Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Ännu ett fall där Vasa övningsskola besvärar sig om elev - Romeo nekas börja ettan: "Ska den skola som utbildar våra lärare få handplocka sina elever?"

Från 2018
Uppdaterad 31.05.2018 10:39.
nadia boussir
Bildtext Nadia Boussir och hennes man vet inte var Romeo skall få börja ettan till hösten. Han hade en plats i Vasa övningsskola, men nu har skolan besvärat sig till Regionförvaltningsverket.

"Romeo har inte blivit antagen att börja ettan", stod det i brevet som skickades från skolan. Romeo hade fått grönt ljus att börja i Övis (Vasa övningsskola) som är hans närskola, men nu ändrar sig skolan och besvärar sig till Regionförvaltningsverket.

Romeo behöver personlig assistent och har individuell läroplan, men hade fått beslut om att få börja i Övis till hösten.

Men sedan ändrade sig skolan.

Enligt ledande rektor för Vasa övningsskola Bernt Klockars och dekanus Fritjof Sahlström vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, handlar det om vad som är bäst för eleven.

Vilket, enligt dem, inte alltid går hand i hand med föräldrarnas åsikter.

De beklagar att barn kommer i kläm, och påpekar att varje fall prövas individuellt och att besluten inte tas lättvindigt.

Romeo går nu ut förskolan i Övis. Planen var alltså att han skulle fortsätta sin skolgång i samma skola, där också hans syskon går.

Men likt fallet med Lucas, blev det inte som det var tänkt från början. I Lucas fall drar nu Övis tillbaka sitt besvär, efter all uppståndelse som fallet fått.

Frivilligt med förlängd läroplikt

Hur det blir med Romeo vet ingen för tillfället.

Romeo har haft en hjärntumör och har därför vissa följdsjukdomar som gör att han behöver extra stöd i skolan. Till exempel får han epileptiska anfall som gör att han blir mycket trött efteråt.

Romeo behöver en personlig assistent, men det är en rättighet som gäller alla barn som har behov av det.

När han gick på dagis fick han förlängd läroplikt för att ha möjligheten att gå två år i förskola om det skulle behövas.

På basen av information avgör vi om vår skola är den rätta

― Bernt Klockars, ledande rektor

Det var inte obligatoriskt, utan något som föräldrarna själva valde för att se hur han klarade förskolan och inlärningen.

- Men på vårvintern tänkte vi att det ändå är bäst för hans eget välmående att han flyttas upp till ettan. Han har ändå en individuell läroplan som följer hans egen takt, säger Romeos mamma Nadia Boussir.

På grund av sina följdsjukdomar har Romeo dessutom svårt att knyta an och ta kontakt med andra barn, så föräldrarna såg det som väldigt viktigt att Romeo fick börja ettan med sina jämngamla kompisar.

På grund av Romeos sjukdom lever familjen fyra månader i taget, alltid i väntan på nästa magnetröntgen. Därför anser de att det är av största vikt att Romeos skolgång går så smärtfritt som möjligt.

Utöver det har Romeo inga kognitiva problem och de främjande åtgärder som krävs för Romeo är enligt Boussir proportionerliga.

Fick löfte om att Romeo får börja

Boussir påpekar att de funderat noga på vad som är bäst för Romeo med tanke på omständigheterna kring hans sjukdom, och kommit fram till att närskolan var det bästa alternativet.

- Vi skulle gärna sätta Romeo i en annan skola om vi ansåg att det vara bättre för honom. Men nu råkar hans närskola vara det bästa alternativet för honom, vare sig vi vill det eller inte.

Föräldrarna kontaktade då Klockars och berättade att de önskar ändra Romeos förlängda läroplikt så att han kan börja ettan till hösten.

De uppmanades vända sig till skoldirektören vid Vasa stad.

- Vi hade ett möte med henne och Klockars i mars. Skoldirektören sade att den förlängda läroplikten kan ändras och vi frågade Berndt Klockars två gånger om Romeo får börja i ettan i Övis till hösten.

Enligt föräldrarna sade Klockars att han inte ser några hinder för det, och att Romeo är välkommen att börja ettan i Övis till hösten och att han skall få den hjälp han behöver.

- Vi ansåg att detta var ett muntligt beslut från hans sida, säger Boussir.

På frågan till Klockars om han lovat att Romeo får börja ettan i Övis till hösten, säger han att han inte kan kommentera enskilda fall utan endast uttala sig på principiell nivå.

- Det är en process att fatta beslut om antagning. Under processens gång kommer det in information man måste beakta och då kan man inte med säkerhet säga hur beslutet kommer se ut, säger han.

