Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Han beredde språkexperimentet: Föräldrarna avgör utgången, svenskan viktig för barnens framtid

Från 2018
Uppdaterad 24.05.2018 18:39.
janne Öberg är regeringsråd och arbetar vid Undervisningsministeriet.
Bildtext Regeringsrådet Janne Öberg beredde språkexperimentet vid Undervisningsministeriet.
Bild: Yle/Anna Savonius

Föräldrarnas åsikt har avgjort frågan. Den här gången är resultatet det här. Ansvariga beredaren, regeringsrådet Janne Öberg är återhållsam i sina kommentarer om språkexperimentet då de två sista kommunerna, Rovaniemi och Nyslott avgör sin medverkan.

***Uppdatering klockan 18.30: Det blir inget språkexperiment i Nyslott.***

Språkexperimentet var ett av sannfinländarnas krav, då den nuvarande regeringens program skrevs.

Tanken var att möjliggöra andra obligatoriska språk än svenska i skolan. I östra Finland hoppades flera kommuner öppna för obligatorisk ryska, eftersom behovet av ryskkunnig personal är stort på grund av turismen. På slutrakan hoppade ändå många kommuner, bland dem Imatra och Villmanstrand av i våras.

- Föräldrarna har upplevt att svenskan är så viktig för barnens framtid att det inte funnits vilja att gå med i språkexperimentet, bedömer Öberg.

Mertalan koulu har närmare 700 elever.
Bildtext I Nyslott skulle bland andra Mertalan koulu delta i språkexperimentet. Intresset för ryska finns bland eleverna och deras familjer med tanke på framtiden.
Bild: Yle/Anna Savonius

*På frågan om språkförsöket hade beretts i alltför snabb takt svarar Öberg:

- Det här är spekulativt. Inte egentligen, jag kan inte kommentera det här mer än så.

- Experimentet har genomförts så som det krävdes i regeringsprogrammet. Det här är resultatet nu.

Öberg säger att ministeriet nu ser hur frågan landar slutgiltigt i de sista aktuella kommunerna som visat intresse för experimentet. Sedan bedömer man läget på nytt. *

Kimpisen koulu ligger intill vattentornet i Villmanstrand.
Bildtext Även i Villmanstrand fanns det ett intresse för ryska i stället för svenska men föräldrarnas åsikt avgjorde här. Svenskan bevaras som obligatorisk skolspråk.
Bild: Yle/Anna Savonius

Nyslott bytte riktning

**I Nyslott möts bildningsnämnden på kvällskvisten. Då föreslår bildningschef Tuija Kauppinen att kommunen ska tacka nej till experimentet - trots att man ännu i vårvintras ville öppna för obligatorisk ryska.

- Vi lyssnade på föräldrarna som är måna om barnens framtid - och deras svenskakunskaper.

- Läget har förändrats, det finns få elever som vill delta i experimentet i Finland. Antalet är så litet att det är inte värt att delta i experimentet.

Kauppinen befarar också att alla mål som har satts inte kommer att uppnås.**

***Klockan halv sju på torsdagskvällen meddelar Kauppinen att förslaget har godkänts utan omröstning. Det blir inget språkförsök i Nyslott.

Som orsak anger Kauppinen den ytterst lilla mängden elever.

Om eleverna skulle ha bytt ut svenskan mot ryska skulle de dessutom ha hamnat i ett ojämnt läge då de fortsätter sina studier på högre nivå, eller om de byter ort, enligt Kauppinen.***

Många svängar ännu i Rovaniemi

I dag tar bildningsnämnden i Rovaniemi ställning till Mikkel Näkkäläjärvis(SDP) motion som går ut på att staden inte ska gå med språkexperimentet, trots omfattande beredning av frågan.

Bildningschef Irja Seppänen gjorde ett genmäle till motionen för att vidhålla att kommunen ska gå med - och öppna för obligatorisk spanska i stället, något man har berett för länge.

