Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sträng kyla råddade till kalkylerna för uppvärmningen av Karis konstgräsplan - gamla hyror gäller i år

Från 2018
Karis konstgräsplan är grön eftersom den är uppvärmd i mars, men med snöhögar kring planen.
Bildtext Vinterkylan kom med besked mot slutet av vintern och höll i sig in på våren.
Bild: Marica Hildén / Yle

BK-46 fotboll önskade att konstgräsplanen i Karis skulle hållas spelbar från och med den 1 mars med hjälp av fjärrvärme. Men på grund av kylan gick inte allt som planerat.

Eftersom planen inte hade värmts upp sedan år 2012 ville staden testa utrustningen och se vad uppvärmningen blir att kosta.

Problemet var bara att att vintern blev så kall att fjärrvärmen inte räckte till utan man måste ta till oljeuppvärmning. Det ledde till högre kostnader än väntat.

Dessutom kunde staden inte hålla sitt löfte om att planen skulle vara spelbar i tid. Det samma gällde planen i Ekenäs, som underhölls med andra metoder.

Nya kalkyler för nästa år

Staden hade inför säsongen beslutat om avgifter för Karis konstgräsplan under perioden 1-31.3.

Föreningar med hemort i Raseborg skulle betala 90 euro per timme och för övriga föreningar var avgiften 100 euro i timmen.

Avgifterna var betydligt högre i Karis än i Ekenäs just på grund av uppvärmningen. Det fanns också ett krav på att planen skulle vara bokad för minst 26 timmar per vecka.

Centrumplan i Ekenäs den 5 mars 2018 kvart över två på eftermiddagen. Litet grön konstgräsplan, men ännu är det snö kvar.
Bildtext I Ekenäs värms inte konstgräsplanen upp utan den hålls snöfri med andra metoder. I vintras var det ändå en utmaning.
Bild: Marica Hildén / Yle

I Ekenäs var avgifterna lägre eftersom planen inte var uppvärmd.

Där var avgifterna 20 euro per timme för vuxna och 10 euro för ungdomar under 19 år. Förening med annan hemort än Raseborg skulle betala 40 euro timmen.

På grund av problemen med uppvärmningen i Karis beslutade fritidsnämnden på sitt senaste möte att man trots allt uppbär samma avgifter i Karis som i Ekenäs.

I Ekenäs behöver föreningarna inte betala för de bokade tider som inte kunde användas.

En traktor kör bort snö från sidorna av den uppvärmda konstgräsplanen i Karis den 6 mars 2018.
Bildtext I höst vet man vad det kostar att värma upp planen i Karis. Då slås avgifterna fast på nytt.
Bild: Marica Hildén / Yle

För nästa år slår fritidsnämnden fast avgifterna för Karis konstgräsplan i höst.

Då har man fått resultatet av årets mätningar för hur mycket det de facto kostar att värma upp konstgräsplanen i Karis redan i mars.

Diskussion om artikeln