Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Allt flera vilddjur i Helsingfors: ”Om 10 år bor kanske ett lodjur i Centralparken”

Från 2018
Räv
Bildtext Allt fler vilda djur lever inne i Helsingfors.
Bild: Bold Stock

Rådjur syns till på gårdarna, citykaninerna förökar sig, rävarna är välmående men duvorna blir färre. Såhär framskrider vilddjurens liv i Helsingfors.

Finlands minsta hjortdjur, rådjuret, har trivts i Centralparken redan i några års tid. Nuförtiden vågar de sig allt närmare människor och syns till även på folks gårdar och i mindre stadsparker. Enligt miljöinspektor Raimo Pakarinen blir rådjuret nu en allt vanligare syn även i större städer.

- Det bekanta fenomenet från glesbygden, där rådjur äter prydnadsväxter och bladen från fruktträd, har även blivit vanligt i Helsingfors, berättar Pakarinen.

Rådjur står och betar gräs i en skogsdunge. I bakgrunden ser man delvis en terass.
Bildtext Rådjur ses allt oftare på folks gårdar i stan.
Bild: Yle/ Paula Koskinen

En av orsakerna till att rådjuret spridit sig till städerna är att de inte har några naturliga fiender som varg och lo där. Det enda hotet är hunden, och den har rådjuret till stor del redan vant sig vid.

- Det är möjligt att rådjuret har samma förmåga som kaninen att avläsa om en hund är kopplad eller inte och kan därefter bedöma om det finns skäl att vara rädd, säger Pakarinen.

Han påminner även om att det är viktigt att hålla hundar kopplade i städer, då det kan uppstå farliga situationer i trafiken om en hund får för sig att jaga ett rådjur.

Rävar och kaniner finns i hela Helsingfors

Till och med inne i centrum kan man i dag stöta på rävar. Enligt Pakarinen är rävarna rätt så jämnt fördelade över hela staden, men mest av dem finns det i östra Helsingfors. Rävarnas förökning begränsas inte av brist på föda, utan snarare av brist på boplatser.

- Honan vill föda i en grottlik omgivning. I Helsingfors finns ändå rätt lite sådan sandig jordmån som hon föredrar att gräva sitt bo i, säger Pakarinen.

Tre rävar som korsar tågrälset.
Bildtext Rävarna finns överallt i Helsingfors.
Bild: Yle/ Mikko Savolainen
En räv med sin unge dricker vid strandbrynet.
Bildtext Här ser vi räven Eino, som syntes till i Böle för ett par år sedan, tillsammans med sin unge.
Bild: Yle/ Lasse Isokangas

Kaninerna i sin tur råkade för några år sedan ut för en virusepidemi som tog livet på 80-90 procent av kaninerna. Trots det har de återhämtat sig väl.

- Kaninerna har inte försvunnit någonstans. I innerstaden finns det färre än tidigare men lite längre bort, till exempel i Nordsjö, ser man mycket av dem, berättar Pakarinen.

Citykaniner på en gräsmatta.
Bildtext Citykaninerna återhämtar sig ännu från virusepidemin för två år sedan.
Bild: Yle

Pakarinen antar att kaninstammen återhämtat sig fullständigt inom några år - om inga nya epidemier uppstår.

Fältharen och kaninen tävlar till viss del om samma föda.

– Då det finns mycket kaniner så finns det färre fältharar. Nu när kaninerna är färre så har fälthararna blivit flera.

Duvornas försvinnande fortfarande ett mysterium

Stadsduvorna har blivit färre sedan 1980-talet. Sin kulmen nådde populationen på 1970-1980-talen.

- Vi har blivit kontaktade med frågor kring duvornas försvinnande. Det har till och med misstänkts att de skulle ha förgiftats, trots att aktiv förgiftning inte förekommit på årtionden, berättar Pakarinen.

Orsakerna till att duvorna blivit färre kan Pakarinen inte svara på, men en faktor som kan spela in är sämre tillgång till föda.

-Jag tror att orsakerna har med födan att göra. Miljön är möjligtvis för ren för duvorna, funderar Pakarinen.

Duvor som sitter på rad på ett tak.
Bildtext Orsaken till att duvorna blivit färre är oklar.
Bild: Yle/Nadine Mabinda

Duvhöksparet Helmi och Heikki har i flera år häckat vid simstadion i Helsingfors. I Helsingfors häckar enligt Pakarinen tiotals duvhökar.

Flera av dessa duvhökar jagar sin föda i centrum. Pakarinen ser det ändå som osannolikt att de ensam skulle ligga bakom det minskande antalet duvor.

en hök sitter på en sten.
Bildtext Duvhökarna jagar föda även inne i centrum.
Bild: Yle/ Risto Salovaara

Även lodjuret syns till allt närmare Helsingfors. Enligt Pakarinen besöker lodjuret redan grönområden i östra Helsingfors.

- Det kan hända att det om 10 år bor ett lodjur i Centralparken, förutspår Pakarinen.

En närbild på ett lodjur som blundar och öppnar munnen så att tänderna syns.
Bildtext Om 10 år kan vi kanske se lodjur i Centralparken
Bild: Yle/ Heidi Hannukainen

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel Villieläimien kaupunkilaistuminen kiihtyy – "Voi olla, että 10 vuoden päästä Helsingin Keskuspuistossa asuu ilves" skriven av Ari Tuhkanen.

Diskussion om artikeln