Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Nadja fick inte chefsjobbet hon sökte och besvärade sig - förvaltningsdomstolen ansåg att processen inte gick rätt till

Från 2018
Uppdaterad 23.05.2018 13:51.
nadja suomela
Bildtext Nadja Suomela sökte tjänsten som regionchef för Kårkulla i Österbotten, men fick inte jobbet. Enligt förvaltningsdomstolen i Åbo gick processen inte rätt till.
Bild: Anki Westergård/YLE

Det är ett skolboksexempel på diskriminering av kön, hävdar Nadja Suomela. Förvaltningsdomstolen säger inget om könsdiskriminering i sitt domslut, men Suomela är ändå lättad över att hon fått upprättelse. Kårkullas samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt försvarar sitt beslut.

Det var i februari 2017 som Nadja Suomela i Korsholm sökte jobbet som regionchef för Kårkulla i Österbotten.

- Det var ett jobb som jag var intresserad av. Jag har under drygt tio års tid jobbat med ungefär samma frågor, alltså socialomsorg och handikappservice.

Fyra av dom åren jobbade Suomela som socialarbetare inom specialomsorgen och sex av åren var hon chef för handikappservicen och hade ungefär motsvarande arbetsuppgifter som Kårkulla sökte.

Suomela blev inte vald, och hon tycker inte att det är något konstigt i sig. Men:

- Jag blev förbigången av en man som hade betydligt mindre erfarenhet. Jag begärde att få grunderna till det beslutet och en jämförande meritförteckning, men det fick jag inte.

Suomela besvärade sig över beslutet. Hennes besvär förkastades av Kårkullas styrelse som höll fast vid sitt val. Deras motivering var att den som valts hade andra "personliga egenskaper" som vägde tyngre.

Vetenskap blev verklighet

Till saken hör att i samband med detta hade Suomela läst några vetenskapliga studier om rekrytering av chefer.

- Till exempel "Stjärnkraft. En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare" från 2014 och "Det osynliggjorda ledarskapet" av Klara Regnö redogör för hur kvinnor respektive män rekryteras till chefsposter.

Enligt studier rekryteras alltså kvinnor utgående från dokumenterad kompetens medan män rekryteras utgående från potential.

- Då tänkte jag att det här är ju ett skolboksexempel på rekrytering utgående från kön, jag ville pröva det här i rätten.

Beslutet från Åbo förvaltningsdomstol kom i fredags. I det konstateras att besluten inte hade motiverats i enlighet med lagens krav och att det inte heller i övrigt framgick av rättegångsmaterialet att samkommunstyrelsen hade jämfört sökandena på behörigt sätt.

Förvaltningsdomstolen säger alltså inget uttryckligen om könsdiskriminering men anser altså att Kårkullas styrelses beslut skall upphävas.

- Jag har förbigåtts vid anställningen trots att jag varit mer meriterad än den som blev vald.

Att få det här beslutet känns som en seger, anser Suomela.

Suomela säger att hon ville besvära sig eftersom det var så uppenbart att ett fel begåtts.

- Jag ville göra det för min egen skull och för alla andra kvinnor som i framtiden söker chefsjobb, lyfta fram att så här får det inte gå till.

Suomela vill påpeka att hon inte känner personen som blev vald och har inget personligt emot honom.

- Men detta är en av Svenskfinlands största arbetsgivare och därför måste detta tas upp.

"Vi ansåg att den person som valdes var mer lämplig"

Sofia Ulfstedt är samkommunsdirektör för Kårkulla samkommun och kommenterar förvaltningsdomstolens beslut såhär:

- Båda sökanden var formellt behöriga och vi ansåg att han som fick tjänsten var mer lämplig eftersom han hade jobbat över ett år som regionchef och klarat uppgiften berömligt.

Men han hade ju bara ett drygt års erfarenhet av vård och omsorg jämfört med Suomelas dryga tio år?

