Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

JK föreslår ett halvårs tid för att förbereda landskapsvalet - internationella rekommendationer talar om ett år

Från 2018
Symboler för rättvisa
Bild: Mostphotos / Evgenyi Lastochkin

Justitiekanslersämbetet anser att man borde ha ett halvt års tid att förbereda sig för landskapsvalet efter att lagarna som gäller social- och hälsovårdsreformen har trätt i kraft.

Kanslichefen vid Justitiekanslersämbetet Kimmo Hakonen förde på tisdagen fram JK:s syn till social och hälsovårdsutskottet.

Det finns ingen enskild paragaraf i grundlagen som säger hur länge ett val ska förberedas men det finns en överenskommen praxis. Enligt den behövs minst ett halvår för att val ska kunna hållas korrekt och förberedas demokratiskt.

Flera rättslärda är av samma åsikt.

Hur tungt väger då Justitiekanslerämbetets ord, professorn i offentlig rätt, Markku Suksi?

- Det ökar nog på trycket och möjliggör säkert också det att Justitieministeriet och valenheten där börjar tycka att det är alldeles för sent att nu börja ordna något landskapsval utan att det med fördel kunde skjutas fram.

Professor Markku Suksi, september 2016.
Bildtext Markku Suksi
Bild: Yle/Mattias Simonsen

Hur stort demokratiskt problem är det om regeringen ändå driver igenom sin plan och ordnar landskapsval i oktober?

- Det finns två problem. För det första vet vi ännu inte formellt sett vad det nya landskapsfullmäktige kommer att fatta beslut om.

- Vi har inget formellt beslut ännu i lag om vilka befogenheter de här beslutsfattande organen har. På det viset vet vi inte som väljare vad de här fullmäktige ska göra.

- För det andra är det demokratiska problemet det att det blir väldigt kort tid för förberedelse för valet. Det är 40 dagar före som valombuden och partierna ska lämna in sina listor på kandidater och det betyder att vi talar om om valet ska ske tredje veckan i oktober, så talar vi om början av september då kandidatlistorna ska vara klara.

- Det är svårt exempelvis för nya partier som eventuellt bildats och för partier överlag som inte har kunnat förbereda sig och också för valmansföreningar som vill ställa upp egna kandidater.

- Det finns alltså problem också med kandidatuppställning.

De kritiska rösterna är många, vad anser du själv, går det att ordna landskapsval i höst?

- Nå egentligen inte.

- Min egen åsikt är den att man borde följa internationella rekommendationer och ha hela paketet klart ett år innan. Det vill säga både befogenheterna och framförallt hela vallagstiftningen borde vara klar ett år före valet.

Är det ett alternativ att inte följa de här rekommendationerna?

- Jo, så till vida att det inte är bindande. Det är uttryckligen rekommendationer. Men det ser inte bra ut och det kan faktiskt leda till konkreta problem med kandidatuppställning. Det är så många saker som måste hända att det inte är möjligt för partier och valmansföreningar att få det igenom.

Källa också STT