Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Kvinnor begår brott i betydligt större omfattning än vi tror - men det syns inte i statistiken

Från 2018
Nainen peittää kasvonsa käsillään
Bildtext Enligt polisens och domstolens statistik dominerar männen alla brottskategorier. Men det stämmer inte riktigt överens med verkligheten, visar annan forskning. Kvinnorna begår brott i högre grad än vi tror.
Bild: Abigail Kkeenan, Unsplash

Det finns ingen grupp i samhället som inte skulle begå brott. Men det finns vissa grupper som begår mer brott än andra. Den enskilt största gemensamma nämnaren för de som begår brott är att de är män.

Men bilden av vilka det är som begår brott börjar bli mera nyanserad. Kvinnorna anses representera ett stort mörkertal då det gäller brott som inte kommer till myndigheternas kännedom.

Det kommer årligen ungefär en halv miljon brott till polisens kännedom. Cirka hälften är egendomsbrott och trafikbrotten står för ungefär en fjärdedel.

Under senaste åren har stölderna minskat medan bedrägerierna ökat. Enbart en liten andel av alla egendomsbrott kommer till polisens kännedom.

Enligt Statistikcentralen löser polisen, tullen och gränsövervakningen cirka femtio-sextio procent av alla fall, beroende på vilket slags brott det är fråga om.

Grova brott, så som brott mot liv, kommer nästan uteslutande till polisens kännedom och de fallen brukar oftast också lösas. Den så kallade masskriminaliteten, så som vålds-, egendoms- och trafikbrott, faller delvis i skymundan.

De brottsliga unga männen?

Kriminolog Maria Normann påpekar att om vi ser på kriminalstatistiken, alltså vilka brott som anmäls och som delvis går ända till domstol, är det unga och män som begår överlägset flest brott.

- Det är viktigt att komma ihåg att inte alla brott kommer till kännedom, mörkertalet är stort.

Brott som inte kommer till kännedom av tredje part, är ofta anmälningsbrott som förutsätter att någon gör en anmälan.

Offren kan vara barn, människor som inte kan språket, turister, någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning.

- Människor som helt enkelt inte anmäler brott mot sig själva av orsak eller annan.

Ju närmare brottsoffret gärningspersonen står, desto lägre är anmälningsbenägenheten.

- Folk anmäler lättare de som är främmande för dem, som avviker från det man själv uppfattar som det normala eller det som liknar en själv, säger Normann.

Det som också påverkar anmälningsbenägenheten är tilltron till polisen, om man inte litar på att polisen skall bemöta en på ett trevligt sätt eller tro på vad man berättar, kan det vara en hindrande faktor.

Handbojor.
Bildtext Vi vet att många brott aldrig kommer till kännedom. Som tumregel kan sägas att ju grövre brott, desto större sannolikhet att det kommer till myndigheternas kännedom.
Bild: Mostphotos \ offfice@digitalpress.at

Gemensamma nämnare för brottslingar: kön och utbildning

Man kan inte jämföra gärningspersoner för ekonomisk brottslighet med gärningspersoner för till exempel sexualbrott eller våldsbrott.

Men ser vi på vilka som hamnar i fängelse ser vi att majoriteten har låg utbildning, många har inte slutfört grundskolan. De flesta har ett missbruk och de flesta är under femtio och de allra flesta är män.

- Den allra största enskilda gruppen och gemensamma nämnaren är kön. Män är grovt överrepresenterade om man ser på befolkningsandelen.

Men det alltså om vi enbart ser till brott som kommit till myndigheternas kännedom.

Kauko Aromaa som har en lång karriär som kriminolog bakom sig, är inne på samma linje.

- Olika gärningsmän är rätt olika i skilda brottskategorier. Men generellt sett är det män som begår brott och kvinnor som blir offer eller inte begår brott. Men det finns alltså jättestora undantag, säger Aromaa.

Men det beror alltså mycket på vilken informationskälla man tittar på. Till exempel självrapporteringsenkäter bland unga och vuxna tyder på att statistiska skillnaden mellan pojkar och flickor eller män och kvinnor, är mycket mindre än vi tror.

- Det i sin tur innebär att det finns en klart större risk för pojkar att åka fast för ett brott. Då syns det också i statistiken, konstaterar Aromaa.

Kvinnor överlag begår dock fortsättningsvis färre brott än män, men de begår alltså fler brott än folk tror.

- Kvinnor socialiseras på ett annat sätt än män. Till exempel då man frågat i undersökningar av flickor varför de inte begår brott så säger de att de inte har ”råd” att göra det. Det är farligt för deras rykte och framtid, säger Aromaa.

Pojkarna har å sin sida sällan problem med det, visar svaren. Det här håller dock på att förändras, enligt Aromaa.

"Miljön är ett offerlöst brott"

En brottstyp som vi vet lite om och som inte brukar anmälas, är så kallade offerlösa brott, alltså brott där det inte finns ett personoffer.

- Till exempel miljön är ett offerlöst brott och de kräver att någon upptäcker det. Här tror jag att brotten kommer att öka då vi allt mera inser att vår planet inte klarar mycket mer, säger Normann.

Normann tror att vi kommer få en skärpt lagstiftning och bättre övervakning och därmed en ökning av miljöbrott.

Andra brott vi inte vet så mycket om är till exempel mobbning på nätet, för där saknas också övervakning.

- Där vet ibland inte offret att det skett ett brott, det kan handla om näthandel där man inte får det man beställt eller att man skäms över att man satsat en massa pengar på något som visat sig vara en bluff, säger Normann.

Normann ger som exempel pengar man skänkt till välgörande ändamål som visat sig vara lurendrejeri, eller att man på en dejtingsajt trott att man skall få romantiskt besök och skickat pengar till någon.

Maria Normann
Bildtext Kriminolog Maria Normann tror att miljöbrotten kommer att öka avsevärt i framtiden, mycket till följd av ökad övervakning.
Bild: Yle/Unni Malmgren

Könsspecifika brott

Aromaa konstaterar slutligen att han efterlyser en kontext i rapporteringen av brott: Varför gjorde hen det? Vilka var omständigheterna och hur ser hens liv ut?

- Alla är vi benägna att begå vilka slags brott som helst, vi har den potentialen.

Aromaa konstaterar vidare att möjligheterna, omständigheterna, vår egen motivation och kontrollfaktor är det som sist och slutligen styr vårt beteende och avgör vad som sedan faktiskt sker.

- Då vi tittar på polisens och domstolens statistik dominerar männen alla brottskategorier. Men det är inte så att män är mer kriminella, utan män som ett resultat av de olika faktorer som spelar in, döms för ett större antal brott, säger Aromaa.

Men det är ju nästan uteslutande män som begår sexualbrott som till exempel våldtäkter?

- Jo det är klart att det finns könsspecifika brott, men de utesluter inte kvinnor. Kvinnor begår också sexualbrott men i en mycket mindre volym och inte på samma sätt.

Utbildning och kunskap spelar en mycket central roll i att förebygga brott.

- Men det är inte bara skolans ansvar. Att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn stämmer fortfarande i allra högsta grad, säger Aromaa.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln