Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Det susar i säven och plaskar i vassen - gäddans förökning undersöks i Borgå och Sibbo

Från 2018
haiko byaförenings strand i haiko 2016
Bildtext Gäddan leker i maj vid stränder med riklig vattenväxtlighet, vanligtvis vass. (Illustrerande arkivbild)
Bild: Yle/Stefan Härus

Naturresursinstitutet kartlägger som bäst gäddans och lakens förökningsområden på havsområdet utanför Borgå och Sibbo.

Institutet samarbetar med Borgå-Sibbo fiskeområde i ett projekt vars mål är att utveckla användningen av geografisk data i den fiskeriekonomiska områdesplaneringen.

Arbetet är en del av det fiskeriekonomiska miljöprogrammet, finansierat av Europeiska havs- och fiskerifonden.

Gädda
Bildtext Gädda.
Bild: Yle/Public domain

Ynglen fångas, räknas och släpps

Gäddans och lakens förekomst kartläggs endast där det är mest sannolikt att de förekommer, det vill säga vasstränder.

I maj leker gäddan vid stränder med riklig vattenväxtlighet, vanligtvis vass. Laken leker redan under vintern och en bit längre ut från stranden.

Lakynglen förflyttar sig strax efter att de kläckts till grunda stränder med växtlighet där det finns föda och skydd.

I maj lever ynglen inne i tät växtlighet. Observationerna görs genom att man vadar i grunt strandvatten där ynglen fångas in med hjälp av en håv.

Alla yngel släpps tillbaka i havet efter att de räknats.

Made veden alla
Bildtext Lake.
Bild: Yle/Juha Laaksonen

Fältarbeten ännu i juni

Uppgifterna om var förökningsområdena finns ska användas av Borgå-Sibbo fiskeområde tillsammans med fiskerimyndigheterna för att exempelvis bestämma gränserna för tidsbundna fiskeförbudsområden.

Under projektets gång kommer Naturresursinstitutet också att samla in annan geografisk information.

Fältarbetena med gäddans och lakens förökningsområden i Borgå och Sibbo påbörjades för en vecka sedan och beräknas pågå en bit in i juni.

Diskussion om artikeln