Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Ingen har koll på läget" - personal inom Vård i hemmet i Ekenäs är oroad för klienternas säkerhet

Från 2018
Hemvårdare berör äldre klients hår.
Bildtext Det finns inte tid för något extra hos klienterna, sägs det i brevet till politikerna i social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg.

Läget är ohållbart inom Vård i hemmet i Ekenäs, skriver personalen i ett brev till social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg. Personalen har inte längre läget under kontroll och en del klienter görs klara för natten redan vid 16-tiden.

Det är ett långt brev som staden Raseborg tagit emot den 26 april om situationen inom Vård i hemmet på Ekenäsomårdet.

Brevet är riktat till medlemmarna i social- och hälsovårdsnämnden. Brevet är inte undertecknat med namn, utan avslutas: Med vänlig hälsning personalen vid Vård i hemmet Ekenäs.

Omstruktureringar ledde till problem, anser personalen

Det är omstruktureringar i september 2017 som gör att läget är ohållbart, skriver personalen.

Tidigare fanns fyra grupper med två sjukskötare i varje grupp. Varje grupp hade ansvar över ett visst geografiskt område.

En sjukskötare hade ansvar för 25-30 klienter med regelbundna besök, dessutom tillkom en handfull tillfälliga klienter.

Då upplevde sjukskötarna att de hade kontroll över situationen och visste vad som pågick.

"Ingen har koll på läget"

Ekenäs indelades sedan i Östra delen och Västra delen. Det ledde till att antalet klienter är cirka 100 per grupp.

Den ena gruppen har fyra sjukskötare. Den andra har tre sjukskötare efter att en tjänst drogs in.

Ett brev från Vård i hemmet i Ekenäs till Raseborgspolitiker.
Bildtext De sista raderna i brevet till politikerna i social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg.
Bild: Yle

Närvårdarna var tidigare stationerade i en grupp. De kände sina klienter och visste vad som hände med dem.

Nu cirkulerar närvårdarna mellan grupperna och ingen har längre koll på läget. Antalet klienter är stort, antalet sjukskrivningar är många och mängden vikarier är stor.

Det här har lett till att arbetet blivit väldigt ostrukturerat och informationen fungerar inte trots att personalen verkligen försöker, står det i brevet.

Klienterna har dagverksamhet och läkar-, frisör- och tandläkarbesök. Personalen ska ha koll på mediciner, bidrag, innehållet i kylskåp och matservicen.

Personalen ska också ha kontakt med anhöriga, sjukhus och vårdplatser.

60 vårdare hos en klient

Det har också införts ett system där personalen cirkulerar mellan Ekenäs, Karis och Pojo, enligt personalsituationen på de olika arbetspunkterna.

Ett brev från Vård i hemmet i Ekenäs till Raseborgspolitiker.
Bildtext En del av brevet som skickats till politikerna i social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg.
Bild: Yle

Det här har lett till en kaotisk situation för personal och klienter. En klient som behöver flera besök per dag kan nu ha cirka 60 vårdare hos sig på en månad.

Vårdarna gjorde tidigare 12-13 kvällsbesök, nu gör de 20-25 besök per kvällsskifte.

Klienter läggs i säng för natten mellan klockan 16 och 21. Vårdarna klarar av det här genom att öka takten och genom att inte använda all planerad tid för varje enskild klient.

Den klient som serverats kvällsmål och läggs i säng klockan 16 kan få följande besök klockan 10 nästa dag. Under den tiden hinner magen bli tom och blöjan bli våt, står det i brevet.

Önskemålet: Dialog med politikerna

Personalen som skrivit brevet bjuder social- och hälsovårdsnämnden till en dialog om Vård i hemmet. De önskar också att politikerna är med under en kvällstur.

De är allvarligt oroliga över patientsäkerheten och klienternas möjlighet till ett värdigt liv, står det i slutet av brevet.

Personalen anser också att beslutsfattarna nu är informerade om situationen om det uppdagas fall med rättsliga följder på grund av vanvård.

"Diskussionen ska föras mellan personal och chefer"

Social- och hälsovårdsnämnden ska diskutera brevet på onsdag (30.5). Förslaget är kort och gott att nämnden antecknar brevet till kännedom.

Det är tf social- och hälsovårdsdirektör Evalotte Spring-Lindström som berett ärendet till nämnden.

I beredningen till nämndens möte står det att ärendet är en arbetsledningsfråga och att diskussioner bör föras mellan personalen och ansvariga för verksamheten inom vård i hemmet.

Personalen uppmanas också att ha personlig kontakt med sin närförman eller med verksamhetens enhetschef. Frågor kan också riktas till chefen för äldreservicen eller social- och hälsovårdsdirektören.

Om personalen upplever att det finns en konflikt med arbetsgivaren ska de kontakta fackliga representanter och arbetarskyddet.

Det finns utmaningar

Spring-Lindström har gått igenom brevet tillsammans med Kirsi Ala-Jaakkola som är chef för äldreservice och med Ulla Heinänen som är enhetschef för stöd och vård i hemmet.

Det konstateras i beredningen till nämnden att arbetsgivaren är medveten om att det finns utmaningar. Man arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten.

Våren och hösten 2016 jobbade man med frågor kring enhetens arbete.

2017 anlitades en utomstående arbetshandledare som har lett ett projekt där personalen har jobbat med att utveckla sitt eget arbete.

Hemvården deltog 2016-2017 i ett projekt med målsättningen att höja kvaliteten på vården.

En ny områdesansvarig har anställts till verksamheten i Ekenäs från och med början av maj i år. Arbetsfördelningen förväntas bli tydligare på det sättet.

Diskussion om artikeln