Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ryska ungdomar i Lettland talar redan bra lettiska - ändå förbjuds deras modersmål nästan helt som undervisningsspråk

Från 2018
Uppdaterad 11.05.2018 12:15.
Fyra ryska skolungdomar går hem efter skolan, fotade bakifrån
Bildtext Många ryska ungdomar känner sig svikna av de lettiska makthavarna.
Bild: Gustaf Antell

Lettland planerar att plocka bort så gott som all undervisning på ryska från de ryskspråkiga skolorna. Nästan alla ämnen kommer att undervisas på lettiska. I lågstadiet och förskolan får båda språken lika stort utrymme.

I den ryskspråkiga skolan Rīgas Rīnūžu vidusskola i stadens norra förorter pågår gymnasietvåornas kemilektion som bäst.

Lektionen går på ryska, men både skolböckerna och allt läraren skriver på tavlan är på lettiska.

Enligt det nuvarande lettiska skolsystemet sker 60 procent av de ryska högstadie- och gymnasieelevernas undervisning på lettiska.

I de lägre klasserna kommer lettiskan in främst som ett eget skolämne.

Skolväskor på en bänk, i bakgrunden sportande barn på gräset.
Bild: Gustaf Antell

Det här systemet introducerades för fjorton år sedan och har enligt kemiläraren Svetlana varit ett fungerande koncept.

- Våra elever får undervisning på två språk och det gör dem konkurrenskraftiga. Det ser vi till exempel på hur bra de klarar sig i nationella skoltävlingar, som alltid ordnas på lettiska.

Svetlana tillägger att åtminstone den här skolan förtjänar en uppmuntrande klapp på axeln.

Kemilärarinnan Svetlana från Lettland
Bildtext Kemilärarinnan Svetlana
Bild: Gustaf Antell

Reform

Det formella syftet med den nya reformen av skollagen är att integrera barnen bättre i det lettiska samhället.

Men det här är ett motiv många ryskspråkiga har svårt att tro på. De flesta ryssar i Lettland uppfattar att integrationen redan fungerar väl.

Därför har många reagerat starkt på undervisningsminister Karlis Sadurskis uttalanden under den pågående skolspråkdebatten.

Sadurskis betonar tydligare än någon undervisningsminister har gjort på många år att det lettiska språket är hela samhällets grundpelare.

En detaljerad version av en ny skollag godkändes i mars av det lettiska parlamentet, men redan nu är det klart att den har brister.

Lagen är inte klar än. Vi vet inte vad som krävs av oss när lagen ska implementeras från och med skolstarten i september.

― Deniss Kļukins, rektor på Rīgas Rīnūžu vidusskola

Men de stora dragen är klara och två delar väcker starka känslor inom den ryskspråkiga minoriteten.

Den ena är att ryska elever från början av högstadiet hädanefter får 80 procent av undervisningen på lettiska.

Det betyder i praktiken att det enda som blir kvar på ryska är modersmåls- och litteraturundervisningen.

- Letterna vill att ryssarna blir mer intresserade av deras kultur och av språkstudier, nationella helger och traditioner, säger gymnasieeleven Alina Karmanova, som kommer från en tvåspråkig familj.

Det här tycker hon att är helt logiskt ur lettisk synvinkel.

- Men jag tror att den här reformen leder till det motsatta, att många ryssar av protest inte mer vill lära sig lettiska.

Gymnasieeleverna Alina Karmanova och Angelina Labutja från Lettland
Bildtext Gymnasieeleverna Alina Karmanova och Angelina Labutja.
Bild: Gustaf Antell

Hennes klasskamrat Angelina Labutja säger att de inte har något emot lettiska, men nu känns det som ett angrepp mot modersmålet.

- Om de inte visar respekt mot det ryska språket kommer det naturligtvis att uppfattas som en provokation.

Lektion i en rysk skola i Lettland
Bildtext De äldre ryska skoleleverna i Lettland läser redan idag över hälften av alla ämnen med lettiska som undervisningsspråk.
Bild: Gustaf Antell

Men den del av den nya skollagen som väcker de största protesterna handlar om lågstadiebarnen och förskolan.

I lågstadiet ska minst hälften av undervisningen ges på lettiska och förskolan blir tvåspråkig åtminstone för barn äldre än fem.

Det här oroar sjubarnspappan Mark Leidman, som vi träffar utanför en skola helt på andra sidan Riga. Han är rädd för att hans yngsta barn ska förlora sin ryska identitet.

