Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Lång lista med åtgärder för att förbättra läget inom barnskyddet i Pargas - räcker de?

Från 2018
Uppdaterad 25.05.2018 06:03.
slitna barnskor som hänger på en vägg
Bild: Mostphotos

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén har gjort en utredning och en lång lista med åtgärder som ska förbättra läget inom social- och hälsovårdsavdelningen, främst inom barnskyddet och inom socialarbetet.

Barnskyddet i Pargas har under vintern och våren fått kritik från flera håll och inom en kort tid sade flera socialarbetare upp sig.

Efter det har barnskyddet kunnat anställa personer igen, men stadsstyrelsen ville ha en utredning av stadsdirektören.

Stadsstyrelsen får på måndag höra stadsdirektörens utredning och beslutar om vilka saker som redan har gjorts eller borde göras.

stadshuset i pargas
Bild: Yle/Johanna Ventus

Bland förslagen finns bland annat listat att barnskyddet ska få bättre stöd och utbildning. Alla chefer inom social- och hälsovårdsavdelningen ska få ledarskapsutbildning, och inom hela staden ska man få utbildning om konflikter och i konflikthantering.

Diskussion med social- och hälsovårdsdirektören

Dessutom ska stadsstyrelsen "vidare diskutera förutsättningarna för eventuella förändringar i tjänsteförhållanden eller andra åtgärder".

- Det är signaler som har kommit från stadsstyrelsen att man vill diskutera de här sakerna. Min uppgift är att föra fram vilka förutsättningar det finns för vilka åtgärder. Vad är möjligt och vad är lagligt? Det är att ta fram vilka möjligheter stadsstyrelsen har gällande de här frågorna. Det handlar om eventuella förändringar i tjänsteförhållanden eller andra åtgärder, förklarar Nygrén.

Jag läser det som att stadsstyrelsen vill diskutera eventuella omplaceringar eller en eventuell uppsägning. Har jag förstått det rätt?

- Säkert kan det finnas sådana element här. Man kommer att utgå från vad som är möjligt och lagligt, och fundera på olika alternativ. Men det dramatiska alternativet som du lyfte fram så kommer det varken att finnas någon möjlighet eller laglig grund för. Men desto mera ingående vill jag inte i det här skedet kommentera det här. Det är stadsstyrelsen som slutligen besluter, och vi ser sedan vad man besluter på måndag, eller är man då beredd att ta beslut eller inga beslut på måndag.

Stadsdirektör Patrik Nygrén.
Bildtext Patrik Nygrén.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Stadsstyrelsen vill också träffa social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist.

Styrelseledamöterna har haft möjlighet att ställa skriftliga frågor till henne på förhand, vilka hon kommer att besvara på plats.

Det är alltså bara hennes tjänsteförhållande det gäller?

- I det här skedet, ja. Eller det handlar om det som det står i beredningen, men den man hör och diskuterar med nu på måndag så är henne, säger Nygrén.

Stadsstyrelsen i Pargas möts alltså på måndag, och då funderar man på om listan med åtgärder och diskussionen med social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist räcker, eller om det behöver göras mera för att förbättra läget inom social- och hälsovårdsavdelningen, främst inom barnskyddet och inom socialarbetet.

Stadsdirektörens lista på åtgärder innefattar:

Inom barnskyddet:

 • Staden är med som pilotkommun i regeringens spetsprojekt Lape (Lupa auttaa) och verksamheten utvecklas mot ett mångprofessionellt håll. I projektet deltar även bl.a. stadens skolväsende och småbarnspedagogik.
 • Det juridiska stödet utökas till en sådan nivå som alla kan uppfatta att är tillräckligt.
 • Familjetjänster ställer upp målet att bli en attraktiv arbetsplats genom stöd från platschefen, ett flexibelt och människonära ledarskap, en öppen och konstruktiv diskussionskultur, en trevlig arbetsgemenskap och ett bra arbetsklimat.
 • Staden erbjuder socialarbetare inom familjetjänster avlönade utbildnings-, fortbildnings- och bildningsdagar, distansarbetsmöjligheter, stöd för studier i svenska eller finska samt andra förmåner och en lön som sammantaget bidrar till att göra familjetjänster intressant som arbetsplats.

Inom social- och hälsovårdsavdelningen:

 • Ledarskapsutbildning med tyngdpunkt på coachande ledarskap (valmentava johtajuus) för alla chefer.
 • Utvecklingsdag utgående från stadens handlingsmodeller i svåra situationer: till exempel Ta till tals, hantering av psykosocial belastning, trakasserier eller osakligt bemötande.
 • Implementering av den nya personalstrategin inom social- och hälsovården.
 • Utveckla introduktionen i arbete genom arbetsplatsspecifika introduktionspass.

Inom staden:

 • Implementering av den nya personalstrategin, enhetschefsdag.
 • Möjligheterna för en modell med in house arbetsplatsmedlare utreds.
 • Staden anställer en till HR-resurs (HR utvecklare eller dylikt) som i huvudsak stöder personalarbete inom social- och hälsovårdsavdelningen.
 • Utbildning: konflikter och konflikthantering.
 • KivaQ välbefinnande analys genomförs hösten 2018.
 • Staden erbjuder chefer att delta i Arbetshälsokortet (Arbetshälsoinstitutets utbildning) - Att leda arbetshälsa.
 • Staden systematiserar uppföljningen vid avslutade arbets- och tjänsteförhållanden.

Stadsstyrelsen i Pargas möts på måndag.

Diskussion om artikeln