Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Se skillnaden vid Skillnaden - jämför bilder från förr och nu

Från 2018
Det gamla torget på 1900-talet, då täckt med kullersten.
Bild: Helsingfors stadsmuseums bildarkiv

I juni börjar renoveringarna vid Skillnaden i Helsingfors och bussarna får vika undan för byggarbetet. Den nya planen har inspirerats av platsens hundraåriga historia.

En torsdag i november år 1808 var drängen till köpmannen Gadenius oförsiktig när han skulle släcka en lykta i ett stall i östra delen av Helsingfors.

Lyktan orsakade en brand som spred sig snabbt över staden och förstörde omkring en fjärdedel av Helsingfors.

I efterdyningarna av branden uppstod Helsingfors detaljplan och torget omvandlades till en livligt trafikerad korsning.

Vi tar en närmare titt på Skillnadens historia och jämför den med den stundande renovering som inleds inom några veckor. Här kan du se hur Skillnaden har sett ut under de senaste hundra åren och hur den kommer att se ut i framtiden.

En innergård till ett trähus vid Skillnaden.
Tians spårvagn vid skillnaden.
Jämförelse av två bilder: Trähuset som Lagus bodde i fanns i början av 1900-talet på nuvarande Skillnadsgatan. På torget bredvid huset fanns en backe som barnen åkte pulka i på vintern.
Bilder: Helsingfors stadsmuseums arkiv / Ida von Gericke (vänster), Yle / Ronnie Holmberg (höger)

En värdefull tomt på många sätt

J.J.W. Lagus som bodde i ett trähus vid Skillnaden skrev i sina memoarer att hans fönster hade den vackraste utsikten i hela Helsingfors. Under 1800-talet såg man nästan hela arkitekt Engels Helsingfors.

- Man kommer inte att tänka på det nuförtiden men man ser fortfarande många av stadens viktiga landmärken, bara man stannar upp för att titta, säger landskapsarkitekten Tiina Perälä från Näkymä Oy. Hon har studerat Skillnadens historia.

Enligt Perälä är Skillnaden intressant ur en arkitektonisk synvinkel. Hon tror att det till exempel är därför området blev den dyraste tomten i brädspelet Monopol.

- Det är en historisk knutpunkt för centrala Helsingfors och värdefullt både ur ett kulturhistoriskt perspektiv och med tanke på arkitektur och stadsbilden. Det är också ett mycket gammalt torg jämfört med genomsnittet i Helsingfors och Finland, säger Perälä.

Den gamla brunnen på torget vid Skillnaden på 1860-talet.
Korsningen mellan Mannerheimvägen och Södra Esplanaden.
Jämförelse av två bilder: Utsikten mot Gloet och Kronohagen var annorlunda på 1860-talet.
Bilder: Helsingfors stadsmuseums arkiv / Carl Adolf Hårdh (vänster), Yle / Ronnie Holmberg (höger)

I mitten av torget fanns länge en brunn där fruarna i området kunde hämta både vatten och det senaste skvallret från grannskapet. Där fanns också en skampåle och där ordnades också tillfälligt en hästmarknad. Numera är torget en korsning mellan flera av centrums mest trafikerade vägar.

- I tiderna var hela Skillnaden ett torgområde där många olika fortskaffningsmedel rörde sig. I dagens läge går det naturligtvis inte att återvända till det, säger Tomas Palmgren, projektchef vid Helsingfors stad.

Gatorna kommer också i framtiden att vara till för bilarna men bredvid dem planeras ett nytt, bilfritt torg.

- På staden har man länge vetat att något måste göras med området och det har också kommit in respons. Torget är en mycket central plats som har mycket potential, säger Palmgren.

Det gamla torget på 1900-talet, då täckt med kullersten.
Buss 21 vid skillnaden.
Jämförelse av två bilder: Ännu på 1900-talet var Skillanden täckt av kullersten.
Bilder: Helsingfors stadsmuseums bildarkiv (vänster), Yle / Ronnie Holmberg (höger)

Asfalten ger vika för natursten

I början var Skillnaden inget mer än en grusplan, men så småningom omvandlades miljön till den vi ser i dag. I ett skede var hela torget täckt av kullersten, men i dag är största delen täckt av asfalt.

Senast renoverades torget på 1980-talet.

- Renoveringen ska respektera platsens historia. Vi har valt material som passar in i Helsingfors och vi har valt sten av samma typer som finns på stadens gamla gator, säger Palmgren.

Beläggningen på torget kommer i huvudsak att bestå av mångfärgade stenplattor. Till korsningen mellan Södra Esplanaden och Mannerheimvägen kommer gammaldags gatsten. Det är Sitowise som har planerat renoveringen.

Skillnadens busshållplats på 1970-talet.
En dataproducerad bild över hur skillnaden ska se ut i framtiden.
Jämförelse av två bilder: På 1970-talet var torget ändhållplats för många bussar. Enligt renoveringsplanen ska torget nu bli fritt från motortrafik.
Bilder: Helsingfors stadsmuseums bildarkiv. (vänster), Sitowise (höger)

Från en busshållplats till en mötesplats

Skillnaden har varit en del av utvecklingen av trafiken i Helsingfors, från häst och kärra till bilarnas erövring.

Hästarna och droskorna har sedan länge bytts ut och torget har genom tiderna varit hållplats för bussar, taxibilar och spårvagnar.

Linje 21 har ännu idag sin ändhållplats vid Skillanden men i samband med renoveringen flyttas den till Eira.

Också turistbussarna kommer att få en egen plats längs Södra Esplanaden.

Buss- och spårvagnshållplats vid skillnaden år 1938.
Framställd bild av hur skillnaden ska se ut i framtiden.
Jämförelse av två bilder: Buss- och spårvagnshållplatsen år 1938.
Bilder: Helsingfors stadsmuseums bildarkiv. (vänster), Sitowise (höger)

Själva torget ska bli bilfritt och ämnas för fotgängare. Vägen från torget till Mannerheimvägen försvinner och cykelvägarna runt torget ska förbättras. Även en station för stadscyklar och cykelställningar kommer att få plats mellan träden.

Rampen till Stockmanns parkering ska rivas helt och hållet och ett nytt övergångsställe från Skillnaden till Bulevarden kommer att byggas.

I framtiden ska det gå att ordna evenemang på torget. Den svenska konstnären Eva Langs konstverk Två länder - en framtid kommer att placeras på torget. Skulpturen är en del av Finlands 100-årsjubileum.

- Förhoppningsvis kommer renoveringen att göra torget ljusare och mer anpassad för nutidens stadsbor. Jag tror att det i framtiden också kommer att bli en plats där man stannar upp och inte bara går igenom, säger Tiina Perälä.

Fotgängare vid Norra Esplanaden på 1900-talet.
Bildsammansättning av hur skillnaden ska se ut i framtiden.
Jämförelse av två bilder: Fotgängare vid korsningen mellan Mannerheimvägen och Norra Esplanaden på 1900-talet.
Bilder: Helsingfors stadsmuseums bildarkiv. (vänster), Sitowise (höger)

Renoveringen som inleds i juni kommer att påverka både motortrafiken och lättrafiken på området men utan att trafiken helt stoppas.

Artikeln baserar sig på Yle Helsinkis artikel Miten Monopolin kalleimmasta tontista tuli bussien valtaama asfalttikenttä? Katso, miltä Erottaja näytti 200 vuotta sitten ja millainen siitä on tulossa.

Diskussion om artikeln