Men föräldrarna tog ju det som ett beslut då ni sade att Romeo får börja i Övis till hösten?

- Jag vill som sagt inte kommentera enskilda fall men jag vill säga att saker inte sker i ett nafs utan man måste sköta beredningen av ärendet på ett proffsigt sätt.

Under processens gång kommer det in information man måste beakta och då kan man inte med säkerhet säga hur beslutet kommer se ut

― Berndt Klockars, rektor, Vasa övningsskola

Förutom skoldirektören, rektorn och Romeos föräldrar var även Romeos nuvarande klasslärare och en rehabiliteringshandledare på plats på mötet.

Bernt Klockars.
Bildtext Bernt Klockars är ledande rektor vid Vasa övningsskola. Han säger att skolan prövar fallen noggrant för att man skall kunna erbjuda det som är det bästa för eleven.
Bild: YLE/Roger Källman

Blev inte antagen till ettan

Efter mötet skrev skoldirektören då ett nytt beslut på basen av vad som hade diskuterats på mötet, alltså att Romeo börjar i ettan vid Vasa övningsskola till hösten.

- En månad senare ringer Övis upp och meddelar att de gjort ett besvär till Regionförvaltningsverket mot skoldirektörens beslut, säger Boussir.

Eftersom Övis inte är en kommunal skola kan man anse dem ha självbestämmanderätt i frågan och därför motsatte de sig skoldirektörens beslut.

Därav besväret till Regionförvaltningsverket.

För någon vecka sedan fick sedan Romeos föräldrar ett brev från skolan där det stod att Romeo inte antagits som grundskoleelev i Vasa övningsskola.

Pojken måste ju få börja någonstans till hösten

― Romeos mamma Nadia Boussir

Familjen har besvärat sig till Regionförvaltningsverket.

Berndt Klockars, vad är då orsaken till att Romeo inte skulle få börja i Övis?

- Inför skolantagningen bör vi göra en prövning om vi har de rätta förutsättningarna att ta emot ett barn. Det handlar om vad som är bäst för barnet och utgående från vad vi kan erbjuda i form av undervisning.

Är inte risken stor då för att ni handplockar era elever?

- Nej, vi har barn med olika typer av svårigheter. Svårigheterna kan ju vara av olika grad och då måste man på basen av information avgöra om vår skola är den rätta.

Ovisst om hösten

Vad händer då alltså med Romeo till hösten?

- Vi har ingen aning. Vi är på semester nu för att vila upp oss men vi har ingen aning. Pojken måste ju få börja någonstans till hösten, säger Boussir.

Var skall lärarna annars lära sig om inte i en övningsskola?

― Nadia Boussir, Romeos mamma

Familjen vet alltså inte var Romeo skall börja om han inte får börja i Övis.

- Han behöver dessutom en ny assistent som behöver tid för extra inskolning, men vi vet inte hur det skall ske, säger Boussir.

På frågan om var Romeo skall börja ettan till hösten, säger Klockars att rent formellt så gäller ju tidigare beslut fram tills dess att nya beslut trätt i kraft.

Men i detta fall finns det ju ett beslut sedan tidigare att Romeo skall få börja i Övis, varför har han då ändå nekats börja i ettan?

- Det beslut som finns sedan tidigare är det som gäller tills något annat trätt i kraft och vunnit laga ordning.

Enligt Boussir har Klockars inte sagt att det gamla beslutet skulle vara giltigt, utan snarare att Övis verkar vägra verkställa det eftersom de inte antar Romeo som grundskoleelev.

Var skall våra blivande lärare öva sig?

Dekanus Fritjof Sahlström vid ÅA:s pedagogiska fakultet säger att det inte handlar om euron utan om att skolan måste kunna se till att de kan ge varje elev det som hen behöver.

- Men hur bevisar de att ett barn har det bättre i en annan skola och hur har de prövat det från fall till fall? frågar sig Romeos mamma Nadia Boussir.

Hon anser att Övis borde vara föregångare inom specialpedagogik då de uttryckligen utbildar speciallärare för hela Svenskfinland.

- Var skall lärarna annars lära sig om inte i en övningsskola? Övis förbereder dem ju inte för verkligheten på det här sättet.

Boussir anser att lärarauskultanterna måste få öva på specialbarn, och att de skall få den handledning de behöver för att rustas inför verkligheten.

- Skall Övis få handplocka sina elever? frågar hon sig.

Vi har försökt nå skoldirektören för en kommentar.

Diskussion om artikeln