- Det stämmer, men vi tänker inte att man kan räkna år. Det som räknas är att han skött just den här specifika uppgiften och klarat det utan att det fanns något att anmärka på. Det var till hans fördel.

Men Suomela är ju bevisligen den mer meriterade om man tittar på beslutet?

- Det är ju en tolkningsfråga. Vi har inte tolkat henne som mer meriterad. Hon har flera års arbetserfarenhet, men hon har inte haft den här specifika uppgiften vilket han har haft. Vi tog så klart vårt beslut på basen av att vi ansåg honom som mer meriterad.

Suomela bad om motivering till styrelsens beslut och även om en jämförande meritlista, men det fick hon inte. Varför inte det?

- Vi gör inte jämförelselistor eftersom de kan vara påverkade av dem som sammanställer listan. Vi har som princip att vi alltid ser på anställningshandlingarna i sin helhet. Det hade vi till nämnden och det hade vi till styrelsen, vilket Suomela också fått ta del av. På det sättet fås all information och inte utvald information.

Vad händer nu?

- På torsdag har styrelsen sitt följande möte och då skall vi diskutera detta.

Kommer personen i fråga att fortsätta jobba som regionchef?

- Han har ju haft korta vikariat ända sedan besväret kom för över ett år sedan. Om processen skall tas på nytt så blir det ju ny ansökningsprocess och så vidare och fram till att en ny person är vald kommer han att ha detta vikariat.

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Bildtext Sofia Ulfstedt är samkommunsdirektör för Kårkulla samkommun.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Meriter väger tyngre än egenskaper

Pia Skoglund är jurist på arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket. Hon konstaterar att Förvaltningsdomstolen gjort en bedömning av sökandes olika meriter.

Vidare i beslutet framhåller Förvaltningsdomstolen att det inte kommit fram någon sammanställning av sökandes meriter på basen av vilken valet sedan har gjorts.

Får man göra så som arbetsgivare?

- Som arbetsgivare får man ju varken i anställningsförhållanden eller i ett anställningsärende diskriminera någon på grund av exempelvis ålder eller kön eller liknande. De här grunderna finns i lagen.

Kan personliga egenskaper väga upp bristande meriter?

- Visst kan det finnas personliga faktorer som påverkar valet. Om det är två jämställda kandidater blir man ju tvungen att i något skede döma till fördel respektive nackdel för någon. Då spelar personliga egenskaper en roll.

I detta fall har dock förvaltningsdomstolen ansett att de personliga egenskaperna inte har övervägt de meriter som Suomela har haft, konstaterar Skoglund.

Vad händer i dylika fall då anställning hävs?

- Jag vet ju inte hur de gör i detta fall, men på rak arm kan jag se två alternativ. Endera gör man om bedömningen av kandidaterna eller så backar man så pass långt att man gör en helt ny ansökningsrond och hämtar in nya ansökningar till positionen, säger Skoglund.

Och om Kårkulla då skulle erbjuda Nadja Suomela jobbet som regionchef, skulle hon ta emot det?

- Nej, mitt intresse för jobbet tog slut i och med att ledningen var kapabel att fatta ett sådant här beslut, säger hon.

OBS! Rättelse den 23.5.2018 kl.12:08: Vi har rättat rubriken, samt vissa delar av brödtexten i denna artikel. I den ursprungliga versionen stod att förvaltningsdomstolen hade fattat beslutet uttryckligen p.g.a. att det skulle ha handlat om könsdiskriminering. Det var ett missförstånd från vår sida. Domstolen tog inte ställning till huruvida det handlade om könsdiskriminering eller inte, utan konstaterade endast att beslutet inte hade motiverats i enlighet med lagens krav och att det inte heller i övrigt framgick av rättegångsmaterialet att samkommunstyrelsen hade jämfört sökandena på behörigt sätt. Svenska Yle beklagar misstaget.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln