Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingen försäljning av bowlinghallen i Ekenäs - oron för framtiden finns kvar

Från 2018
Tre bowlingbanor.
Bildtext Tanken är att verksamheten fortsätter som förut vid Ekenäs bowlinghall.
Bild: Yle/Monica Slotte

Försäljningen av Ekenäs bowlinghall förbereddes i två år, men i slutändan var ägarföreningarna inte beredda att godkänna en försäljning. Verksamheten ska fortsätta som förut, men det finns en del frågetecken.

- Det enda rätta skulle ha varit en försäljning. Verksamheten ska drivas av en företagare och inte av ett ansiktslöst förbund. Bland annat arbetsgivarrollen är otydlig så här, säger Mika Kiuru, styrelseordförande för Bowling Ab.

Ett anbud lämnades in på bowlinghallen. Hela styrelsen, förutom Kiuru som var jävig, ställde sig bakom anbudet.

Men aktieägarna sade nej.

Mika Kiuru
Bildtext Mika Kiuru.
Bild: Yle/ Patric Westerlund

Trots att Kiuru var jävig under behandlingen av försäljningen har han deltagit aktivt i den förberedande processen.

Han säger att han nu för egen del inte ser någon annan möjlighet än att stiga åt sidan från styrelsen.

Bowlingföreningar ägare

Det är aktiebolaget Bowling som bedriver verksamheten i bowlinghallen. Men aktiebolaget ägs till 100 procent av Ekenäs Bowlingförbund.

Ekenäs Bowlingförbund består i sin tur av medlemsföreningar. Av de här medlemsföreningarna har tre rösträtt eftersom de är registrerade föreningar:

  • RBC Raseborgs Bowlingclub
  • DBS Dragsvik Bowlingsällskap
  • FP Fair Play

Majoriteten av medlemmarna i de här föreningarna röstade alltså mot en försäljning, säger Petri Lammi som på samma möte valdes till ny ordförande för Ekenäs Bowlingförbund.

Lammi är också ordförande för föreningen RBC. Han vill inte berätta hur han röstade eftersom omröstningen var anonym.

Oro för framtiden

Lammi säger att han förstår att det kan finnas en viss otydlighet i hur verksamheten fungerar. Det mesta sköts dessutom med hjälp av talkokrafter och utan ersättning.

En man som heter Petri Lammi.
Bildtext Petri Lammi.
Bild: Privat

Aktiebolaget Bowling har årsmöte nästa vecka och frågan är om många medlemmar tänker välja samma väg som Mika Kiuru och stiga åt sidan.

Eftersom det är aktiebolaget som sköter den praktiska verksamheten är det av betydelse att det finns personer som är villiga att sköta jobbet gratis.

- Som ny ordförande för Ekenäs Bowlingförbund jobbar jag nu med att ge verksamheten ett lyft och få med nya medlemmar. Vi behöver inte nya föreningar, men de föreningar som är med borde få nya medlemmar. Så tryggar vi framtiden, säger Lammi.

Han säger att han inte vill spå i framtiden och måla upp en alltför mörk bild.

- I värsta fall får vi hitta någon lösning och sköta verksamheten med nya krafter.