Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hot om vräkning och inga pengar till mat – klienter ber om hjälp av socialen trots att de borde vända sig till FPA

Från 2018
Uppdaterad 11.05.2018 09:41.
Heidi Backa och Monica Nyfors.
Bildtext Socialarbetarna Heidi Backa och Monica Nyfors.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Många klienter fortsätter att komma till socialbyrån trots att det grundläggande utkomststödet i mer än ett år hört till FPA:s ansvar. På FPA säger man att socialarbetarna inte ska sköta FPA:s jobb.

Socialarbetare i Jakobstadsregionen upplever att de gör dubbeljobb eftersom de varje dag tar emot kunder som egentligen hör till FPA.

- Ofta är det i de akuta situationerna man vänder sig hit för det går snabbare att få hjälp här, säger socialarbetarna Heidi Backa och Monica Nyfors.

Problemen hinner bli akuta

De som kommer till socialen för att få hjälp i FPA-ärenden kan till exempel leva under hot om vräkning eller hot om att elen stängs av.

- Eller så är elen redan avstängd. Det kan också vara att de inte har pengar till mat eller mediciner, säger Nyfors.

När klienterna har gått via FPA men inte klarat av ansökan eller fått ett nej så kan värdefull tid ha gått till spillo.

- Då vi träffade dem regelbundet fick vi kanske tag i problemen tidigare innan situationen blev för svår.

FPA-byrån i Jakobstad
Bildtext FPA i Jakobstad.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Lika i Karlebyregionen

En annan skillnad är att socialarbetarna är färre nu. När det grundläggande utkomststödet flyttades över till FPA minskade personalen med ungefär hälften på socialen i Jakobstad, enligt Nyfors och Backa.

Men fortfarande har man alltså dagligen någon som kommer och ber om hjälp med till exempel bilagor eller med att ansöka om ändring. Situationen är liknande i Karlebyregionen.

- De som inte kan läsa och skriva borde få en personlig tid vid FPA varje gång för att göra sin ansökan, säger Nyfors.

Avvisar ingen

Frågorna kan också komma från klienter som inte klarar av att hantera ansökan, till exempel om de saknar nätbankkoder som krävs för att sköta ärenden elektroniskt.

- För en del är det redan ångestframkallande att samla ihop pappren och räkningarna. Tidigare träffade vi dem kanske en gång i månaden och gjorde det tillsammans för att det skulle vara enklare, säger Backa.

En del klienter fortsätter att komma lika ofta som tidigare.

- Om någon kommer med tårar i ögonen så klart vi hjälper dem. Det vet de, vi har sagt att vi finns kvar här, säger Nyfors.

"FPA stirrar på siffror"

En försämring med det nya systemet är enligt Nyfors och Backa att FPA kan ha långa handläggningstider. Och fördröjs ett beslut kan det bli glapp i inkomsterna.

FPA får också kritik för att man inte alltid lyckas se helheten i en människas situation. Det finns fall där man behöver ta hänsyn till en rad faktorer och inte bara se på siffrorna.

- FPA säger rakt upp och ner att har du så här lite pengar får du så här mycket stöd, säger Maria Aho som är enhetschef för vuxensocialarbete i Jakobstadsregionen.

Maria Aho, enhetschef för vuxensocialarbetet i Jakobstad.
Bildtext Maria Aho.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Vad var fördelarna då ni hade hela paketet här?

- Man kände människorna, det var enklare för oss att fatta snabba beslut för vi kände dem och hade bakgrundsinformation om deras situation, säger Nyfors och Backa.

Kylskåp kvar på socialens bord

En annan fördel var att socialarbetarna kände till tankegången bakom ett beslut om grundläggande utkomststöd.

Nu då man inte känner till hur FPA tänkt är det enligt socialarbetarna svårare att fatta de beslut som ligger kvar på socialarbetarnas bord, alltså kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Den sortens utkomstöd kan handla om pengar för kläder, ett kylskåp eller barns fritidsintressen.

- FPA beaktar inte skulder. Så har man elskulder som måste betalas för att inte elen ska stängas av blir det förebyggande utkomststöd. Eller matpengar som man behöver för att klara sig innan nästa stöd kommer på kontot.

Bättre för en del klienter

Samtidigt säger de att det nya systemet är enklare för klienter som klarar av att söka utkomststöd på egen hand.

Nyfors och Backa hoppas att FPA skulle behandla klienterna för utkomststöd på lite annat sätt än övriga kunder.

- Det är inte samma situation om man ansöker om bostadsbidrag eller ansöker om utkomststöd.

Dels eftersom utkomststöd ska sökas på nytt varje månad. Dels för att det är en lösning som man kanske tar till som sista utväg.

- Om de har noll euro på kontot så är det verkligen noll på kontot. De har ingen att låna av och inget att sälja. Så de har inte pengar till mat eller medicin. Då blir det hot om vräkningar och elen stängs av.

Det gäller att leva sparsamt om man ska klara sig på de lägsta bidragen och stöden.
Bildtext Ibland är det faktiskt helt tomt på kontot.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Skulle gärna jobba mer med livsstilsförändring

FPA sköter det grundläggande, men de klienter som behöver mer hjälp hamnar tillbaka hos socialen, enligt Maria Aho som är enhetschef för vuxensocialarbete i Jakobstadsregionen.

- Vi blir hjälpredor åt FPA och klienterna, säger Aho.

- Det tar tid från annat förebyggande jobb vi borde göra, säger Nyfors.

Samtidigt skulle socialarbetarna gärna satsa på annat än bara den ekonomiska biten i folks liv.

- Vårt mål är att kunna jobba med livsstilsförändring, mer med helheten där ekonomin är en bit, men där det finns mycket annat också, säger Aho.

FPA: Socialarbetarna ska inte sköta vårt jobb

Tina Söderman, direktör för västra kundserviceenheten vid FPA, säger att det inte är meningen att socialarbetarna ska göra FPA:s jobb.

- Vi har nog informerat både klienter och socialarbetare om vad som är FPA:s uppgifter och vad som är socialbyråernas uppgifter, men vi måste informera ännu bättre. Det är på vårt ansvar att informera alla parter.

Söderman råder socialarbetare att helt enkelt hänvisa kunderna till FPA, trots att hon är medveten om att det i praktiken kanske inte är så enkelt.

- Istället för att vänligt hjälpa kunderna att fylla i sina ansökningar till FPA ska de sätta arbetet på oss. En socialarbetare har en stor arbetsbörda och måste få tid till det. Därför har vi också den här arbetsfördelningen.

Rekommenderar telefontid

Tina Söderman rekommenderar att ansökningarna om utkomststöd görs elektroniskt eftersom man då får hjälp av programmet att fylla i ansökan. Över 65 procent av ansökningarna görs i dag elektroniskt.

Hon rekommenderar att kunder som behöver mycket hjälp beställer en telefontid till FPA. Där kan man noggrant gå igenom den enskilda klientens situation. Väntetiden för att få en telefontid till FPA är 2-5 dagar i västra Finland.

Att fylla i en stödansökan kan vara svårt eftersom lagen i sig inte är så enkel, säger Söderman.

- Men då man har bokat en telefontid till oss kan vi också fylla i ansökan för kundens del. Vi frågar kunden om de uppgifter som behövs och fyller i ansökan. Det är den bästa servicen vi kan ge.

FPA får kritik för att inte alltid se hela människan. Hur kommenterar du det?

- Det beror på hur man ser på det. Vi har specialiserat oss på att hjälpa människor med deras grundläggande socialskydd. Vi hänvisar också människor vidare till socialen om det behövs.