Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

NTM-centralen: Bristfälliga ansökningar orsaken till lång väntan på skarvbeslut

Från 2018
Skarv i bo, Vasa skärgård
Bildtext Skarv i Vasa skärgård.
Bild: YLE/Joakim Lax

Sexton månader. Så länge har vissa väntat på besked om skarven från NTM-centralen. Bristfälliga ansökningar är främsta orsaken till lång väntan, hävdar NTM-centralen. Markus Norrback forskar i skarven och är avundsjuk på de korta behandlingstiderna i Danmark och Sverige.

Markus Norrback representerar Närpes i den regionala skarvarbetsgruppen och jobbar till vardags som förvaltningssekreterare på Närpes stad.

- Vi har ju en regional förvaltningsplan och nu borde den nationella planen uppdateras väldigt snabbt, säger Norrback.

Markus Norrback.
Bildtext Markus Norrback.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

De långa väntetiderna kan rent konkret betyda följande: Om man lämnat in ansökan om åtgärder mot skarven i början av 2017 fick man inte göra något under häckningen på våren och som det ser ut nu glider ytterligare en häckningsperiod förbi.

Hur frustrerande är det här?

- Klart det är frustrerande när förvaltningen inte hänger med, säger Norrback.

Bristfälliga ansökningar

I april svarade NTM-centralen, mer specifikt överinspektör Ritva Kemppainen, på kritiken om de långa behandlingstiderna. Orsaken står inte enbart att finna i resursbrist, skriver Kemppainen i sitt svar. Enligt henne är den centrala orsaken till förseningarna att ansökningarna varit bristfälliga och inte tillräckligt konkreta vad gäller redogörelsen av de skador skarven orsakat.

Mellan den1 maj 2016 och den 30 april 2017 inkom tio ansökningar om undantagslov. För två av dessa pågår fortfarande behandlingen. Den genomsnittliga hanteringstiden för fallen landar på 8,5 månader (Kemppainens svar daterat den 10 april i år).

- NTM-centralen uppger att de har en behandlingstid på cirka tre månader, med en reservation att komplicerade ärenden kan ta längre att utreda. Men att behöva vänta i sexton månader kan inte vara okej, säger Markus Norrback.

Betydligt snabbare i Danmark och Sverige

Norrback skriver som bäst sin magistersavhandling i offentlig rätt i vilken han ser på behandlingstiderna i Finland, Sverige och Danmark.

- Läget är helt annat i Sverige och Danmark. I Danmark har man en förvaltning som vi bara kan drömma om. Där tar behandlingen mellan några dagar och en vecka.

Dock påpekar Norrback att lagstiftningen skiljer sig åt länderna emellan och det påverkar givetvis.

Är det bara lagstiftningen det hänger på?

- Det finns också historiska grunder. I Sverige och Danmark växte skarvstammen redan för 10-15 år sedan och förvaltningen ändrades vartefter. I Finland är vi nu i det läget där vi måste börja hitta lösningar.

Därför efterlyser Norrback mer nordiskt samarbete i skarvfrågorna.

Skarvungar i ett bo.
Bildtext Skarvungar.
Bild: Finlands miljöcentral/Seppo Knuuttila

Ansökningarna ska skrivas på finska eller svenska

Dansk forskning orsakar å sin sida huvudbry för NTM-centralen. I sitt svar till justitiekanslern skriver Ritva Kemppainen att det i nästan alla ansökningar som kommit in hänvisas till danskspråkig forskning eller skötselplaner. Ärendena bör presenteras på myndighetens arbetsspråk, det vill säga finska eller svenska, påpekar Kemppainen.

Den nationella planen är föråldrad

För att få igång arbetet i Finland ordentligt vill den regionala skarvarbetsgruppen att den nationella förvaltningsplanen uppdateras. Därför skickar man nu ett brev till miljöminister Kimmo Tiilikainen (C).

Den nuvarande planen är godkänd 2005.

- Då hade vi väldigt lite skarv jämfört med idag. Vi behöver bättre och gemensamma spelregler, säger Markus Norrback.

En nationell förvaltningsplan skulle väga tyngre än endast den regionala som tagits fram, tror Norrback.

- Vår regionala plan är hyfsad och den kan mycket väl fungera som grund för en nationell plan.

Få framsteg

I brevet till Tiilikainen skriver skarvarbetsgruppen att få framsteg har gjorts gällande skarvförvaltningen på nationell nivå. Hittills har två beslut om undantagstillstånd fattats sedan den regionala skarvarbetsgruppens åtgärdsplan fastställdes i oktober 2017.

Kimmo Tiilikainen työ- ja elinkeinoministeriössä 4.1.2018.
Bildtext Miljöminister Kimmo Tiilikainen.
Bild: Katriina Laine/ Yle

Där konstateras också att fler ansökningar från Österbotten lämnats in som ännu inte resulterat i beslut och även bland dessa finns det ärenden vars behandlingstid för tillfället uppgår till sexton månader. Därför har flera av de sökande gjort ett gemensamt klagomål till justitiekanslern över de långa behandlingstiderna.

Gruppen vill att miljöministeriet bland annat svarar på när en bedömning över uppdateringsbehovet av den nationella förvaltningsplanen kommer att göras och vad ministeriet kommer att göra för att underlätta och försnabba tillståndsförfarandet på kort sikt.

Diskussion om artikeln