Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Facket: Akut läge för hemvården i Åbo – "Något måste göras, annars kollapsar systemet"

Från 2018
Uppdaterad 24.05.2018 06:55.
Senior och hemvårdare.
Bildtext Många hemvårdare i Åbo upplever att de inte har tid för sina kunder.

Läget inom hemvården i Åbo är mycket akut. Bristen på hemvårdare är stort och på vissa håll är det svårt att hitta vikarier för sommaren, samtidigt som personalen kroknar under den stora arbetsbördan och känslan av att inte räcka till. Det anser man vid vårdfacket Super.

Åbo stad måste åtgärda problemen – annars finns det en risk för att hela systemet kollapsar, säger huvudförtroendeman Jaana Rönnholm vid Super i Åbo.

TS: Åbo stad prickas av arbetarskyddsmyndigheter

Turun Sanomat har i flera artiklar berättat om problemen inom hemvården i Åbo.

Enligt tidningen har staden svårigheter med att rekrytera anställda, vilket har lett till en kronisk brist på hemvårdare.

Hemvårdarna har inte tid att vara hos den äldre enligt den vårdplan som har lagts upp och som kunden har rätt till.

Närbild av gammal kvinna som kör rollator.
Bild: YLE / Marcus Rosenlund

Arbetarskyddsmyndigheterna har under våren granskat stadens hemvård och har hittat flera brister som staden nu ska åtgärda i snabb takt.

Regionförvaltningsverket: Måste finnas tid för att sköta alla uppgifter under hembesöket

Enligt Regionförvaltningsverket ska hemvårdaren ha tillräckligt med tid för att utföra de arbetsuppgifter som har lagts upp i kundens vårdplan.

I vissa fall klarar hemvårdarna inte av att utföra alla arbetsuppgifter under hembesöken, eftersom arbetsbördan är så hög. Samtidigt är det frågan om tjänster och uppgifter som måste skötas.

Åbo stad måste nu se till att arbetsbördan inte blir för stor så att hemvårdarna inte tvingas till att låta bli att sköta vissa uppgifter på grund av tidsbrist, vilket också är lagstridigt, påpekar Regionförvaltningsverket.

Situationen är liknande i andra större städer, konstaterar Regionförvaltningsverket till Yle Åboland.

Enligt Turun Sanomat har stadens ledande tjänstemän inom hemvården och äldreomsorgen låtit bli att berätta om problemen för stadens politiker och om att staden nu prickas av Regionförvaltningsverket.

"Bekant problem för oss"

För huvudförtroendeman Jaana Rönnholm kommer uppgifterna inte som en nyhet.

De problem som finns inom hemvården har lyfts fram av facket redan i flera repriser under våren, säger hon.

Vårdare håller äldres hand.

– Det här är bekant för oss. Vi får höra om problemen via våra medlemmar. Största problemet är personalbristen vilket leder till att hemvårdarna har otroligt bråttom. Då är hemvårdarna tvungna att pruta på tiden för kunderna.

"För en del blir bördan för stor"

Känslan av att inte kunna göra sitt jobb så bra som man borde och att man inte har tid för sina kunder är mycket påfrestande för psyket, säger Rönnholm.

– Bördan blir för stor för en del. Det är ändå hemvårdaren som är tvungen att fatta beslutet om hur lång tid man hinner vara hos varje kund.

Två personers fötter och en rollator.

I det långa loppet är det här inte en hållbar situation, konstaterar Jaana Rönnholm.

– Många har redan sökt sig bort från hemvården i Åbo då de inte orkar med den ständiga stressen.

Rekryteringen ett problem en längre tid

Enligt Jaana Rönnholm har Åbo stad kämpat med rekryteringen av hemvårdare en längre tid.

– Även nu har staden flera lediga vikariat och staden har inte hittat tillräckligt med sommarvikarier till vissa områden.

Lunch i Brandbackens servicecenter.
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Jaana Rönnholm påpekar att Åbo stad inte står ensam med sina problem gällande hemvården. Den här utvecklingen kan ses i många större städer, konstaterar hon.

Hur akut är läget enligt dig?

