Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Energilaboratoriet i Vasa invigdes – snart kommer de första forskningsresultaten

Från 2018
Projektchef Janne Suomela berättar om motorn och forskning på energilaboratoriet på Brändö i Vasa.
Bildtext Projektchef Janne Suomela berättar om motorn och forskning på energilaboratoriet på Brändö i Vasa.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

De första resultaten från energilaboratoriet på Brändö i Vasa publiceras inom kort. Det kunde forskarna meddela i samband med den officiella invigningen.

De första bränsle- och motortesterna har redan gjorts och snart publiceras resultaten. De första körningarna med laboratoriets motor gjordes som en del av det internationella Hercules 2-projektet.

- Sett till timmar handlar det kanske om ett hundratal, säger Seppo Niemi, professor i energiteknik på Vasa universitet.

Niemi berättar att resultaten har meddelats vidare till EU och det nu skrivs forskningspublikationer som ska publiceras inom ett par månader.

Seppo Niemi, professor i energiteknik på Vasa universitet.
Bildtext Professor Seppo Niemi.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Globala aktörer

Niemi tycker att Vasa är det rätta stället för ett energilaboratorium.

- På det sättet att vi har stora globala aktörer här, som Wärtsilä, ABB, Danfoss och Vacon.

Han påpekar också att Vasa universitet utbildar kunnigt folk till företagen i regionen.

På tal om arbetskraft, har universitetet haft några svårigheter med att hitta kunnigt folk till laboratoriet?

- Vi försöker hitta bra folk men arbetssituationen i regionen är bra. Men jag tycker att vi har hittat bra forskare, säger Niemi.

Wärtsiläs 4L20-motor i motorlaboratoriet på Brändö i Vasa.
Bildtext Wärtsiläs motor i energilaboratoriet.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Sankaran lämnade projektet

I fjol på hösten anställdes doktorn i teknik, Krish Sankaran, för att leda energilaboratoriet, som går under namnet Vebic.

Men ett halvt år senare gick Sankaran och Vebic skilda vägar. Han och universitetets ledning hade olika syn på utvecklingen.

Hur hårt slag var det?

- Det var synd att det blev så. Vi hade en rätt tydlig plan där vi skulle undersöka bränslen och motorer under en period på 3-5 år och så skulle Krish se ännu längre framåt. Men det blev inte av på det sätt som man hade hoppats, säger Niemi.

Nu leds den grupp som Sankaran anställde av doktor Petri Välisuo.

- Han försöker nu koppla ihop deras arbete med vår övriga forskning, säger Niemi.

Wärtsilä får kunnigt folk

Den motor som nu finns i motorlaboratoriet har Wärtsilä levererat. En till Wärtsilämotor är på väg inom en överskådlig framtid.

Jonas Åkerman, chef för forskning och teknikutveckling på Wärtsilä, säger att Wärtsilä i första hand drar nytta av laboratoriet i form av rekrytering.

Jonas Åkerman, chef för forskning och teknikutveckling på Wärtsilä.
Bildtext Jonas Åkerman.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

- Vi får in studerande som har studerat rätt ämne, som kan motorer och kommer med nya idéer, säger Åkerman.

Sen finns då forskningsbiten av det hela. Det är ju trots allt Wärtsiläs motor(er) det är frågan om.

- Till en början handlar det om flytande bränslen. I det långa loppet siktar vi på att också kunna köra med gas. Gasteknik är centralt för oss.

Enligt Åkerman fungerar samarbetet med Vasa universitet bra.

- Det har fungerat bra sen dag ett. Vi är synkroniserade.

Jonas Åkerman från Wärtsilä håller ett anförande på invigningen av energilaboratoriet i Vasa.
Bildtext Jonas Åkerman från Wärtsilä håller ett anförande.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

El direkt ut i nätet

Janne Suomela, projektchef på Vebic, berättar att den el som produceras när motorn är igång körs direkt ut i elnätet.

Vad räcker det till?

- Motorn har en effekt på cirka 800 kilowatt. Men jag kan inte riktigt bedöma vad det räcker till, säger Suomela.

Motor- och bränslelaboratoriet kompletterar varandra

Vebic består alltså av ett motorlaboratorium och ett bränslelaboratorium. Det faktum att bägge finns i samma byggnad är givetvis en stor fördel.

- Först undersöker bränslelaboratoriet olika bränslen som man möjligen kan köra motorn med. Sen väljs de bästa ut och testas i motorn, säger Suomela.

Suomela vill inte i det här skedet säga vilka olika slags bränslen man använt i motorn.

På bränslesidan jobbar bland andra kemisten Katriina Sirviö.

- Inom bränsle- och motorforskningen går man mot det att allt fler olika slags alternativa bränslen ska testas och utnyttjas, säger Sirviö.

Katriina Sirviö, kemist på bränslelaboratoriet på Brändö i Vasa.
Bildtext Katriina Sirviö med olika bränsleprover.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Precis som Suomela framhåller Sirviö fördelarna med att finnas i samma utrymmen.

- Vår forskning är på det sättet rätt unik.

Diskussion om artikeln