Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Det lönar sig att odla ekologiskt - allt fler lantbrukare överger konventionella metoder

Från 2018
man invid lantbruksmaskin
Bildtext Adjö konstgödsel. Ingåbon Christian Nyholm har gått över till ekoodling.
Bild: Monica Slotte / Yle

Ekologisk odling handlar inte längre om ideologi, idag är det reda pengar som lockar odlarna att byta bort konventionella metoder.

Kurserna i ekologisk odling har lockat ett stort antal deltagare i Västnyland och kring tio jordbrukare sadlar nu om.

Noga övervägt beslut

Det dammar ordentligt då spannmålsodlaren Christian Nyholm sår vårvete. Det är torrt i markerna också vid Nordanskog i Täkter i Ingå.

På sammanlagt 280 hektar i Ingå och Kyrkslätt odlar han också bondbönor, ärter och livsmedelshavre.

Beslutet att övergå till ekologisk odling fattade han efter moget övervägande för ett år sedan.

De närmaste åren innebär en övergångsperiod från tidigare odlingsmetoder till nya ekologiska principer. Det tar tre år innan han kan marknadsföra sina produkter som ekologiska.

man invid åker
Bildtext Christian Nyholm
Bild: Monica Slotte / Yle

- Argumenten var många men främst handlade det om en spannmålsmarknad som inte fungerar. När man då sneglar på den ekologiska sidan så ser man att den har vind i seglen. Varför inte producera sånt som människor vill ha? I bästa fall till tredubbelt pris, säger Christian Nyholm.

I praktiken handlar ekologisk odling om att inte använda konstgödsel eller pesticider som bekämpningsmedel mot ogräs, svamp och insekter.

Man bör också beakta växtföljden med vall och att jorden förbereds och är tillräckligt näringsrik.

Christian Nyholm har noterat att det finns de som är skeptiska till ekologisk odling.

Han tror att det kan bottna i en viss okunskap eller förutfattade meningar.

man i lantbruksmaskin
Bildtext Christian Nyholm håller på med vårsådden.
Bild: Monica Slotte / Yle

- Förr var det ideologin som styrde och gårdarna var ofta små. Idag talar vi om lönsamhet och inser att odlingarna måste vara stora för att bära sig, åtminstone om man ska vara spannmålsodlare på heltid.

Det finns också de som blandar ihop ekologisk odling med biodynamisk odling vilket är två helt skilda saker.

Nyholm ser den ekologiska odlingen som en positiv utmaning.

- Det är bra mycket mer krävande än att vara konventionell odlare. Till att börja med krävs en ordentlig planering. Om du gör misstag inom ekologisk odling får man lida av dem länge.

Han bedömer att arbetsinsatsen inte blir mindre men jämnare.

Extra stöd för ekologisk odling

Den som övergår till ekologisk odling får under de första fem åren ett extra stöd på 160 euro per hektar.

kvinna i dörr till lager.
Bildtext Micaela Ström hjälper lantbrukare som vill lära sig odla ekologiskt.
Bild: Monica Slotte / Yle

- Du har mer utgifter för utsädet som är dyrare. Och de år du inte skördar spannmål på grund av växtföljden bör ju också kompenseras, förklarar Micaela Ström, ekorådgivare vid Nylands svenska lantbrukssällskap i Västankvarn.

Hon säger att intresset för ekologisk odling överlag är stort i Finland just nu och att flera nya gårdar har kommit.

En bidragande orsak kan vara att odlarna är osäkra på om det går att teckna några ekoavtal nästa år.

påsar i en låda
Bildtext Dyrare fröpåsar inom ekologisk odling.
Bild: Monica Slotte / Yle

- Ekostödet betalas av EU. Om budgeten inte räcker så kommer du ju inte med, åtminstone inte i den här perioden.

Sverige en föregångare

Många odlare i de finlandssvenska kusttrakterna inspireras av modeller och principer som praktiseras i Sverige.

Det är ett föregångsland när det gäller marknadsföring och export av ekologiskt producerade varor.

Christian Nyholm är imponerad av hur högt ribban lagts när det gäller offentlig upphandling nationellt, bland annat för skolor.

-Sverige har satt som mål att år 2030 ska 30 procent av den upphandlade maten vara ekologiskt producerad. Det ger ju också odlarna en större säkerhet.

Samarbete ger lönsamhet

Ekorådgivaren Micaela Ström säger att det finns väldigt duktiga ekoodlare som satsar också i Västnyland.

Hennes tes är att de kan samarbeta och hjälpa varann till en bättre skörd, bland annat genom att låna ut sina maskiner till varandra.

Christian Nyholm har skaffat två nya maskiner som behövs för gödsling och ogräsbekämpning.

Han tycker att det är bra att det fortfarande finns två olika produktionsgrenar som kan stöda och hjälpa varann och också dra nytta av varandra.

- Om allt fler övergår till ekologisk produktion påverkas den konventionella spannmålsmarknaden positivt. Och det är ju jättebra. Volymerna sjunker och marknaderna balanseras på ett bättre vis.