Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Att skrika och förbjuda lönar sig inte" - hur talar man med ungdomar om alkohol?

Från 2018
Animerad bild på en förälder som ryter åt ett barn på grund av dennes alkoholbruk.
Bildtext När barnet raglar in genom dörren berusat lönar det sig inte för föräldern att reagera emotionellt.
Bild: Johanna Aulén

Det hjälper inte att ryta och rasa när barnet kommer hem berusat för första gången. Det viktigaste i diskussionen om rusmedel mellan unga och vuxna är att väcka tankar.

Tommi Nyström är före detta livvakt, men i dag jobbar han som lärare på en yrkesskola. Han lär också ut självförsvar till 16-17-åringar. I sitt arbete hör han ofta unga tala om sina erfarenheter med alkohol och andra rusmedel.

Nyström har tröttnat på den enformiga diskussionen kring alkohol.

- Det är helt onödigt att förbjuda och skrika om hur farligt det är. Att förbjuda något leder alldeles säkert till att unga prövar det.

Uppmana till tanke och diskussion

Ibland kan en elev dyka upp i skolan berusad eller påverkad av andra rusmedel. Inte ens då höjer Nyström rösten eller skäller ut eleven.

- Jag hälsar och frågar om eleven mår dåligt. Det fungerar och öppnar upp för diskussion.

Om eleven svarar att hen är bakfull, fortsätter Nyström diskutera.

- Jag kan kalla eleven amatör och säga att ett proffs inte drabbas av bakfylla.

Den här diskussionsstilen fungerar inte på alla ungdomar eller i alla situationer. Tommi Nyström vill undvika utskällningar och i stället få eleven att tänka på vad man gjort och varför.

- Till näst kan man fråga vem som hör till gruppen. Hur mycket och vilka rusmedel används i gruppen? Har du erbjudits knark?

- Man kan fråga hur vännerna ser ut när de är fulla. Ser det snyggt ut?

Hur vägrar man när vännerna pressar på?

I diskussionen försöker Nyström få eleven att tänka själv.

- Om någon intygar att den inte prövat på droger kan man utmana med att fråga hur man lyckades med det trots grupptrycket.

Eleven kan svara att hen inte vill använda något rusmedel trots att det erbjuds. Då kallar Nyström hen stark och berömmer hen för sitt omdöme.

Nyström lär elever att vända svåra situationer till sin fördel.

- Om någon säger att man inte vågar pröva kan man svara att man är den enda i gruppen som vågar säga nej.

Den överraskande kommentaren kan överrumpla motparten. Då tappar grupptrycket sin makt.

Enligt Nyström lönar det sig inte för vuxna att skrämma upp unga. Det som unga bör lära sig är att inse realiteter för sin egen skull.

- Om man börjar må dåligt på en fest lönar det sig att ringa efter hjälp. Någon kan ha lagt knockoutdroppar i drycken.

En förälder tröstar ett barn som lider av bakfylla.
Bildtext Diskussionen lönar sig att inleda när barnet nyktrat till.
Bild: Johanna Aulén

Skrik inte och inled diskussionen i nyktert tillstånd

På sin hemsida har Mannerheims barnskyddsförbund samlat ihop en lista (finska) på saker som föräldrar bör beakta när de diskuterar alkohol med ett barn.

Det viktigaste är att behärska sig och vara lugn. När barnet kommer hem i berusat tillstånd lönar det sig inte att skrika och rasa. Först ska man se till att barnet får sömn. Diskussionen inleds först när barnet nyktrat till.

- I berusat tillstånd går det inte att koncentrera sig. Om föräldern reagerar med känsla blir diskussionen inte särskilt konstruktiv, säger Heidi Holappa som arbetar på Mannerheims barnskyddsförbund.

Ungdomar måste få framföra sina åsikter om det som hänt. De får också vara av annan åsikt än föräldrarna.

Om man inom familjen kommit överens om bestraffningar, som till exempel förlorad veckopeng eller skärpta hemkomsttider, lönar det sig att hålla sig till dem.

Det lönar sig inte att spontant kasta ur sig nya straff. En diskussion påverkar mer än enformiga straff.

Barnet måste informeras om risker med alkoholbruk. Det lönar sig också att berätta om det förekommer alkoholism i släkten.

Gemensamma regler som hemkomsttider och plikten att svara i telefon måste man gå igenom.

- Som föräldern kan man göra det klart att man inte godkänner barnets experimenterande med alkohol. Det är ändå otroligt viktigt att barnet upplever att man kan prata om vad som helst hemma.

Det är också viktigt att man upplever att man kan och måste komma hem oavsett vilket skick man är i.

Måste man berätta för vännernas föräldrar?

Heidi Holappa på Mannerheims barnskyddsförbund medger att rusmedelsdiskussionen inte är lätt. Vuxna och unga är väldigt olika. Därför finns det inte alltid riktlinjer som passar alla situationer.

För den unga är det farligare att vara ovetande. Till exempel är det vettigt informera varför det inte går att dricka lika mycket starksprit som öl.

Det är inte att utbilda barnet att supa - det är bara allmänna riktlinjer för barnets eget bästa.

En knivig fråga är om man ska berätta om alkoholen för vännernas föräldrar. Som förälder blir man knappast förlåten om man skvallrar till vännernas föräldrar.

- För den unga kan det vara en storskalig katastrof. Men om det rör sig om stora mängder eller om alkoholbruket lett till farosituationer är läget ett annat, säger Holappa.

Artikeln är baserad på Yle Uutisets artikel "”Fakta on, että päihdekokeilujen kieltäminen on ihan turhaa” – Vinkkejä oikeasti vaikuttavaan alkoholikeskusteluun nuoren kanssa", skriven av Paula Tiessalo.

Diskussion om artikeln