Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barnavårdsföreningen: "Farligt att nagga barnbidraget i kanterna"

Från 2018
En kvinna står framför ett hus.
Bildtext Pia Sundell anser att barnbidraget borde indexjusteras och betalas ut tills barnet fyller 18.
Bild: Yle/Camilla Berghäll

Många familjer har ett stort behov av barnbidraget, säger verksamhetsledaren Pia Sundell vid Barnavårdsföreningen. Hon efterlyser en konsekvensanalys innan man börjar diskutera beskattning av barnbidraget.

– Barnbidraget är en fundamental stöttepelare för välfärdssamhället. Jag tycker det är farligt att börja nagga barnbidraget i kanterna, och det tar jag kraftigt avstånd ifrån, säger Pia Sundell.

Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne kom med ett utspel i lördags om att föräldrarna borde betala skatt på barnbidraget.

Rinne anser att det är orättvist att välbeställda familjer kan spara barnbidragen som boägg för barnen när de blir vuxna.

Pia Sundell håller med om att bidraget är meningen för vardagligt bruk, men Sundell skulle ändå vara försiktig med att införa en beskattning av bidraget.

– Det finns alltid en risk då vi börjar nagga utkomstskydd i kanterna att det drabbar någon del av befolkningen – i det här fallet någon del av barnen – och det kan jag inte acceptera, säger Sundell.

Barnbidraget diskuteras med jämna mellanrum

I dagens läge är barnbidraget oberoende av föräldrarnas inkomster. För det första barnet är barnbidraget 94,88 euro och stiger därefter för varje barn under 17 år.

Enligt Pia Sundell dyker frågan om barnbidraget alltid upp inför riksdagsval. I stället för beskattning skulle hon hellre se att barnbidraget indexjusteras, och att åldersgränsen för att betala ut bidraget höjs till 18 år.

– Barnbidraget upphör när barnet fyller 17, då vi fortfarande har en skyldighet att försörja våra minderåriga barn. Samtidigt vet vi att man ofta har stora utgifter då man har ett barn som går i andra stadiet, oavsett om det är yrkesskola eller gymnasium, säger Sundell.

Hon kritiserar också beloppet.

– Beloppet är ärligt sagt under all kritik. Det motsvarar inte över huvud taget den tanken man hade med barnbidraget ursprungligen, säger Sundell.

Många behöver barnbidraget

Sundell efterlyser en grundlig konsekvensanalys innan man börjar fundera på att beskatta barnbidraget.

– Vi har en mycket mer utbredd barnfattigdom i det här landet än vad många av oss vill se eller veta av, och det är jätteviktigt att en beskattning av barnbidraget inte får drabba småbarnsföräldrar eller barn som redan nu har det kärvt ekonomiskt, säger Sundell.

Sundell säger ändå att majoriteten av familjerna behöver barnbidraget för sitt vardagliga liv, även om det finns föräldrar som sparar beloppet.

– Det är inte okej att man har en möjlighet att spara bidraget, men det är ännu mindre okej att en beskattning drabbar dem som verkligen behöver bidraget. Många familjer har ett mycket stort behov av barnbidraget, säger Sundell.

Diskussion om artikeln