Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stadsstyrelse slarvade med formaliteterna kring markuthyrning vid Fabriksudden

Från 2018
Uppdaterad 23.05.2018 18:51.
Regatta Resorts bostäder på Fabriksudden i Hangö.
Bildtext En del av bostäderna på Fabriksudden i Hangö.
Bild: Marica Hildén / Yle

Då stadsstyrelsen i Hangö i oktober 2017 beslutade hyra ut tre små markområden till Regattaföretagen på Fabriksudden begick man ett fel. Men felet är inte så stort att beslutet måste hävas, anser styrelsen.

Det framgick inte i protokollen eller bilagorna till vem områdena skulle hyras ut.

Det står bara att staden hyr ut till företaget eller företagen utan att ge namnen på dem.

Ett dokument.
Bildtext I avtalstexten står inte vilka företag det handlar om.
Bild: Hangö stad

Politiker reagerade

Det är den obundna politikern Rolf Nyström som har lämnat in en begäran om omprövning av beslutet från i höstas. Han anser att beslutet bör hävas.

Stadsstyrelsen ger Nyström rätt. Det var fel att namnen inte framgick. Företagen hade bara muntligt ansökt om att få hyra områdena.

Det var först nyligen, 24 april i år, företagen lämnade in en skriftlig ansökan om att få hyra områdena.

Porträtt på Rolf Nyström.
Bildtext Rolf Nyström.
Bild: Yle/Bubi Asplund

Men majoriteten av ledamöterna i stadsstyrelsen anser att felet inte är så stort att man måste upphäva beslutet om uthyrning.

Styrelsen röstade 6-3 för att man i efterhand bara tillägger att det var de tre Regattaföretagen som staden ingår arrende med.

De sex som hörde till majoriteten:

  • Birgitta Gran (VF)
  • Pirkko Heinänen (Saml)
  • Helena Lesch-Saarinen (SFP)
  • Jorma Nousiainen (SDP)
  • Aila Pääkkö (SDP)
  • Sture Söderholm (SFP)

Tre ledamöter tyckte man skulle godkänna Rolf Nyströms begäran om omprövning och häva beslutet om arrende.

De tre som hörde till minoriteten:

  • Torbjörn Ekholm (SFP)
  • Bernt Förström (SDP)
  • Eero Koli (Obundna)

Eero Koli antecknade avvikande åsikt till protokollet.

Små områden

Stadsstyrelsen beslutade alltså hyra ut tre markområden på 300, 800 och 750 kvadratmeter till Hangon Regatta Suites, Regatta SPA och Hotel Regatta. Totalt handlar det om drygt 1 800 kvadratmeter.

En karta.
Bildtext De tre markområdena som skulle hyras och senare köpas är utmärkta med rött.
Bild: Hangö stad

De tre områdena skulle först hyras ut för en period på fem år. Sedan skulle företagen köpa områdena.

Företagen behövde områdena eftersom den detaljplan som stadsfullmäktige hade godkänt i maj 2017 var större än den tomt företagen hade köpt.

På hela Fabriksudden har det byggts en badinrättning och bostäder. I planerna finns också ett hotell.

Bassängen i Hangö havsbad
Bildtext Spabyggnaden finns också Fabriksudden.
Bild: Yle/Maria Wasström

Orsaken till att man kom överens om att hyra områdena, och inte köpa dem genast, var att det hade lämnat in besvär mot detaljplanen. Det betyder att den inte är godkänd.

Också här är det Rolf Nyström som har varit aktiv.

Han fick nyligen också rätt i sitt besvär om behandlingen av detaljplanen.

Helsingfors förvaltningsdomstol anser att ändringar som gjordes efter att planen var till påseende hösten 2015 var så omfattande att planen borde ha lagts fram på nytt.