Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Protestfylld vår i Chile: Tusentals studerande demonstrerar mot dyr och sexistisk utbildning och våld mot kvinnor

Från 2018
Demonstranter i Santiago mot sexism inom studielivet.
Bild: AFP / Lehtikuva

Sedan mitten av april har högskolestuderande dragit ut på gatorna runtom i Chile. Protesterna inleddes efter att den konservativa regeringen fällde en lag som förbjöd vinstdrivande företag att kontrollera universitet.

19 april började marscherna. En månad tidigare hade Sebastián Piñera tillträtt som president efter valet i december, och byggt upp en konservativ regering.

Piñera, som också var president 2010-2014, försökte kväva protesterna i sin linda då han föreslog en lag som skulle öka offentlig finansiering av tekniska högskolor, samtidigt som han lovade tillgång till gratis utbildning.

Men förkastandet av lagen om kommersiella intressens portförbud till universiteten innebar att försöken var förgäves.

Sedan dess har protesterna fortgått, och tematiken utvidgats.

Sexism orsaken till kvinnovåld

Där det i början bara handlade om de befarade kostnaderna för högre examen, handlar det nu även om läromiljön.

Kvinnliga studerande är oroliga för de mängder sexism och psykologiskt och fysiskt våld de utsätts för, säger Danae Borax, taleskvinna för juridiska fakulteten på Universidad de Chile, till TeleSur.

- Då en sammanslutning på över 1 000 kvinnor visar att det här är ett riktigt problem.

Undervisningspersonal på åtminstone 35 enheter runtom i landet har sympatistrejkat för att gruppen, som kallar sig Tomas Feministas - feminister tar - ska få ett bättre genomslag.

Rörelsen säger i sin kampanj "nej till könsrelaterat våld och till maskulin makt". I videon ovan är budskapet "inled matriarkatet".

- Med så många allvarliga klagomål som aldrig når behandling, kräver vi att tröskeln för åklagare sänks och att en instans grundas som kan ta i tu med könsrelaterade klagomål på ett enhetligt sätt, säger Millaray Huaqimilla från Universidad de Chile.

Demonstrant i Santiago mot sexism inom studielivet.
Bild: AFP / Lehtikuva

Chiles undervisningsminister Geraldo Varela stöder protesterna mot sexism.

- Det finns ingen ursäkt för Chile att försvara könsvåld, trakasserier eller diskriminering, säger Varela enligt AP.

Han lovar jobba för att högskolor ska få riktlinjer för att ta fram protokoll för att skapa en bättre, respektfull läromiljö.

Studielånen ändå pudelns kärna

Det som majoriteten av den senaste månadens protester ändå handlar om är studerandes skuldsättning. De studerande är alltså arga på att vinsthungriga företag nu släpps in som ägare i högskolor, vilket kommer öka bördan för den redan tungt skuldsatta studerande befolkningen.

Tusentals studerande och lärare har marscherat i protest mot att företag tillåts utnyttja kryphål i lagstiftningen för att roffa åt sig pengar som borde investeras i utbildningen.

- Vi skulle vilja sitta i skolbänken. Men tyvärr kan vi inte göra det med heder eftersom det fortsättningsvis finns de som skor sig på utbildningen i Chile, säger taleskvinnan Sandra Beltrami till Reuters.

Ifjol demonstrerade hundratusentals människor mot dåvarande president Michelle Bachelet och hennes regerings utbildningspolitik. Skuldbördan från studier i Chile är en evighetsfråga, trots upprepade löften om gratis utbildning.