Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vargar, silvervatten och samtyckeslag debatteras på SFP:s partidag under helgen

Från 2018
Uppdaterad 26.05.2018 12:39.
Anna-Maja Henriksson på SFP:s partidag i Uleåborg 2018.
Bildtext Anna-Maja Henriksson på partidagen på lördagen.
Bild: Lehtikuva/ Timo Heikkala

Vargstammarna i Österbotten och Västnyland väntas bli föremål för debatt också under SFP.s partidag i Uleåborg. Svenska Yle har gått igenom motionerna och plockat ut dem som kan tänkas väcka mest diskussion. Hela tre av de 56 motionerna handlar om vargar.

SFP:s partidag inleddes lördag morgon i Uleåborg med knappt 200 delegater på plats. Under sitt linjetal talade partiordförande Anna-Maja Henriksson om trygghet, och tog upp allt från vargar till familjepolitik och sysselsättningsfrågor. En stor del av talet handlade förstås om vårdreformen som Henriksson också uttalade sig om i går.

- Jag vill ännu säga i klarspråk: Svenska folkpartiet kan inte ställa sig bakom regeringens vårdreform. Den innehåller alldeles för stora risker, sade Henriksson i talet som inledde partidagen och upprepade vilka risker partiet ser i reformen.

Och hon fortsatte, till applåder:

- Och låt mig också säga: Vi idkar ingen helikopterhandel!

Motionerna ger bild av vad som engagerar på fältet

En stor del av partidagen handlar om de 56 motioner som ska behandlas. Många handlar om språk, jämställdhetsfrågor och utbildning.

Motionerna är förslag som till exempel olika kretsar, Svensk Ungdom eller Svenska Kvinnoförbundet kommit med. Varje motion som ska behandlas under partidagen har redan fått ett svar av partifullmäktige med förslag om hur frågan kan behandlas av partiet.

Svaret är oftast att partiet "ska arbeta för" någon av frågorna som lyfts upp. En motion leder alltså inte alltid till konkreta resultat, men ger en bra bild av vad som engagerar partimedlemmarna på fältet.

Vargen skrämmer på flera håll

Tre motioner handlar om att förvalta vargstammen. Det är SFP i norra Korsholm, i Pörtom, Övermark och Närpes samt i Sjundeå som tagit upp frågan.

Förslaget från partifullmäktige är bland annat att SFP ska jobba för att vargen i hela Finland ska lyda under samma art- och habitatdirektiv som det gör på renskötselområdet i Lappland. Regleringen av jakt på varg är lindrigare där.

SFP ska motarbeta vaccinmotstånd och silvervatten

En motion av Svenska Kvinnoförbundet handlar om att öka vaccintäckningen, och en som Svensk Ungdom gjort handlar om att motarbeta kvacksalveri och bland annat användningen av silvervatten.

Partifullmäktiges svar är att SFP ska arbeta för att höja vaccintäckningen och att bland annat ge hälsorådgivningarna mer resurser för information om vaccin.

Partifullmäktige svarar att SFP kunde arbeta för att en kvacksalverilag införs i Finland: det skulle då bli straffbart att utsätta sina barn för påvisat farliga alternativa metoder.

Samtyckeslag och mer feminism i utrikespolitiken

Flera av motionerna handlar om jämställdhetsfrågor. Partidagen behandlar bland annat motioner om att ta med mera feminism i utrikes- och säkerhetspolitiken och om att slopa tvångssteriliseringen av transsexuella personer, samt om att öka resurserna för utbildning om hedersrelaterat våld.

En motion från SFP i Centrum föreslår att SFP stöder det lagförslag riksdagens kvinnonätverk gjort om att införa samtyckeslag i Finland. Partifullmäktige svarar att SFP ska arbeta för att våldtäkt definieras av brist på samtycke.

Både Svenska Kvinnoförbundet och Purmo SFP har gjort motioner som handlar om familjeledigheter för företagare. I ett gemensamt svar till de motionerna föreslår partifullmäktige att SFP arbetar för en helhetsreform av familjeledigheterna enligt modellen 6+6+6, som också ska förbättra möjligheten att kombinera företagande och familj.

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet

Flera av motionerna handlar om utbildning. SFP i Sydvästra Helsingfors har gjort en motion handlar om att minska kostnaderna för studier på andra stadiet, medan SFP i Uleåborg gjort en om att införa ett stipendiesystem för studier på andra stadiet.

I sitt svar föreslår partifullmäktige att SFP jobbar för "att andra stadiets utbildning ska vara faktiskt avgiftsfri".

En annan utbildningsfråga är att Svensk Ungdom gjort en motion om att flytta sommarlovet framåt med två veckor.

Partiets namnbyte tas upp än en gång

Bland flera motioner om språken i Finland - bland annat om språkbad, om tvåspråkighet i utbildningen, och om svenskspråkig service via digitala lösningar - finns också en motion om att byta namn på partiet.

Frågan har väckt debatt tidigare och tas nu upp av SFP i Munksnejden som i sin motion skriver att partiet behöver en nystart och att den nya politiska plattformen bör vara Norden,
Östersjön och Europa. Motionen föreslår också ett namnbyte, genom att "partifullmäktige engageras i en process med mål att utarbeta ett förslag till nytt namn för partiet till nästa partidag om ett år".

Partifullmäktiges svarar att diskussionen om partiets namn kommer upp med jämna mellanrum, men att man inte når förändring genom snabba och ytliga ändringar som namnbyte.

Artikeln uppdaterad klockan 10.20 med meningarna om Anna-Maja Henrikssons tal på partidagen.

Ingemo Lindroos kommentar av SFP

Svår tid i opposition när SFP håller partidag

SFP har ett lågt stöd just nu, räddar språkfrågan partiet?

Diskussion om artikeln