- Mina äldsta barn talar flytande lettiska och studerar på Rigas tekniska universitet. Det är naturligtvis bara bra, menar Leidman.

Han menar att det gamla systemet med en tvåspråkig skola gav hans barn en möjlighet att vara både ryska och lettiska på en gång.

Mark Leidman är en rysk sjubarnspappa i Lettland.
Bildtext Mark Leidman.
Bild: Gustaf Antell

Om ryskan får en tillbakadragen roll i minstingens skolgång blir det annorlunda.

- Jag är ingen putinist. Men jag är emot den här reformen. De håller på att ta min treårings identitet, det är så det känns, säger Leidman.

Han tror att reformen är en medveten provokation för att skapa motsättningar.

- Jag vet inte varför de gör det och jag vet inte vad de vill, jag vet inte ens egentligen vem som ligger bakom det här.

Rädslan för att tala med Svenska Yle är påtaglig

Känslan av att den lettiska regeringen vill provocera är utbredd. Över tio ryskspråkiga skolor tackar nej till att ta emot TV-nytt.

En förklaring är att Lettland har infört en lag som kräver att rektorer visar lojalitet mot staten.

Men den här veckan firades också den ryska Segerdagen till minnet av de stupade i andra världskriget. I början av maj brukar både ryska och lettiska radikala grupper därför vakna till liv.

Marsch i Riga för de ryssar som stupade i andra världskriget på Segerdagen år 2018.
Bildtext Segerdagen firades i Riga den 9 maj utan några större protester mot den nya skollagen.
Bild: Gustaf Antell

I tisdags greps en av Lettlands mest kända provokatörer med kopplingar till Kreml på gatan i Riga.

Trots att få ryssar hyser sympatier för honom, så spred sig nyheten som en löpeld bland många ryssar. Jag fick höra om det av ett intervjuobjekt som avbokade den intervju hon hade lovat mig.

- Jag är rädd att också jag blir gripen, skrev hon till mig.

Marsch i Riga för de ryssar som stupade i andra världskriget på Segerdagen.
Bildtext Marsch på Segerdagen till minnet av de ryssar som stupade under andra världskriget.
Bild: Gustaf Antell

Den kvinnan har moderata åsikter, men är rädd för att bli stämplad om hon talar kritiskt om reformen i medierna.

Lite senare ringer en politisk aktivist av det mer radikala slaget till mig. Han vill inte avboka intervjun, men han vill förvarna mig om att han kanske blir förhindrad "om polisen tar mig först".

I båda fallen handlar det om en irrationell känsla, men den lettiska säkerhetspolisen följer kontinuerligt med vad ryska aktivister gör.

Det lämnar sina spår och misstänksamheten mot den lettiska maktapparaten är stor.

Rektorer har fått yrkesförbud för mindre, men jag är så ung att jag ännu kan byta karriär...

― Deniss Kļukins, rektor på Rīgas Rīnūžu vidusskola

Rektorn Deniss Kļukins på Rīgas Rīnūžu vidusskola är ung och orädd. Han säger att utbildningsministeriet har varnat honom för att vara för frispråkig.

- Rektorer har fått yrkesförbud för mindre, säger han, men jag är så ung att jag ännu kan byta karriär. Tror jag.

Kļukins anser att bakgrunden till skollagsreformen är att Lettland firar sitt 100-årsjubileum på hösten.

- Undervisningsministern har själv sagt att hans mål är att göra Lettland enspråkigt, säger han.

Den ryskspråkiga skolan Rīgas Rīnūžu vidusskola
Bildtext Den ryskspråkiga skolan Rīgas Rīnūžu vidusskola.
Bild: Gustaf Antell

I min research för den här artikeln har jag inte hittat just det direkta citatet, men jag kan förstå att minister Sadurskis uttalanden kan tolkas åtminstone ungefär så.

Kļukins är i princip positivt inställd till att skollagen skrivs om så att de ryska barnen får bästa möjliga kunskaper i lettiska.

Däremot motsätter han sig den nu godkända lagen eftersom den slår med släggan när mindre verktyg skulle räcka mer än väl.

- Hur många gånger har undervisningsministeriet betalat för att ryska skolelever ska få besöka för Lettland kulturellt viktiga utflyktsmål?, frågar Kļukins retoriskt.

- Noll! Kanske det skulle vara på tiden att regeringen slutar påstå att ryssarna inte vill integrera sig i samhället? Det skulle kanske vara bättre att aktivt försöka göra något för att underlätta integrationen.

Diskussion om artikeln