– Den är mycket akut. Något borde ha gjorts för en lång tid sedan. Nu har alla problem eskalerat så att det börjar vara svårt att ta itu med dem.

Allt fler vårdas hemma - men det syns inte i resurserna

Enligt Rönnholm har huvudförtroendemännen kontaktat hemvårdens chefer i flera repriser under våren.

– Vi har fört många goda diskussioner om vad som är fel och vad som borde göras. Men sist och slutligen är det alltid frågan om pengar.

Vanhus kahvin ääressä.
Bildtext Allt fler vårdas hemma - men varför syns det inte i resurseringen? frågar sig facket.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

- Nu då vi satsar allt mer på hemvård, så har man ändå inte satsat på resurserna i samma takt. Vi får hela tiden fler och fler kunder, men de resurser som riktas till hemvården är otillräckliga.

Det första steget för att förbättra situationen är att öka på personalen, konstaterar Rönnholm.

– Lönen är en annan viktig fråga, för lönerna är ganska låga inom välfärdssektorn i Åbo jämfört med grannkommunerna. Det här är speciellt synligt inom hemvården. Hemvårdarna jobbar istället i grannkommunen om lönen är 150 euro högre, konstaterar Rönnholm.

Vad händer om ingenting görs åt situationen?

– Då kollapsar hela systemet. En stor del av hemvårdarna går i pension inom de närmaste åren. Då hemvårdarna blir äldre så ökar också sjukskrivningarna då arbetsbördan blir för hög.

Bristen på hemvårdare drabbar de äldre

Bristen på hemvårdare drabbar de äldre som anlitar hemvården, säger Rönnholm.

– Kunderna behöver den tid som är skriven i deras vård- och serviceplan. När kunderna inte får den service som de har rätt till så blir de snabbt sämre och kan hamna in på sjukhus. Det här orsakar såväl kostnader som mänskligt lidande. Så här får det inte fortsätta.

Åbo stad: vi jobbar kontinuerligt med frågan

Enligt Sari Ahonen, som är sektorchef för servicen för äldre- och handikappomsorgen vid Åbo stad, brukar Regionförvaltningsverket rutinmässigt granska verksamheten.

Det som Regionförvaltningsverket nu vill se förbättringar i är frågor som staden kontinuerligt jobbar med, konstaterar Ahonen.

En hand håller i en rollator.
Bild: Mostphotos

– Vi söker olika verktyg för att tackla de här frågorna. Vi har satsat på att se över hur arbetet byggs upp, säger Ahonen.

En av de frågor som Regionförvaltningsverket lyfter upp är hotet om våld, som hemvårdare råkar ut för.

– Det här är ett nationellt fenomen och en sak som vi har funderat på. Vi har utbildat personalen och i vissa fall försöker vi se till att hemvårdarna jobbar i par eller till och med tillsammans med en väktare, säger Ahonen.

"Helt rimliga siffror gällande tillgången till vikarier"

Enligt Sari Ahonen stämmer det att personalbristen är ett problem.

Samtidigt anser hon att staden haft en rimlig mängd vikarier under våren.

– När jag ser på färsk statistik så har vi hittat vikarier i över 80 procent av de fall då den ordinarie personalen har varit borta. Vi kommer aldrig till en nivå då vi hittar en vikarie varje gång då någon är borta. Det här är helt rimliga siffror.

Mediciner i dosett.
Bild: Yle/Monica Forssell

Sari Ahonen håller med om att arbetet som hemvårdare är mycket krävande.

– Vi har jobbat med att ordna arbetet på ett bättre sätt för att stöda de anställda. Exempelvis så har vi inlett ett nytt projekt, vars mål är att arbetet ska planeras på ett bättre sätt. Vi har också centraliserat vården för de som får hemsjukvård efter en sjukhusvistelse, så att det inte belastar våra hemvårdare.

Åbo stad har också konkurrensutsatt en tjänst, som doserar medicinerna maskinellt.

På det sättet behöver hemvårdarna inte sätta sin arbetstid på det här, säger Sari Ahonen.

– På det här sättet vill vi se till att hemvårdaren har mer tid för kunden.

Diskussion om artikeln