Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Alltför optimistiska” säger Kommunförbundet om Finansministeriets beräkningar att vårdreformen ger miljardinbesparingar

Från 2018
Kommunernas hus
Bild: Thermos/CC-by-sa-3.0

Kommunförbundets direktör för social- och hälsovårdsfrågor, Tarja Myllärinen, anser att social- och hälsovårdsreformen knappast ger en inbesparing på 4,6 miljarder i social- och hälsovårdsutgifterna.

Finansministeriets promemoria är enligt henne ”alltför optimistisk”.

Finansministeriets kanslichef Martti Hetemäki presenterade sin promemoria för riksdagens finansutskott förra veckan. Enligt promemorian finns det en inbesparingspotential på 4,6 miljarder euro i reformen.

Inbesparingarna ska enligt Hetemäki till största delen komma från användning av kunskap och teknologi. Valfriheten i sig innebär ingen inbesparing.

Tarja Myllärinen från Kommunförbundet anser att Hetemäkis beräkningar grundar sig på att allt går på bästa möjliga sätt.

- Möjligheten till inbesparingar är nog uträknad lite i överkant, säger Myllärinen till Yle.

Enligt Myllärinen har Finansministeriets kanslichef inte tagit hänsyn till de utgifter som uppkommer av att skapa ett helt nytt system.

Bara att skapa nya ICT-lösningar kostar enligt henne i övergångsskedet 500 miljoner euro.

"Valfriheten är en risk för att kostnaderna stiger"

Lagpaketet innehåller enligt Myllärinen flera risker, vilket kan innebära att kostnaderna för social- och hälsovården ökar i stället för att minska.

- Valfriheten i sig innebär en risk för att kostnaderna stiger, den strama tidtabellen är en annan riskfaktor och det att landskapen inte kan påverka via egna beslut är en kostnadsbomb.

Virtuella besök och distansbesök inom äldreomsorgen är enligt Myllärinen redan i bruk i dag.

Hon pekar på att det är bra att komma på nya lösningar just inom äldreomsorgen, för där är trycket stort på grund av en allt mera åldrande befolkning.

Men enligt Myllärinen kan virtuella besök och distansbesök inte användas i alla fall och det finns patienter som de inte passar för.

Svårt att göra hållbara kostnadskalkyler

Myllärinen från Kommunförbundet påpekar att det redan en längre tid har pågått en debatt kring social- och hälsovårdsreformens möjliga inbesparingar.

Kommunförbundet har presenterat egna beräkningar på vad reformen kommer att kosta.

Det är enligt Myllärinen svårt att sia om framtiden och att göra hållbara kostnadskalkyler, med den promemoria som Finansministeriets kanslichef presenterade förra veckan ser Myllärinen som alltför optimistisk.

- Sanningen är inte den här siffran, inbesparingen kommer att vara betydligt mindre. Men i det långa loppet, har vi kommit någon vart?

Forskare från VTT också kritisk till promemorian

Också forskare Mika Kortelainen från Statens tekniska forskningscentral VTT anser i Helsingin Sanomats intervju att inbesparingspotentialen är dåligt underbyggd.

- Den allmänna slutsatsen är att inbesparingarna inte är särskilt trovärdiga, säger Kortelainen till HS.

Kortelainen är bland annat specialiserad på att forska i nyttan med olika informationssystem inom hälsovården.

Enligt Kortelainen finns det en inbesparingspotential i nya informationssystem, men till exempel i USA har inbesparingen blivit mindre än beräknat.

- En inbesparing på fyra miljarder känns överdimensionerad, säger han till HS.

Kortelainen anser att det som är den mest realistiska kalkylen i Finansministeriets promemoria är den att valfriheten inte kommer att föra med sig några inbesparingar.

- Det man förväntar sig är att valfriheten ska förbättra serviceutbudet och kvaliteten på vården. Efter kritik från olika håll har man förkastat tanken att valfriheten skulle medföra inbesparingar.

Diskussion om artikeln