Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Djupare militärt samarbete mellan Finland, Sverige och USA: "En historisk milstolpe"

Från 2018
Finland, Sverige och Amerika undertecknade avsiktsförklaring - Spela upp på Arenan

USA, Finland och Sverige eftersträvar ett djupare militärt samarbete, enligt den gemensamma avsiktsförklaring som undertecknades i Washington på tisdag. Det kan bland annat innebära utbyte av underrättelseuppgifter och mer omfattande övningar i Östersjön.

- Finland och Sverige är starka demokratier och vi tar nu vårt försvarssamarbete till en ny nivå, sade USA:s försvarsminister James Mattis efter undertecknandet.

Försvarsminister Jussi Niinistö och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist fick ett varmt välkomnande med en militärmusikkår och salutskott utanför försvarshögkvarteret Pentagon.

Peter Hultqvist beskriver det fördjupade försvarssamarbetet som en historisk milstolpe de tre länderna emellan.

- Det här är en signal att vi önskar fred och stabilitet, sade Hultqvist.

- Det här ger oss utmärkta möjligheter att utveckla vårt försvarssamarbete med Sverige och dessutom med världens största militärmakt, konstaterade Jussi Niinistö.

Informationsutbyte "på alla nivåer"

Den nya avsiktsförklaringen är inte något juridiskt bindande dokument, utan snarare ett ramavtal för försvarssamarbetet. Finland och Sverige har sedan år 2016 motsvarande bilaterala avsiktsförklaringar med USA, och det nya dokumentet har därmed en kompletterande funktion.

I texten nämns särskilt de tre ländernas gemensamma intresse att upprätthålla stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet och norra Europa.

Enligt dokumentet ska Finland, Sverige och USA bland annat gå in för regelbundna trilaterala möten och informationsutbyte "på alla nivåer" och koordinering av "strategisk kommunikation beträffande incidenter och aktivitet".

Försvarsministrarrna Peter Hultqvist, James Mattis och Jussi Niinistö.
Bild: AFP / Lehtikuva

Forskare Charly Salonius-Pasternak vid Utrikespolitiska institutet påpekar att det kan betyda utbyte av underrättelseuppgifter och signalspaning. USA kunde med Sveriges och Finlands hjälp få en bättre lägesbild av den militära aktiviteten i Östersjöområdet.

- Poängen med avsiktsförklaringen är just att möjliggöra ett djupare samarbete, inte att begränsa det på något sätt, sammanfattar Salonius-Pasternak.

Välkomstceremonin utanför Pentagon är också en signal som inte ska underskattas.

- Det är ett sätt att markera att vi är viktiga partners.

Fler och större övningar att vänta

En ytterligare målsättning som nämns i dokumentet är ökat "praktiskt" försvarssamarbete de tre länderna emellan. På den fronten har redan mycket hänt de senaste åren. Svenska, finländska och amerikanska förband av olika slag övar numera regelbundet tillsammans.

Finländska och amerikanska trupper deltog i den svenska storövningen Aurora17 i fjol. Ett centralt element i övningen var att öva kustförsvar på Gotland och i Stockholms skärgård.

En motsvarande storövning planeras äga rum i Finland år 2021. Som bäst pågår Arrow18-övningen i Niinisalo, där amerikanska pansarförband deltar.