Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många arbetslösa vet inte att de har rätt till gratis hälsogranskning

Från 2018
Ett stetoskop på en mobiltelefon.
Bild: Mostphotos

Arbetslösa har redan i sju års tid haft rätt till gratis hälsogranskning, men många arbetslösa känner inte till den rättigheten.

De Arbetslösas Centralorganisation bedriver för närvarande detektivarbete för att nå speciellt långtidsarbetslösa och dirigera dem till hälsogranskningar.

Man letar upp arbetslösa till exempel i brödköer, i lokalföreningarnas utrymmen och mötesplatser för personer med rusmedelsproblem.

Enorm brist på information

Under knappa två år har handledarna gjort omkring 200 besök. Projektet är fortfarande på hälft, men projektledaren Katriina Lehtovaara kan redan säga något om läget.

- Vardagen är bister. Det råder en enorm brist på information. Alla har inte styrka eller möjlighet att ta reda på saker, säger Lehtovaara.

Det är Arbetskrafts - och näringscentralerna som har ansvar för att dirigera arbetslösa till hälsocentralerna och det ligger på kommunerna att handha hälsovårdstjänsterna. Den arbetslösa kan också själv söka sig till en hälsoundersökning.

De arbetslösas centralorganisation har redan påträffat över 20 kommuner som på sina nätsidor inte har några som helst uppgifter om hälsogranskningarna.

Hittills har läget i 70 kommuner utretts.

I allmänhet kan man få en tid till en hälsosyster inom en till två månader. I vissa kommuner till och med om en vecka, men det kan också dröja tre månader på vissa håll.

Fel att man måste vara besvärlig

Det har hänt att handledarna har varit tvungna att kräva de här tjänsterna för en arbetslös räkning.

- Det är en felaktig utgångspunkt om man måste gå ut med krav och vara besvärlig eller att någon måste agera på en annans vägnar.

Stöter på akuta fall

Handledarna har hittills träffat 400 arbetslösa på olika håll i Finland. Vid vart fjärde besök har man stött på tråkiga överraskningar.

- Det kan handla om så akuta fall att en person genast skickas till sjukjouren. Blodtrycket kan vara farligt högt eller det kan handla om diabetes som inte har vårdats.

- Det kan vara fråga om allvarliga situationer då man inte har besökt en hälsocentral på länge. Om den ekonomiska situationen är svår låter man bli att köpa mediciner, konstaterar Lehtovaara.

Den arbetslösas hälsosituation och arbetsförmåga borde utvärderas efter 300 dagar av arbetsmarknadsstöd eller efter ett år av obruten arbetslöshet. För personer under 25 år är tidsgränsen ett halvt år.

Det är Arbets- och näringslivscentralen, Folkpensionsanstalten och kommunen som tillsammans ska se till att den arbetslösa får sin hälsogranskning.

Artikeln baserar sig på en artikel av Marjatta Rautio/ Yle Uutiset

Diskussion om artikeln