Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vattenverket i Hangö behöver mera personal för att klara av arbetsbördan - saneringen av rören ska bli effektivare

Från 2018
Rörsanering på Hantverkaregatan i Hangö
Bildtext Liksom i andra städer är vatten- och avloppsnätet i Hangö föråldrat och behöver förnyas i rask takt.
Bild: Yle/Maria Wasström

Hangö stads affärsverk Hangö Vatten vill sanera vattenförsörjningsnätet i raskare takt än nu. För att klara av det här behövs mera personal.

Direktionen för Hangö Vatten ansöker av stadsstyrelsen att en av två lediga vakanser vid verket ska besättas med en nätverksingenjör.

Det behövs tillräckligt med personal som kan prioritera åtgärder, välja rätt teknik, sköta konkurrensutsättningen och uppfölja effektiviteten.

Staden har utrett hur stort behovet av sanering är och hurudant läckageläget är inom avloppsnätet.

Utredningarna visar att saneringen bör effektiveras jämfört med tidigare år.

Kontinuerligt behov

Enligt lagen måste den som levererar hushållsvatten utföra en riskbaserad egenkontroll och ha en godkänd riskbedömning.

Sedan årsskiftet 2017-2018 har staden haft en person tillfälligt anställd på projektbasis för att sköta riskbedömningen. Men det är ett jobb som behöver en fortlöpande arbetsinsats, konstaterar direktionen.

Ett vattenrör.
Bildtext Det krävs resurser för att prioritera rätt hur och vad man sanerar.
Bild: Mostphotos \ Jan Kansanen

Ett alternativ skulle vara att köpa tjänsten utifrån, men det krävs också att någon vid staden styr konsultarbetet.

Att ha en anställd vid staden ger fördelar då den personen till exempel kan vara vikarie för arbetsledningen vid behov.

Mera kanslistjobb

Vatten- och avloppsverket har två kanslister, men de jobbar inte bara för Hangö Vatten.

Vattenverket har internt sålt kanslitjänster till andra avdelningar. I praktiken har Hangö Vatten därför bara en kanslisttjänst till sitt förfogande.

Det här är för lite, konstaterar direktionen för Hangö Vatten.

Det har lett till att hemsidorna inte har uppdaterats i tillräckligt snabb takt.

Kundenkäter visar också att det finns brister inom upplysningsverksamheten, som är en lagstadgad uppgift. Personalen hinner alltså inte tillräckligt väl svara på kundernas frågor om vatten- och avlopp.

En vattenkran det rinner brunt vatten ur.
Bildtext Kanslipersonalen ska också ge information till kunderna.
Bild: Yle/Anna Ruda

Dessutom har kanslipersonalen bland annat lagstadgade uppgifter som gäller att dokumentera viktig statistik från vattenverket.

För att hinna med alla uppgifter måste vattenverket minska på försäljningen av kansliresurser. Tidtabellen för när förändringen genomförs kommer man överens om med de enheter man säljer tjänsterna till.

Diskussion om artikeln