Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ujula vill att nya Tolkis skola bantas ner rejält: Färre elever och inga öppna läromiljöer

Från 2018
Elever på väg till Näse skola
Bildtext Skolbarnen i Tolkis går i barackskola. Illustrerande arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Paavola

Tolkis nya skola ser ut att bli dyrare än Borgå stad hade väntat. Nu måste skolbygget endera få mer pengar, eller bantas ner. Stadsdirektören föreslår att skolan byggs för 120 elever i stället för 140.

Enligt de anbud som kom in skulle Tolkis nya skola kosta cirka 6,3 miljoner euro, vilket är över en halv miljon euro dyrare än staden hade planerat.

Planen är att gamla Tolkkisten koulu saneras och får ett nybygge för de svenska eleverna.

Stadsstyrelsen diskuterar anbuden på måndag. Eftersom anbuden var dyrare än väntat har lokalitetsledningen vid Borgå stad kommit med tre olika alternativ för hur man ska gå vidare.

1. Skolan får mera pengar

Det första alternativet är att anbuden som har kommit in godkänns, att renoveringen och nybyggnadsarbetena utförs enligt planen, och att stadsfullmäktige beviljar mer pengar för projektet.

Skolan kan tas i bruk hösten 2019.

2. Skolan bantas ner så mycket det går

Det andra alternativet är att skolan bantas ner så mycket det går inom ramen för de nuvarande planerna.

Då skulle stadsfullmäktige behöva bevilja cirka 200 000 euro i tilläggsanslag. Också i det här alternativet behövs alltså mer pengar.

Skolan kan tas i bruk hösten 2019.

3. Skolan bantas ner rejält och öppnar tidigare

Det tredje alternativet är att anbuden förkastas och att byggprojektet planeras på nytt för ett mindre antal elever: 120 i stället för 140. Då måste också skolans elevupptagningsområde justeras.

Saneringen av den skolbyggnad som redan finns, gamla Tolkkisten koulu dit de svenska eleverna ska flytta, blir betydligt mindre än planerat så att man behåller den nuvarande rumsindelningen.

Det här betyder bland annat att de öppna läromiljöerna som finns med i den nya läroplanen faller bort.

Skolan får också en ny byggnad med rum för förskoleundervisning, ett musikklassrum och en gymnastiksal på 200 kvadratmeter.

Enligt det här alternativet skulle nya Tolkis skola kosta bara 3,5 miljoner euro. Eleverna skulle kunna flytta in redan efter årsskiftet, och den nya byggnadsdelen kan tas i bruk före slutet av 2019.

Borgås preliminära tidtabell för alternativ 3

Ujula håller på alternativ tre

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula föreslår att politikerna går in för det tredje alternativet, eftersom ”kostnaderna blir exceptionellt höga” i de två andra alternativen.

I ett pressmeddelande säger Ujula att de höga kostnaderna beror på att den nya och relativt användbara fastigheten måste anpassas till den nya läroplanen.

– I det två första alternativen skulle staden använda cirka 6 miljoner euro för att renovera och bygga ut en fastighet som är relativt ny och i gott skick, säger Ujula i ett pressmeddelande.

Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.
Bildtext Jukka-Pekka Ujula.
Bild: Kari Ahotupa / Yle

Han poängterar att staden hamnar i en omöjlig ekonomisk situation om samma princip också tillämpas för andra skolor och daghem.

Enligt Ujula kan den 12 år gamla skolbyggnaden användas för en skola med en klass per årskurs också utan större förändringar.

Han föreslår därför att stadsstyrelsen förkastar de anbud som har kommit in och går in för alternativ tre.

Diskussion om artikeln