Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finansinspektionen oroar sig för bolagslån och stigande räntor - husbolagens andel av hushållens lån har ökat ordentligt

Från 2018
Våningshus
Bild: Mikael Crawford

Nu slår också Finansinspektionen Fiva larm om riskerna med de lån bostadsbolag beviljas - både under byggnadsskedet och senare i form av husbolagslån.

Enligt Finansinspektionens kartläggning bedömer bankerna att riskerna med den här typen av lån har ökat, men att risknivån fortfarande är måttlig.

Riskerna har ökat i takt med att bolagslåneandelarna har ökat, de professionella bostadsinvesterarna har blivit fler och de amorteringsfria perioderna har blivit längre, visar Fivas kartläggning.

Kundernas betalningsförmåga måste testas noga

Finansinspektionen är särskilt bekymrad över att den växande bolagslånestocken kan öka riskerna för att kreditvillkoren blir för slapphänta.

Bankerna bör noggrant testa kundernas betalningsförmåga då bostadslån beviljas. Om husbolaget har ett bolagslån och finansieringsvederlaget stiger på grund av stigande räntor, måste det här beaktas i bankens stresstest, säger Fiva.

En uppgång i räntenivån påverkar betalningsförmågan, särskilt om bolagslåneandelen är stor, påpekar Fiva.

Själva intygar bankerna att de nog beaktar bolagslånen då kundens betalningsförmåga bedöms genom stresstest.

Tre gröna Monopolhus i rad på eurosedlar.
Bild: All Over Press

Professionella investerare granskas också

Bankerna säger sig också vara mer noggranna när det gäller att bedöma betalningsförmågan hos professionella bostadsinvesterare.

Om investeraren äger många bostäder leder det oftast till strängare lånevillkor. Ett stort bostadsinnehav ökar riskerna, säger bankerna.

Husbolag står för 13 procent av hushållens lån

Husbolagens andel av lånevolymen har ökat markant under de tio senaste åren.

2017 ökade husbolagens lån med två miljarder euro. De utgör redan 13 procent av hushållens alla lån.

De vanliga bostadslånens andel av hushållens skulder har bibehållits på en oförändrad nivå.

Nordea varnade nyligen med riskerna för de ökade husbolagslånen.

Diskussion om artikeln