Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

FPA:s telefonservice lämnar många utan hjälp - JO manar till förbättringar

Från 2018
Flicka använder sin smarttelefon.
Bild: Picjumbo/Viktor Hanacek

Många hjälpbehövande fastnar i Folkpensionsanstaltens telefonkö. FPA hinner inte svara på alla inkommande samtal, skriver Yle Uutiset.

Problemen uppkom efter att en stor del av kommunernas uppgifterna gällande utkomststöd flyttades över på FPA 2017.

FPA betjänar kunder klockan 9-16 och efter klockan 16 ringer personalen i mån av möjlighet tillbaka inom ramen för återuppringningssystemet.

I artikeln berättar en cirka 30-årig kvinna om hur hon och hennes familj hamnat emellan olika stödformer, och att beslut om stöd kan dröja flera månader eftersom FPA kräver tilläggsutredningar - men inte erbjuder personlig rådgivning eller service.

- Man får inte kontakt med någon per telefon och det är fullkomligt meningslöst att besöka ett FPA-kontor, säger Heidi Hietalahti i intervjun.

I hennes fall handlar det om problem som uppkommit på grund av sjukdom och arbetslöshet samt barnens specialbehov - inte om rusmedelsproblem.

FPA hjälper inte i akuta lägen

Särskilt svårt upplevs det att få hjälp av FPA vid akut kris. FPA beviljar inga stöd per telefon.

Även brådskande fall behandlas separat inom lagstadgade två ämbetsarbetsdagar. Vid FPA säger man att man försöker fatta brådskande beslut som gäller mat och mediciner samma dag som ansökan lämnats in.

FPA uppmanar klienter att ansöka om hjälp från kommunens socialjour utanför FPA.s ämbetstider. Enligt lagen kan kommuner bevilja kompletterande eller förebyggande utkomststöd utan ett beslut om basutkomst fattats av FPA.

Justitieombudsmannen uppmanar FPA att förbättra sin service

Justitieombudsmannen ska inom kort få svar av FPA om vad man gjort för att effektivera processen kring brådskande beslut.

JO anser att människor i verkliga livet måste kunna lita på FPA även i akuta lägen.

FPA borde enligt JO bli snabbare på att behandla ansökningar och rättelseyrkanden samt få sin telefonservice i skick.

FPA kritiseras också för att fatta felaktiga beslut som sedan måste ändras.

Texten baserar sig på artikeln Kelan ruuhkainen puhelinpalvelu kuumentaa tunteita – oikeusasiamies patistaa parempaan palveluun av Arto Veräjänkorva/Yle uutiset