Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kriminologer kritiserar justitieministern: "Mycket långt från human och rationell kriminalpolitik"

Från 2018
Kauko Aromaa
Bildtext Kauko Aromaa, professor i Kriminologi tycker att Häkkänens uttalande är ett populistiskt utspel.
Bild: Mira Myllyniemi / Yle

Kriminologer vi har talat med delar inte justitieminister Antti Häkkänens uppfattning om att straffen för brott i Finland borde vara hårdare. I stället vill man satsa på att minska på brottsligheten på ett kostnadseffektivt sätt.

Justitieminister Häkkänen sade i en intervju i Helsingin Sanomat att han tycker att det är viktigare att en brottsling känner av straffet än att personen rehabiliteras. Det trots att forskningen inte stöder att strängare straff skulle minska brottslighet.

- Det är ett populistiskt drag och ligger långt borta från human och rationell kriminalpolitik. I en sådan referensram spelar det inte så stor roll vad som känns bra, säger Kauko Aromaa, professor i Kriminologi vid Universitetet i Manchester.

Förlängda straff inte lösningen på problemet

Att skärpa och förlänga straffen inverkar heller inte så mycket på befolkningens syn på brott.

- Det spelar marginell roll. Om man förlänger ett straff med till exempel ett halvt år som man ofta gör inverkar det inte på synen på brottet. Alla vet ändå att det är förbjudet och de som bryter mot lagen väntar sig inte att bli fast, säger Aromaa.

maria normann
Bildtext Kriminologen Maria Normann önskar att vårt samhälle blir bättre på att förebygga våld mot kvinnor och barn.
Bild: Heidi Finnilä

Kriminologen Maria Normann instämmer.

- Vi vet att straff inte hjälper en människa att återanpassa sig till samhället eller att bryta beteenden som är skadliga för andra eller för en själv. Jag tycker inte det här är ett speciellt konstruktivt förslag.

Häkkänen vill förlänga straffen för speciellt sexual- och våldsbrott. Normann instämmer att straffen är för korta, men tycker att det finns andra metoder att lösa problemet.

- Det är nästan omöjligt att få sådana här frågor till förundersökning på ett sakligt sätt, och sedan vidare till rättsapparaten. Lagen kan vi ändra hur mycket som helst, men om inte dom som använder sig av lagen förändrar sin attityd spelar det ingen roll, säger Normann.

Häkkänen vill också att man i större utsträckning skulle utnyttja sig av samhällstjänst som straff. Det tycker Aromaa är något som är värt att diskuteras.

- Samhällstjänst har visat sig vara ett rimligt alternativ. Det kostar mindre än det fängelsestraff som det ersätter och brottspreventiva effekten har visat sig vara lika stor som fängelsestraff.

Inte bara politiker som kan värdefrågor

I intervjun med Helsingin Sanomat säger Häkkänen också att man inte kan förlita sig enbart på vetenskap i värdefrågor och att det är politiker som ska fatta besluten. Aromaa tycker att det är oroväckande.

- Ministern vill monopolisera värdedebatten till politikerna, så att sakunniga och övrigt folk inte skulle ha något att säga om det. Det är väldigt konstigt, säger Aromaa.

Diskussion om artikeln