Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stora omställningar vid Näse servicehus i Borgå - kortvård i stället för serviceboende

Från 2018
Äldre på sjukhusavdelning vid Näse sjukhus i Borgå
Bildtext Arkivbild från Näse servicehus.
Bild: Yle/Carmela Walder

Näse servicehus i Borgå kommer i början av nästa år att tas i bruk för dagverksamhet och kortvård.

De nuvarande 26 platserna för effektiverat serviceboende läggs ned före slutet av innevarande år.

Orsaken till nedläggningen är att vårdenheten inte utnyttjas maximalt samt de relativt höga kostnaderna per vårdplats.

Enligt en utredning om effektiverat serviceboende är det framtida behovet av platser dessutom mindre än vad man tidigare bedömt, vilket möjliggör en förändring vid Näse servicehus.

Nu ska man tillsammans med de som bor på Näse servicehus samt med deras anhöriga diskutera förändringen.

- Vi ska undersöka var vi kunde hitta ersättande hem i andra enheter för effektiverat serviceboende, säger vikarierande servicedirektören för äldreomsorg och handikappservice i Borgå, Lea Laakso.

näse sjukhus i borgå
Bild: YLE/Stefan Härus

Intervallvården också till Näse

Lokalerna i Näse är ypperliga för olika former av kortvård och krisvård.

- Det här innebär att vi kommer att flytta dagverksamheten Rosa vid Brandbackens servicecenter till Näse servicehus, vilket ger en möjlighet att öka antalet grupper i dagverksamheten, säger Laakso.

Också intervallvården flyttas till Näse servicehus, vilket innebär att antalet intervallplatser ökar från nuvarande 12 till närmare 20 platser.

Under nästa år kommer också ett nytt servicehem att stå färdigt. Servicehemmet Svalåkern ska byggas vid Tolkisvägen i närheten av småhusområdet i Pepot och kommer att ha 60 vårdplatser.

näse sjukhus i borgå
Bildtext Näse servicehus ligger i nära anslutning till Näse sjukhus.
Bild: YLE/Stefan Härus

Trygg parkeringsvård för några timmar

Som en ny verksamhetsform kommer Borgå stad att inleda vad man kunde kalla för parkeringsverksamhet.

Det innebär att anhöriga och närstående har möjlighet att lämna en anhörig på en trygg plats för vård i några timmar.

I fortsättningen kommer det också att finnas vikarier för närståendevårdare i deras hem, vilket är både en avlastning och en hjälp för det arbete närståendevårdaren gör.

- Den förändrade verksamheten kommer att resultera i ett mångsidigare innehåll i vårdarnas arbete men inte ändå öka personalkostnaderna, säger Lea Laakso.

Personalen ska stegvis gå in för förändringarna och övergången under innevarande år.

Social- och hälsovårdsnämnden ska behandla ärendet vid sitt möte på tisdag.

Diskussion om artikeln