Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Svårt att hitta rätt tjänsteman" - föreningarna i Ingå får ny kontaktperson på kommunen

Från 2018
Fyra personer håller i varsin pusselbit i ett pussel.
Bildtext Samarbetet mellan kommunen och tredje sektorn i Ingå ska nu bli smidigare.
Bild: Mostphotos \ WWW.SHOCK.CO.BA

Ingå ska få en välfärdskoordinator så att samarbetet mellan kommunen och föreningar fungerar smidigare.

Många föreningar har haft svårigheter att närma sig Ingå kommun eftersom ansvarsfördelningen bland tjänstemännen har varit oklar.

Det här framkommer i en motion som flera Ingåpolitiker undertecknade i mars 2017.

"Det är svårt att hitta rätt tjänsteman"

Idrottsföreningen Ingå IF hör till dem som önskar att kommunen tar tag i saken.

"Så gott som alla som jobbar i föreningarna gör det på sin egen fritid och har egna dagsjobb. Det gör det svårt att jaga rätt tjänsteman under tjänstetid för att få saker och ting framåt", skrev André Nylund från Ingå IF i ett brev till kommunen i augusti i fjol.

Ingå IF vill att det finns en person i kommunen som föreningarna kan vända sig till och att den personen sedan för saken vidare till rätt instans i kommunen och jobbar för att saken blir skött.

Sportplanet i Ingå
Bildtext Sportplanen är en av idrottsanläggningarna i Ingå.
Bild: YLE/Malin Lindholm

Föreningen vill dessutom att huvudansvaret för skötseln av idrotts- och fritidsanläggningarna borde ligga hos kommunen.

"Tjänstemännen som nu har ansvaret gör nog sitt bästa. Men problemet tycker vi är att det inte finns någon med helhetsansvar", skrev Nylund.

Sköter också sysselsättningsverksamheten

En av välfärdskoordinatorns viktigaste uppgifter är att fungera som en kontakt till föreningar som ordnar fritids- och idrottsverksamhet i kommunen.

Dessutom ska koordinatorn sköta kommunens sysselsättningsverksamhet. Det innebär bland annat att hen ska sköta den rehabiliterande arbetsverksamheten och hålla kontakt med lokala företag.

Befattningen som välfärdskoordinator besätts på viss tid fram till slutet av år 2019. Att tjänsten är tidsbunden beror på den kommande social- och hälsovårdsreformen, som påverkar den service som kommunen sköter.

Ingå kommunstyrelse fattade beslut om saken på sitt möte på måndagen (21.5).

Det är Ingå kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet om tjänsten som välfärdskoordinator.