Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottniska politiker meddelar inte om alla sina bindningar

Från 2018
Affärsman läser genom ett avtal.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Bristfälliga uppgifter om ledamöternas bindningar till företag eller deras förmögenhet slinker igenom i Österbottens landskapsförbund. Revisionsnämnden litar på att ledamöterna själva berättar om sina bindningar.

Uppgifterna om bindningarna ska i landskapsförbundet liksom i kommunerna kontrolleras av revisionsnämnden. På Österbottens förbunds fullmäktigemöte i Jakobstad 14 maj antecknades bindningarna bara till kännedom.

Revisionsnämndens ordförande har inte lämnat in en redogörelse över sina bindningar

Martin Markén (SFP) från Vörå är ordförande i landskapsförbundets revisionsnämnd. Nämnden har till uppgift att övervaka ledamöternas bindningar.

Ordförande har själv inte lämnat in en redogörelse för sina bindningar.

- Jag har inte fått iväg det per e-post, det är min dataokunskap det handlar om, säger Martin Markén.

På vilket sätt kontrollerar revisionsnämnden de uppgifter som lämnas in?

- Ledamöterna bedömer själva vad de tar med i sin anmälan. Har någon lämnat bort något så har varken revisionsnämnden, Österbottens förbund eller för den delen kommunerna krävt något mera, säger Markén.

- Lagen finns för att de som är förtroendevalda inte ska kunna utnyttja sina befogenheter. På landsbygden har det inte förekommit missbruk vad jag känner till, men kanske i större sammanhang, fortsätter Markén.

Martin Markén står utomhus
Bildtext Martin Markén
Bild: Yle/Axel Brink

Enligt kommunallagen ska kommunala förtroendevalda och tjänstemän redogöra för sina bindningar när det gäller ledningsuppgifter i företag som bedriver näringsverksamhet, sin förmögenhet eller andra kopplingar som kan vara av betydelse för skötseln av ett uppdrag.

Flera ledamöter i Österbottens förbund som har ledande uppgifter i sin hemkommun eller kopplingar till företag har inte lämnat de här uppgifterna.

Konsultuppdrag och styrelseuppdrag i kärnkraftsbolag saknas på listan

En snabb genomgång visar hur bristfälliga landskapsförbundets listor över bindningarna är. Men enligt landskapsdirektör Kaj Suomela väckte paragrafen om bindningar ingen diskussion vid fullmäktiges möte.

- Jag har tittat på listan men jag har inte direkt sett något. Det är inte vi som anmält bindningarna, det är respektive person och vi har utgått från det som personen angett, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Ett par exempel kan belysa hur läget ser ut. Fullmäktigeordförande Elli Flén (SFP) i Nykarleby har kompletterat sin redogörelse efter att Yle Österbotten ringde upp.

Hon påpekar att tolkningen varierar mellan till exempel kommunen och landskapsförbundet, vilka uppdrag kan lämnas bort vilka ska tas med.

leende blond kvinna
Bildtext Elli Flén
Bild: Yle/Roy Fogde

Stadsstyrelseordförande Peter Boström (SFP) i Jakobstad är engagerad i näringslivet både i Finland men också i Sverige på en bred bas. Ingenting av detta syns i hans lista över bindningar. Han är enbart vd för sin bokföringsfirma i Jakobstad, ingenting annat.

peter boström
Bildtext Peter Boström
Bild: Yle/Henrik Leppälä

Peter Boströms styrelseuppdrag inom energisektorn är omfattande via Katternökoncernen. Energibolaget Herrfors Ab var också delägare i det regionala flygbolaget Nextjet i Sverige som nu gått i konkurs och där är Peter Boström styrelseordförande.

Peter Boström har inte gått att nå för en kommentar. Landskapssekreterare Margot Fromm känner inte till hans bindningar men är helt övertygad om att han kommer att komplettera sin anmälan.

- Han hade uppgett att han fått tekniska problem då han skulle fylla i sin anmälan, säger Margot Fromm.

- Vi förväntar oss att alla uppger sina bindningar på ett ärligt sätt och revisionsnämnden går igenom bindningarna och godkänner dem.

Ingen systematisk undersökning av bindningar

Forskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi säger att det inte gjorts några systematiska undersökningar av kommunala beslutsfattares bindningar. Principerna kan också variera från kommun till kommun även om det finns allmänna riktlinjer.

- Medierna har det i varje fall lite lättare att granska makthavarna om bindningarna är redovisade, säger Siv Sandberg.

Diskussion om artikeln