Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Över hälften av finländarna tycker att folkpensionen är otillräcklig - också studiestödet anses vara för litet

Från 2018
Skylt vid huvudingång till FPA:s huvudkontor
Bild: Yle/Patrik Skön

Enligt en undersökning som kommunbranschens utvecklingsstiftelse KAKS har låtit göra tycker 60 procent av finländarna att folkpensionen är otillräcklig.

Full folkpension för ensamstående är knappt 630 euro i månaden. De som är i ett samboförhållande, gifta eller lever i ett registrerat partnerskap kan få maximalt knappt 560 euro i månaden.

Framför allt de som stöder SDP eller Vänsterförbundet är missnöjda med folkpensionen. Över 70 procent av partiernas väljare anser att pensionen är otillräcklig.

Också 70 procent av de som är medlemmar i fackförbunden STTK och FCC anser att folkpensionen är för liten.

Däremot anser 45 procent av finländarna att arbetspensionen är på en tillräcklig nivå. Bland högre tjänstemännen och höginkomsttagare anser en klar majoritet att arbetspensionen är på en rimlig nivå.

Kvinnor missnöjda i en högre grad än män

I undersökningen ville man få reda på vad finländare anser om nivån på socialförmånerna i Finland. En allmän trend i undersökningen var att kvinnor ansåg att socialförmånerna var otillräckliga i en högre grad än män.

Majoriteten av männen anser att de flesta bidragen är på en rimlig nivå. Endast folkpensionen och studiestödet är undantag bland männen.

Knappt hälften (49 procent) av finländarna anser också att studiestödet är otillräckligt. Speciellt personer under 40 år anser att studiestödet är för litet.

Nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen ansågs tillräcklig av över 60 procent av finländarna. Det samma gällde barnbidraget och det allmänna bostadsbidraget. Hälften av finländarna anser att utkomststödet är tillräckligt.

Undersökningen gjordes av Kantar TNS den 23-28 mars. 1028 personer deltog.

Diskussion om artikeln