Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Allergiker tas inte i beaktande då Esbo stad planterar björkar – ”Vi har inte tänkt på det”

Från 2018
Trafik och nyplanterade björkar på Mattgårdsvägen i Esbo.
Bildtext På höger sida om Mattgårdsvägen har ett flertal unga björkar planterats. Det finns redan från tidigare flera vuxna björkar i gatubilden.
Bild: Yle / Hanna Othman

Träden ska klara av trafik och damm och inte breda ut sig för mycket.

Årets pollensäsong är den värsta på flera år. Det finns rikligt med björkpollen i hela landet.

En femtedel av finländarna har någon form av pollenallergi men i och med att björken blommar så kraftigt i år kan också de som inte har pollenallergi få besvär.

En person tog kontakt med Yle Huvudstadsregionen och undrade varför Esbo stad planterar björk i Mattby då det finns så många allergiker. Längs Mattgårdsvägen, mellan ishallen och Västerleden, har det under den senaste månaden planterats ett dussin unga björkar.

Tre nyplanterade, unga björkar.
Bildtext An efter att vägarbetena i Mattby blir färdiga planteras träd, i det här fallet björk.
Bild: Yle / Hanna Othman

Karin Nielsen, planeringshortonom vid Esbo stad förklarar hur staden väljer vilket träd som ska planteras var.

- Man måste tänka på den hårda gatumiljön. Det är stora maskiner som sköter vinterunderhållet och träden måste tåla avgaser. Det ska också finnas tillräckligt med plats mellan träden, säger Nielsen.

Ni tipsade oss

Denna artikel bygger på ett publiktips. Känner du till något som Svenska Yle borde granska? Då hoppas vi att du tipsar oss!

Björken och linden är tåliga träd som är bra på att binda gatudammet.

- Björken är ett vackert träd att titta på. Den är vacker på våren då löven slår ut och den brukar få vackra höstfärger. Björken är också ett lätt träd att sköta om i gatumiljön, säger Nielsen.

Linden vanligare än björken

Björken är inte det vanligaste gatuträdet som staden brukar plantera, den titeln går till linden.

Andra träd som staden brukar plantera är ek – ifall det finns plats för den, pelarasp, al av olika varianter, rönn, körsbärsträd och hästkastanj. Häggmispel används också om det går ihop med vinterunderhållet på området.

I parker kan staden vara ännu mer kreativ med mångfalden av träd och andra växter.

De bästa träden för gatumiljö växer uppåt och inte på brädden.

Karin Nielsen säger att allergiker inte direkt tas i beaktande då man bestämmer vilka träd som ska planteras var. Hon säger att det nu var första gången som allergiaspekten hade kommit på tal på kontoret.

Hon kan berätta att planen för stråket vid Mattgårdsvägen är gjord år 2014. Hon tror att planerarna tittat på näromgivningen och på basen av det gjort upp planen.

Gröna björkar intill en cykelväg.
Bildtext Det finns många vuxna björkar på området från tidigare.
Bild: Yle / Hanna Othman

Det finns hundratals vuxna björkar i omgivningen, både på park- och tomtområdet.

- Vi vet ju att folk är mycket allergiska och särskilt mot björk. Men planerarna har nog bara tänkt att björken skulle passa in här och har inte reflekterat på pollen från trädet, säger Nielsen.

Hon säger att stadsplanerarna bättre kunde ta allergikerna i beaktande, i den mån det är möjligt.

Hon lyfter också fram att invånarna brukar få komma med förslag då det görs upp en ny plan för en gata eller område. Då kunde allergikerna påverka.

Redan nu hör Esboborna ofta av sig gällande planerna, men fokus har legat på cykelvägar, skyddsvägar och gatuhöjder istället för planteringar.

Närbild på björkgren i blomning.
Bildtext Björken har blommat kraftigt i år.
Bild: EINAR ANDRAE

Trots att det byggs mycket i Esbo så är planen att staden också i fortsättningen ska ha en grön profil, med många träd och parker.

- Det gröna är viktigt och gör gott för själen. Det binder damm och utsläpp från bilarna, det minskar på buller i viss mån. Och djuren är beroende av det, säger Nielsen.

Karin Nielsen säger att björken inte hamnar på en lista över förbjudna träd, men säger att planerarna kanske kan ta pollenallergikerna lite bättre i beaktande i fortsättningen.