Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibboföräldrar rädda för att skolorna blir oroliga och stökiga - få dök upp på bildningens invånarkväll

Från 2018
Hanna Hörhammar och Annika Westerlund från Söderkulla i Sibbo.
Bildtext Hanna Hörhammer och Annika Westerlund ville säga sitt om Söderkulla skolas framtid.
Bild: Yle / Leo Gammals

Något ironiskt är det politiker och tjänstemän som samlas till invånarkväll i Festsalen i Nickby när förslaget till serviceplan för bildningen i Sibbo presenteras. Bara tre föräldrar dök upp.

Det är ett digert paket som presenteras av bildningsdirektör Kurt Torsell.

Förslaget omfattar tjänstemännens syn på var skolor, daghem fritidsverksamhet, kulturtjänster, idrott och medborgarinstitutet ska vara lokaliserade fram till 2025.

Kurt Torsell pratar varmt om nya bildningscentrum och menar då gemensamma lokaler för skolor, förskolor och daghem. I bildningscentren inhyses också kultur-, fritids- och idrottsverksamhet i mån av möjlighet.

Bildningsdirektör Kurt Torsell i Sibbo föreläser.
Bildtext Kurt Torsell presenterar tjänstemännens vision.
Bild: Yle / Leo Gammals

Fokus ligger på Söderkulla, Nickby, Tallmo och byarna. Byskolor ska bevaras och det finns planer på att utveckla dagisverksamheten i till exempel Gumbostrand och Norra Paipis.

Tanken är barn och unga från båda språkgrupperna i framtiden ska undervisas i samma bildningscenter, som i sin tur kan bestå av flera byggnader.

I Söderkulla och Nickby planeras större enheter. I Nickby handlar det om Nickby hjärta, i Söderkulla om området kring Sipoonlahden koulu. Den senare ska förstoras ytterligare eftersom antalet skolelever ökar i rasande takt.

Få invånare i publiken

Det är kanske därför något olyckligt att bara tre föräldrar dyker upp i Festsalen. Två av dem sitter med i Hem och skola-föreningen i Söderkulla skolas styrelse.

Åhörare i Festsalen i Nickby.
Bildtext Få intresserade sig för bildningsnätet i Sibbo.
Bild: Yle / Leo Gammals

Det är Hanna Hörhammer och Annika Westerlund som kommit för att höra hur tjänstemännen tänker i frågan om just Söderkulla skola.

Enligt skolnätsplanen ska Söderkulla skola förnyas och en ny skola tas i bruk senast 2025.

Den nya skolan behövs eftersom Sipoonlahden koulu växer och behöver Söderkulla skolas lokaler. Men var den nya skolan byggs är fortfarande oklart.

Riva och bygga nytt

Annika Westerlund bad om ordet och förslog att den nuvarande skolan rivs och en ny byggs på samma plats. Bildningsdirektören Torsell svarade att den lösningen knappast är sannolik.

- Jag tycker att Söderkulla skola ska vara kvar där den är för där är lugnt. Annars är allt där på Miilis väg och där är trångt redan nu, säger Westerlund.

Det finns en oro bland föräldrarna att skolmiljön blir för orolig och stökig om alla skolor i Söderkulla koncentreras till Fröken Miilis väg.

- Jag upplever att det finns en oro med tanke på att framtiden för Söderkulla skola är jätteoviss. Och nu eftersom det inte finns någon klar plan så har Sibboborna verkligen en möjlighet att påverka, säger vice ordförande Hanna Hörhammer i Hem och skola-föreningen.

Eftersom vi var de enda föräldrarna här så hoppas vi att de övriga föräldrarna åtminstone besvärar sig att fylla i den där enkäten

Kommunen ska utreda var den nya skolan byggs och om den eventuellt blir ett bildningscentrum med svensk och finsk skola, språkbadsundervisning, medborgarinstitut och bibliotek under ett och samma tak.

- Det är inget problem bara det är i samma proportion, att det inte är 1 000 finska och 200 svenska elever, då blir det fel proportion, säger Westerlund.

Söderkulla skola inrymmer nu den finska förskolan och ett par finska lågstadieklasser vid Lärdomsvägen. Det har alltså funnits både finsk- och svenskspråkiga elever i samma hus redan ett tag.

- Jag talar varmt för samarbete över språkgränserna. Vi har haft våra barn i musikdaghemmet Poko för att få finskan mer bekant för dem. De har fått finskspråkiga kompisar där. Det vill man ju se att kan fortsätta på ett naturligt sätt också i skolan, säger Hörhammer.

Hem och skola är aktiv

Hörhammers barn är tredje- och femteklassare, medan Westerlund har ett barn på ettan. Båda familjerna har också barn som närmar sig skolåldern.

Hem och skola-föreningen har drivit den här frågan redan ett bra tag, bland annat för att det finns elever som inte kan äta i matsalen eller vistas i gymnastiksalen på grund av inneluftsproblem.

Hanna Hörhammar och Annika Westerlund från Söderkulla i Sibbo.
Bildtext Hanna Hörhammer och Annika Westerlund från Söderkulla.
Bild: Yle / Leo Gammals

- Jag tycker att skolcentret vid Fröken Miilis väg är kolossalt. Jag talar också för att man skulle hitta ett nytt ställe för Söderkulla skolas del. Man borde i alla fall få lite spridning på skolorna, säger Hörhammer.

Hittills har samtalen mellan Hem och skola, politiker och tjänstemän inte lett till konkreta svar, inte heller i kväll.

- Det är också sårbart om någonting händer och skolorna behöver evakueras. Ju större enheterna är desto mer sårbara är de.

Det som är klart är att eleverna i Söderkulla skola flyttar till baracker i oktober. Eleverna fortsätter att använda den drabbade matsalen i åtminstone ett och ett halvt år i väntan på nya lokaler.

På Sibbo kommuns webbplats kan invånarna kommentera servicenätplanen genom en elektronisk enkät fram till den 18 maj.

- Eftersom vi var de enda föräldrarna här så hoppas vi att de övriga föräldrarna åtminstone besvärar sig att fylla i den där enkäten, säger Hörhammer.

Diskussion om artikeln