Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fem direktörer blir tre i Lovisa - men ingen ska få sparken

Från 2018
Jan D Oker-Blom
Bildtext Organisationsreformen leder inte till några förändringar för stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.
Bild: Yle / Jeanette Broman

Lovisa stads organisationsreform är äntligen klar. Staden har för många direktörer och chefer efter kommunfusionen, men nu ska det problemet lösas. Stadsstyrelsen tar ställning till reformen på måndag.

Förslaget är att fem direktörstjänster dras in: tjänsterna som förvaltningsdirektör, teknisk direktör, bildningsdirektör och utvecklingsdirektör.

En del av de nuvarande direktörernas jobb ska i stället skötas av chefer. I framtiden ska det bara finnas tre direktörer utöver stadsdirektören i Lovisa.

Förslaget att minska på direktörstjänsterna samt närchefspositionerna i Lovisa handlar inte direkt om att göra ekonomiska inbesparingar.

- Nu har vi inte gått in för något eurobelopp som vi sparar med den här reformen. Det här är ett medvetet val, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

En orsak är att staden inte ser att det finns goda orsaker att börja med samarbetsförhandlingar av ekonomiska skäl. Staden har gjort ganska bra resultat i flera år.

Staden ska vara bättre förberedd på framtiden

Stadens organisation ska delas in i tre centraler: bildning och kultur, näringsliv och infrastruktur samt stadskansli. Varje central ska ha varsin direktör.

- Målet här är förstås att kunna få en ekonomisk nytta av den här reformen. Vi skapar en näringslivs- och infrastrukturcentral för att kunna öka på intäkterna, säger Jan D. Oker-Blom.

Ett rosa hus vid ett torg
Bildtext Färre direktörer ska jobba i rådhuset i framtiden.
Bild: Yle / Jeanette Broman

Infrastrukturen och den tekniska sidan ska i högre grad samarbeta kring utvecklingen av näringslivstjänster. Tanken är att fånga upp företag som kanske vill komma till Lovisa och skapa nya arbetsplatser.

- Vi hoppas förstås att vi kan jobba mer effektivt då arbetsledningssystemet organiseras bättre och organisationen är bättre upplagd, säger Oker-Blom.

Chefer och direktörer ska också kunna koncentrera sig på att göra sina egna arbetsuppgifter så bra som möjligt, utan att ha ett vagt ansvar som inte direkt är kopplat till den egna personalstyrkan.

- Det vaga ansvaret gör det svårt att koncentrera sig på det som är allra viktigast.

Ingen behöver avgå

Förslaget är alltså att dra in fem av de nuvarande direktörstjänsterna.

- Nu råkar det sig så att en direktör har sagt upp sig och fått anställning på annat håll och att en direktör går i pension samtidigt som vi minskar på antalet direktörstjänster, säger Oker-Blom.

Han konstaterar att staden därför inte har för många direktörer i förhållande till antalet direktörstjänster som blir kvar.

Då staden började jobba med organisationsreformen för några år sedan var tanken att komma åt vissa strukturella problem som mellannivåer och olika stora enheter.

Sedan dök social- och hälsovårdsreformen upp. Hur har den beaktats?

- Vi har gått igenom alla andra centraler inom staden betydligt noggrannare, säger Jan D. Oker-Blom. Vi har utgått från att grundtrygghetscentralen är i stadens regi i ett år framåt ännu, och sedan övergår till landskapet.

En direktör har fått jobb på annat håll och en direktör går i pension, så vi har inte för många direktörer i proportion till antalet tjänster

Han konstaterar ändå att grundtrygghetscentralen ska gå igenom en liknande process och granskning som de övriga centralerna om den blir kvar i stadens regi.

Stadsstyrelsen ska ta ställning till organisationsreformen på måndag.

Oker-Blom hoppas att politikerna har beredskap att fatta beslut redan då, men senast den 13 juni för att ärendet ska kunna tas upp i fullmäktige innan sommarsemestrarna.

Diskussion om artikeln