Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kulturfonden för Sverige och Finland ger pengar till aktivistläger i Lovisa – fjolårslägret misstänktes gå Moskvas ärenden på Åland

Från 2018
Uppdaterad 23.05.2018 17:55.
Lovisa stadshuset.
Bildtext Årets fredsläger ska ordnas i Lovisa.
Bild: Yle / Hanna Othman

Kulturfonden för Sverige och Finland har enligt tidningen Hufvudstadsbladet beviljat pengar till de ryska, svenska och finländska fredsaktivisters sommarläger Baltic Glory 18 i Lovisa.

Det handlar enligt HBL om cirka tusen euro och stödbeslutet uppges vara ett misstag. Lägret sponsoreras också av Vapenvägrarförbundet i Finland.

Minister Jan-Erik Enestam är ordförande för fonden som leds av fonddirektör Gunvor Kronman i Finland och fonddirektör Mats Wallenius i Sverige.

Enestam uppgav för HBL att han ställer sig tveksam till aktivisternas avsikter och att ingen riktigt tycks veta vad de står för.

Själv skulle han inte ha beviljat dem några medel, säger han i intervjun.

Hur resonerade ni i denna fråga, ordförande Enestam?

- Vi har kommit överens om att fonddirektör Mats Wallenius i Sverige svarar på alla frågor kring detta.

Enestam ville alltså inte kommentera saken på något sätt för Svenska Yle.

Hur resonerade ni på Kulturfonden för Sverige och Finland när ni beviljade medel till fredsaktivisterna inom ramen för Baltic Glory i Lovisa, fonddirektör Wallenius?

- Ansökan kom från den svenska arbetsgruppen Lovisa18. Det gäller en aktivitet som skall genomföras i augusti senare i år. En del i fondens ändamål är att bevilja bidrag till frivilligsektorn. I detta fall ansåg det svenska utskottet att kontakter mellan svenska och finländska yngre fredsengagerande var acceptabelt inom fondens ändamål.

Var det fråga om ett misstag såsom tidningen Hufvudstadsbladet skriver?

- Beslutet har fattats av den svenska fondhalvan på basen av den information som fanns i ansökan i februari.

Bidraget är enligt Wallenius 10 000 SEK och det ska användas till de svenska deltagarnas resor och logi i syfte att nätverka med de finländska deltagarna.

Fredslägret i fjol kritiserades hårt

Aktivisternas motsvarande läger Åland 17 väckte diskussion eftersom aktivisterna misstänktes gå Moskvas ärenden på Åland.

Det uttrycktes då misstankar om att fredsaktivisterna är ett kamouflage för rysk propaganda.

I år ska fredsaktivisterna åka till Lovisa med större styrkor den 9–12 augusti. Det är oklart var i Lovisa lägret hålls och var deltagarna ska bo.

– Det är fondens svenska utskott som har beviljat dem medel utan att ha känt till det rabalder som uppstod i fjol. Enligt svenska utskottets fondkoordinator Anni Heika skulle de inte ha fått några pengar om utskottet känt till den uppståndelse det blev i fjol, sade Enestam till HBL.

Samma upplägg som i fjol

Fredsövningen Baltic Glory 18 ses som en direkt uppföljning av Åland 17. I fjol sammanföll lägret tidsmässigt med två stora militärmanövrar i Östersjöområdet, ryska Zapad och svenska Aurora.

Tidpunkten ansågs inte vara någon tillfällighet och lägret väckte en hel del frågor i medierna.

Till exempel Finlands tidigare Moskva-ambassadör Hannu Himanen ansåg att det var fråga om en rysk operation.

Fredsövningen Åland 17 hade omkring 25 deltagare från Sverige och Ryssland, verksamma som bland annat författare, politiker, debattörer och artister.

- Åland 17 är en av de första fredsövningarna av sitt slag och likt de krigsövningar som utvecklats under sekler med näst intill obegränsade anslag kommer den här första fredsövningen att blanda verklighet med fiktion, uppgav övningens ledare Pelle Sunvisson då för Svenska Yle.

Avsikten var att deltagarna skulle reagera på en rad händelser som leder till att spänningen eskalerar med risk för ett öppet krig. Våld uppges inte vara en metod som tillämpas i utbildningen.

Största bilaterala fonden i Norden

Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden.

Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier samt driver egen projektverksamhet.

Syftet är att befrämja kulturella förbindelser uttryckligen mellan Sverige och Finland.

På fondens egna sidor kan man läsa att utgångspunkten är att de aktiviteter man stöder ska vara öppna för alla och vända sig till en bred målgrupp.

Artikeln kompletterades med svar av fonddirektör Mats Wallenius klockan 16.28, det vill säga cirka en halv timme efter att artikeln hade publicerats.

Artikeln rättades den 23 maj klockan 17.51: I rubriken stod det ursprungligen att lägret är rysk-svenskt, men också finländska fredsaktivister deltar. I artikeln stod det att lägret också sponsras av åtminstone Vapenvägrarförbundet i Finland. Vapenvägrarförbundet är, förutom Kulturfonden, den enda övriga sponsorn för lägret, enligt övningens ledare Pelle Sunvisson.

Diskussion om artikeln