Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt
MGP

Växelvis boende för skilsmässobarn ska bli smidigare - "om skilsmässan är ett faktum ska i alla fall inte stödbyråkratin göra läget värre"

Från 2018
Uppdaterad 17.05.2018 20:09.
Elever på väg till Näse skola
Bild: Yle/Stefan Paavola

Frånskilda föräldrar ska i framtiden kunna dela på barnbidrag och bostadsstöd om ett nytt lagförslag går igenom.

Ministrarna Annika Saarikko (C) och Antti Häkkänen (Saml) tog idag emot en utredning i frågan.

Lagstiftningen gällande vårdnaden om barn och umgängesrätten är gammal och behöver förnyas, det finns bland annat med i regeringsprogrammet.

Lagen känner exempelvis överhuvudtaget inte till begreppet växelvis boende, det vill säga att barn till skilda föräldrar bor turvis hos båda föräldrarna.

Men nu ska det nu bli en ändring på detta; det ska alltså bli lättare och smidigare med delad vårdnad.

- Här finns tre viktiga punkter som är ledstjärnor. Dels barnets bästa, dels att föräldraskap ska göras så smidigt som möjligt. Och för det tredje att om skilsmässan är ett faktum så ska i alla fall inte bidragsbyråkratin göra saker och ting värre för familjerna, säger omsorgsminister Annika Saarikko.

Annika Saarikko
Bildtext Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (c)
Bild: Yle/Anna Ruda

Arbetsgruppen som har gått igenom problemen med växelvis boende identifierar svårigheter gällande bland annat bostadsstödet, vårdnadsbidrag, barnbidraget, handikappförmåner och utkomststödet.

Den nuvarande lagen gör det helt enkelt omöjligt att på ett smidigt sätt dela på bidragen som barnfamiljer har rätt till.

- Vi är noga med att påpeka att regeringen inte tar ställning för eller emot olika familjeformer, konstaterar Saarikko.

- Utredningens uppgift var uttryckligen att reda ut de byråkratiska svårigheterna och inte ta ställning till vilket slags barnuppfostran som fungerar bäst.

Barnbidraget ska kunna delas

Familje- och omsorgsminister Saarikko tycker att särskilt barnbidraget och bostadsstödet måste kunna delas.

- När grunderna för bostadsstöd beräknas beaktar Folkpensionsanstalten antalet minderåriga barn bara för den ena föräldern. Om barnet bor hos båda borde det beaktas för båda föräldrarna, påpekar Saarikko.

Inte möjligt med två officiella adresser i Finland

Det är inte möjligt för barn i skilsmässofamiljer att ha två officiella adresser i Finland. I så fall borde man kunna vara skriven i två kommuner och det går inte.

- Däremot ska det i befolkningsregistret klart framgå att ett barn har två adresser och det ska stå i den nya lagen, säger Saarikko.

I juni ges förslaget till ny lag om vårdnad om barn och umgängesrätt till riksdagen.

Där ska också nya paragrafer om växelvis boende ingå.

Vad nya arrangemang för växelvis boende skulle kosta är fortfarande oklart. Hela frågan ska utredas ytterligare.

Korrigering: Tidigare stod det att det är möjligt för barn i skilsmässofamiljer i Sverige att ha två officiella adresser. Detta stämmer inte och meningen ströks från artikeln.

Diskussion om artikeln