Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vasa svenska församling slutar prenumerera på Kyrkpressen - tidningens ekonomi hårt pressad: "Pappret kan bli en produkt som kommer lite mera sällan"

Från 2018
Uppdaterad 17.05.2018 12:09.
Två Kyrpressentidningar
Bild: Yle/Camilla Berghäll

Vasa svenska församling slutar prenumerera på Kyrkpressen för sina medlemmar för att spara. Kyrkpressens chefredaktör May Wikström hoppas att Vasa svenska församling kunde spara på något annat i stället.

Vasa svenska församling kommer att sluta prenumerera på Kyrkpressen till sina medlemshushåll från och med 2019.

Församlingen har inte längre råd med prenumerationerna på grund av sparkrav.

Att förlora en stor församling med många prenumeranter slår hårt mot Kyrkpressen.

– Det är klart att det är nog en stor förlust för Kyrkpressens ekonomi, och för hela det gemensamma projektet Kyrkpressen som i praktiken bärs av församlingarna, säger May Wikström.

Wikström har förståelse för att församlingen är tvungen att spara, men hoppas ändå att församlingen skulle spara någon annanstans än på Kyrkpressen.

Vi har inte kastat yxan i sjön ännu och hoppas att det skulle finnas en lösning.

― May Wikström

– Att man lämnar en sådan här hälsning som går till alla medlemmar regelbundet kan i slutändan vara ett sämre beslut än att försöka hitta ett annat sparändamål, säger Wikström.

Vasa svenska församling står fast vid beslutet

Kyrkoherde Mikael Forslund i Vasa svenska församling säger ändå att beslutet är slutgiltigt.

– Formellt slås nästa års budget fast i höst, men man kommer nog att hålla fast vid församlingsrådets beslut, säger Forslund.

Räkningen för prenumerationen av Kyrkpressen till alla medlemshushåll gick år 2018 på drygt 140 000 euro

Vasa svenska församling har i år en verksamhetsbudget på 452 400 euro. Räkningen för prenumerationen av Kyrkpressen till alla medlemshushåll gick år 2018 på drygt 140 000 euro.

Vasa svenska församling måste spara 208 500 euro år 2019. Gemensamma kyrkorådets sparkrav nästa år betyder att ytterligare drygt 67 000 euro måste sparas.

Lämplig kombination av webb och papper i framtiden

Enligt Wikström har Kyrkpressens ekonomi redan tidigare varit trängd. Kyrkpressen har redan blivit tvungen att spara i och med att distributionsavgifterna har stigit. I sommar utkommer Kyrkpressen därför bara varannan vecka.

– Det handlar inte enbart om Vasa, våra kostnader för distributionen är så pass höga att det gäller att se över konceptet. Att i det läget ännu få en sådan här överraskning är ju en utmaning.

May Wikström

Wikström tror att Kyrkpressen också fortsättningsvis kommer att ha mycket att säga, och funderar nu tillsammans tillsammans med församlingarna på hur tidningen ska se ut inför 2019.

– Jag tror att Kyrkpressen kanske blir en röst i lite fler kanaler, det kan hända att vi har mera på webben än tidigare och pappret kanske blir en produkt som kommer lite mera sällan. Men det här är ännu frågor som är öppna, säger Wikström.

Enligt Wikström söker man efter en lämplig kombination av webb och papper för tidningen.

– Det är ju kommunikationen som sist och slutligen är själva målet, att nå ut till medlemmarna med information från församlingarna, säger Wikström.

Diskussion om artikeln