Härifrån går ärendet vidare till stadsstyrelsen och -fullmäktige, eftersom det är fråga om en fullmäktigemotion.

- I praktiken betyder det här att frågan avgörs i fullmäktige i Rovaniemi i mitten av juni.

De blir inte utan svenska, inte alls

I Rovaniemi har ett trettiotal elever visat intresse av obligatorisk spanska, 18 flickor och 12 pojkar.

- De erbjuds i stället valbar svenska i åttonde och nionde klass, förklarar Seppänen. Det är fråga om B1-språket. Så de blir inte utan svenska, inte alls.

- De väljer spanska som obligatoriskt språk och därför blir svenskan frivillig, säger hon.

Vi valde att erbjuda spanska för vi synade framtiden för våra elever

― bildningschef Irja Seppänen i Rovaniemi

I Rovaniemi har man tittat på World Economic Forums undersökning, där man kartlade de viktigaste språken i världen år 2050.

- Engelskan kom på första plats, mandarinkinesiskan på andra och spanskan på tredje plats. Det innebär att spanskan går förbi franskan i framtiden, säger Seppänen.

Spanska är således nyttigt med tanke på framtiden. Rovaniemi är en turiststad med många turister från Mellan- och Sydamerika. det finns goda jobbutsikter för dem som kan spanska här och i hela Lappland.

Vi vill inte ställa svenskan mot andra språk

― bildningschef Irja Seppänen i Rovaniemi

På en fråga om man i Rovaniemi prioriterar andra språk i förhållande till svenskan som främst talas i Norden svarar Seppänen:

- Vi ställer inte språken emot varann. Det är fel utgångspunkt. Vi vill erbjuda nåt mer i och med att svenskan går att studera senare. Inget har tagits bort utan vi vill erbjuda något mer än det vi har i dag.

- Vi vill alltså gå med språkexperimentet - och väljer obligatorisk spanska i stället för svenska, förtydligar hon ännu.

Bildningschefen i Rovaniemi hoppas att kommunen kan gå vidare i förberedelserna för experimentet.

- Vi ser det här som en enastående möjlighet. Vi kan förnya vår undervisning, erbjuda alternativ.

Vi hoppas att experimentet ger bättre resultat och ökar elevernas motivation

Genom att erbjuda alternativ - läs delta i språkexperimentet - hoppas kommunen att ger bättre undervisningsresultat och ökar elevernas motivation.

- Vi måste undersöka sådana här möjligheter, fortsätter hon och säger att elever och vårdnadshavare själva måste få fatta beslut om språkexperimentet.

- Om kommunen meddelar att man inte gå med i experimentet så har beslutet fattats av någon annan - för eleverna och vårdnadshavarna.

- Det här är en enastående möjlighet för oss och vi hoppas få ta den.

Entusiasm i Rovaniemi

Till sist konstaterar hon att möjligheterna att öka elevernas autonomi inverkar positivt på hur eleverna förbinder sig vid skolarbetet och hur de sedan använder sina inhämtade kunskaper utanför skolan.

Ivern i Rovaniemi är stor över språkexperimentet - och möjligheten att läsa spanska. Staden har ordnat fler träffar med föräldrarna och entusiasmen är stor.

- Jag hoppas att Näkkäläjärvis motion inte kräver någon omröstning, säger Seppänen vidare. Vi har fört fram så många fördelar med språkexperimentet, därför hoppas jag att frågan inte kräver någon omröstning.

Artikeln uppdateras ännu med kommentarer från Nyslott samt eventuella beslut i frågan/AS

*17.26, fler kommentarer av Janne Öberg./AS
**17.34 kommentarer med Tuija Kauppinen från Nyslott/AS
17.43 18 flickor och 12 pojkar, korrigerat/AS

***18.30 Nyslott godkände bildningschef Tuija Kauppinens förslag. Det blir alltså inget språkexperiment i Nyslott.

Diskussion om artikeln