Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska vattnet i Raseborgs å bli bättre - staden fick stort bidrag

Från 2018
Slottsströmmen vid Raseborgs ruiner
Bildtext Raseborgs å rinner förbi Raseborgs slott.
Bild: Yle/Maria Wasström

Raseborg får 300 000 euro av staten till sitt projekt för att förbättra vattenkvaliteten i Raseborgs å. Ån som rinner förbi Raseborgs slott för med sig stora mängder näringsämnen till havet.

Vattenkvaliteten i havet utanför Snappertuna är exceptionellt dålig om man jämför med resten av landet. Med sitt Projekt Raseborg å vill stadens miljöbyrå minska de näringsutsläpp som rinner ut i havet via ån.

Dessutom strävar miljöbyrån efter att förbättra rekreationsvärdena i området och att fisk- och sjöfågelbeståndet ska återhämta sig. Vidare vill staden förbättra miljömedvetandet hos jordbrukarna i området.

Konkreta åtgärder

Det är miljöministeriet som delar ut pengarna till staden som en del av regeringens spetsprojekt för åren 2018-2020. Totalt delas 5,5 miljoner euro ut till olika spetsprojekt inom vattenskydd.

Det är meningen att en stor del av projektpengarna ska användas till konkreta åtgärder. Tillsammans med Raseborgs stads egen finansiering täcker summan planeringsarbetet för att förbättra vattenkvaliteten i ån.

Pengarna räcker också till flera olika konkreta åtgärder och också till en uppföljning så att man kontrollera hur bra åtgärderna har fungerat.

Raseborg fick mest pengar

Miljöministeriet fick sammanlagt 108 ansökningar om bidrag. Av dem valdes 27 projekt ut. Raseborgs stads projekt hör till de som fick mest pengar.

När de olika projekten poängsattes fick Raseborgs ansökan mest poäng tillsammans med ett Tavastlands yrkeshögskolas projekt.

- Den finansiering som vi nu beviljats är en fin prestation. Tilläggsfinansiering från till exempel stiftelser eller företag är naturligtvis välkommen eftersom alla tilläggsmedel riktas till konkreta åtgärder, säger Simon Store som är chef för planläggnings- och miljöavdelningen på Raseborgs stad.

I början av sommaren ska det ordnas ett informationsmöte för invånarna i Snappertuna där man berättar om hur projektet ska inledas. Projektet ska också få en egen webbplats.

Diskussion om artikeln