Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands Bank varnar: Hushållen är mer skuldsatta än någonsin

Från 2018
En hand lägger ett mynt i en spargris.

De finländska hushållen lever i allt högre grad på lån. Bostadslån, lån som aktiebostadsbolagen tar för att finansiera nybyggnad och de lättare villkoren för konsumentkrediter bidrar alla till att skuldsättningen har rakat i höjden.

Också de nya digitala finansiella tjänsterna ökar ytterligare risken för skuldsättning, säger Finlands Bank i Euro ja talous (på finska).

De hushåll som är kraftigt skuldsatta i förhållande till sina inkomster och tillgångar är sedan sårbara när räntorna höjs, bostadspriserna sjunker och då de drabbas av ekonomiska svårigheter.

Om finländarna ser en risk för att råka i ekonomiska svårigheter skär de ofta ner på sin konsumtion och sparar mera för att ha tillgångar att ta till i framtiden.

Minskad efterfrågan och svag kapitaltäckning

Följden av allt detta blir att efterfrågan minskar och det försvagar i sin tur företagens lönsamhet och bankernas kapitaltäckning, påminner Finlands Bank.

Kapitaltäckning betyder hur stort belopp som banken måste sätta av för att trygga verksamheten.

Med andra ord måste en bank som lånar ut pengar se till att ett visst belopp finns säkerställt ifall den som har tagit lånet inte kan betala tillbaka.

- Kreditförluster försämrar bankernas kapitaltäckning och förmåga att bevilja nya lån. En sinande utlåning dämpar den samlade efterfrågan, och det fördjupar recessionen ytterligare, säger Marja Nykänen, direktionsmedlem vid Finlands Bank.

Behövs nya verktyg

För att motverka skuldsättningen behövs verktyg för att begränsa bostadslånens maxstorlek i förhållande till låntagarens inkomster, anser Finlands Bank.

Följaktligen välkomnar man Justitieministeriets utredning om att inrätta ett positivt kreditregister.

- Alla lån från bostadslån till snabblån inverkar på hushållens skuldhanteringsbörda. Ett positivt kreditregister skulle hjälpa såväl långivarna som låntagarna att känna igen och hantera riskerna med skuldsättningen, konstaterar Nykänen.

Också positivt

Den ekonomiska uppgången i Finland främjar den finansiella stabiliteten. Bankernas lönsamhet ligger över EU-genomsnittet, kreditförlusterna fortsättningsvis på en låg nivå.

I och med Nordeas flytt till Finland blir den finländska banksektorn en av de största i Europa i förhållande till ekonomin.

- Flytten breddar den finansiella kompetensen i Finland men ökar också sårbarheten på grund av att banksektorn växer och koncentreras, samtidigt som de nordiska kopplingarna stärks, säger Marja Nykänen.

Byggarbetare tar sig upp på byggställningar.

Nordea vill ha en övre gräns för husbolagens lån

Ingen begränsar eller övervakar husbolagens låntagning.

Diskussion om artikeln