Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Drömmarnas Borgå ska bli Finlands trivsammaste hemstad

Från 2018
Trähus på Västra åstranden i Borgå
Bildtext Borgå ska vara både en cykel- och barnvänlig stad enligt utkastet till ny strategi.
Bild: Yle/Stefan Härus

En enkel och smidig vardag i en barnvänlig och trygg stad där invånarna aktivt tar ansvar för sitt välmående. Bland annat så beskrivs Borgå i utkastet till ny strategi.

Borgå stads nya strategi, med sikte på 2030, har många spjutspetsar: Det är en växande men trivsam, tvåspråkig stad med stark dragningskraft och med många framgångsrika företag.

Stadens ekonomi är i skick och staden tar också ansvar i miljöfrågor genom att aktivt främja miljö- och klimatmål.

Bland annat det här framgår ur Borgå stads strategiutkast Drömmarnas Borgå 2030 som har beretts i samverkan mellan olika avdelningar inom staden, både beslutsfattare och personal.

Likaså har utomstående intressentgrupper och invånare fått säga sitt.

Västra åstranden i borgå
Bild: Yle/Stefan Härus

Cykelvänlig pendlingsstad

I utkastet har staden valt att ta med de viktigaste målen som framkommit i olika utredningar, enkäter, workshoppar och diskussionsforum.

För att få ner strategin till vad den rent praktiskt kunde innebära för invånaren, kan man nämna till exempel trafiklösningarna.

Borgå ska inom 12 år, om förslaget i strategin kan genomföras, ha nya innovativa pendlingslösningar, genomtänkt kollektivtrafik och likaså ska Borgå vara en fungerande cykelstad.

I och med att sätten att arbeta hela tiden förändras, bör Borgå också kunna serva de som arbetar i staden med nya innovativa lösningar.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula
Bildtext Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula
Bild: Yle/Stefan Härus

Wi-fi och 5G

De möjligheter som digitaliseringen ger bör utnyttjas både i företagsvärlden och inom stadens service.

- Jag kan tänka mig att vi i en nära framtid kanske inte sitter så fastlåsta i våra kontor. I samband med lunchen tar vi kanske vår portabla dator med ut på stan och sitter efter lunchen kvar för att jobba, förklarar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Stadsdirektör Ujula säger att i till exempel sådana frågor kunde Borgå gå i bräschen.

- Vi vill bemöta förändringarna. I det här fallet kunde det handla om att förse stadskärnan med tillgång till trådlösa internetkopplingar eller att Borgå kunde vara den första staden med möjlighet att koppla till 5G-nätet, säger Ujula.

Trähus på Västra åstranden i Borgå
Bild: Yle/Stefan Härus

Olika bostadsformer behövs

Även om Borgå stads invånarmängd sjönk under senaste år, räknar stadsdirektör Ujula med att Borgå i framtiden ska växa med några hundra nya invånare varje år.

- Trenden är att flytta till städerna och nog vill väl vi att Borgå ska vara en av de städer dit man gärna flyttar, frågar Ujula.

Det här kommer att innebära att man i Borgå i framtiden ännu mera behöver fundera på vad staden bygger och var.

- Vi kan inte enbart satsa på småhus där det finns plats för två cityjeepar i carporten. Vi behöver bostadsformer av också andra slag, säger Ujula.

Inflyttningen från andra länder kommer att fortgå och Borgå kan inte bortse från den.

- Det här kommer att innebära att vi behöver bereda plats och ha möjligheter till olika boendeformer, säger Ujula.

Borgå å våren 2018
Bild: Yle/Stefan Härus

"Borgå är en stor stad"

Borgå är ingen liten stad. Stadsdirektör Ujula påpekar att Borgå delar fjärde platsen i Nyland efter Helsingfors, Esbo och Vanda. Enligt Ujula är det få som känner till det. Inte ens Borgåborna.

Det här betyder ändå inte enligt stadsdirektör Ujula att Borgå inte samtidigt ändå kunde bibehålla sin pittoreska småstadscharm.

- Vi kan vara Finlands trivsammaste hemstad med den bästa dragningskraften och med mångsidiga boendemöjligheter som lockar inflyttare, säger Ujula.

Kopplingen till metropolområdet ännu viktig

En tio år äldre strategi för Borgå hade namnet ”Borgå – en stark påverkare av metropolområdet”. Ujula småler en aning åt namnet.

- I och för sig kommer Borgå fortfarande att vara starkt knutet till huvudstadsregionen och till flygfältet, men vi bör utveckla pendeltrafiken med allt vad det innebär, säger Ujula.

Med den nya strategin Drömmarnas Borgå 2013 vill staden stärka sin ställning i den nationella utvecklingen och stöda varumärket Borgå med hjälp av aktiv kommunikation och synlighet.

- Vi är en testande stad, men det är ändå tillåtet att misslyckas, säger Ujula.

Åstranden i Borgå
Bild: Yle/Stefan Härus

Att förverkliga en strategi kostar

Med det uttalandet menar Ujula att det är mycket i framtiden som är osäkert. Samhället kan vändas upp och ner i och med alla de reformer som ska genomföras, vilket kan påverka strategin i framtiden.

En annan faktor är den ekonomiska.

- ... eller som stadens finansdirektör Raija Vaniala skulle säga: ”Varje sats i den här strategin kostar”, beskriver Ujula.

Borgåborna kan påverka

Intresserade kan ta del av utkastet till den nya stadsstrategin på Borgå stads webbplats under adressen: https://www.borga.fi/borga2030

Kommentarer om strategiutkastet kan före den 8 juni sändas till adressen: https://uusi.eporvoo.fi/sv-SE/neuvonta-palaute/

Stadsfullmäktige i Borgå ska ta ställning till strategiutkastet i augusti.