Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Slavarbete förekommer också i Finland - handbok ger tips om hur man kollar att underleverantörerna sköter sig

Från 2018
Uppdaterad 29.05.2018 15:23.
Städutrustning
Bildtext I städbranschen förekommer problem med utnyttjande av arbetskraft.
Bild: YLE/Arja Lento

Utnyttjande av arbetskraft är vardag i Finland. Människohandel är en typ av brottslighet som vi inte alltid lyckas identifiera, säger Veikko Mäkelä, projektchef vid hjälpsystemet för offer för människohandel.

En handbok har gjorts med tips om hur man kan undvika utnyttjande av arbetskraft när man anlitar underleverantörer.

Människohandel för arbetskraftsexploatering är en av många former av människohandel. En del av offren kommer till Finland för att jobba, andra rekryteras här, men kännetecknande är att jobbet och lönen är sämre än utlovat.

En del av offren är dessutom är skuldsatta för att de har betalat för resor och rekrytering.

- Offren kan bo i arbetsgivarens utrymmen, till exempel i en resturangkällare. Personen kanske inte har möjlighet att röra sig på egen hand, det finns inte så mycket fritid när de jobbar nästan hela tiden. De kanske också utsätts för våld, berättar Mäkelä.

Bild av Veikko Mäkelä.
Bildtext Veikko Mäkelä utbildar myndigheterna att känna igen människohandel.
Bild: Yle / Victoria Wirén

Under år 2017 fick hjälpsystemet 58 nya klienter som misstänks vara offer för människohandel för arbetskraftsexploatering. Mer än hälften av dem har utnyttjats i Finland.

- Vi har låg tröskel för att hjälpa utnyttjade människor, det räcker med misstanke om människohandel. Det krävs väldigt mycket bevis för att få fällande dom för människohandel, säger Mäkelä.

Mäkelä utbildar polis och gränsbevakning att identifiera människohandel. Först och främst gäller det att öka medvetenheten om fenomenet och att det kan förekomma i Finland.

Myndigheternas kunskaper om människohandel och grovt utnyttjande av arbetskraft varierar mycket.

- Vi har duktiga poliser som kan göra bra förundersökningar i fall där man misstänker människohandel. Problemet är att det inte är systematiskt. Två liknande fall kan behandlas väldigt olika.

Mäkelä säger att det skulle vara bra om flera grova fall av utnyttjande utreddes som människohandel.

- Offer som misstänks ha råkat ut för människohandel får betydligt mera stöd av samhället medan fallet utreds och behandlas i domstol. Människohandel är ett allvarligt brott där förövarna kan dömas till fängelsestraff.

Ockerliknande diskriminering av arbetskraft är en annan brottsrubricering för utnyttjande av arbetskraft. För det kan man dömas till böter.

I båda fallen handlar det om personer i utsatt position som får alldeles för lite lön och som står i någon sorts beroendeförhållande till arbetsgivaren eller rekryteraren.

Tips för att undvika utnyttjande

Europeiska institutet för kriminalpolitik Heuni har tillsammans med företag gjort en handbok med tips om hur man kan undvika grovt utnyttjande.

- Ofta handlar det om problem i en kedja av underleverantörer där den som beställer tjänster inte har kontroll över hur jobbet sköts i praktiken, säger institutets direktör Natalia Ollus.

I instruktionerna försöker vi ge exempel på hur man i upphandlingen och kontrakten kan skriva in klausuler som gör det möjligt att kontrollera underleverantörens verksamhet.

Specialplanerare på HEUNI, Natalia Ollus
Bildtext Natalia Ollus leder Europeiska institutet för kriminalpolitik.
Bild: Yle / Laura Pohjavirta

Ollus hoppas att företag som sköter allt enligt reglerna vill ta ett steg till och göra vad de kan för att övervaka underleverantörskedjan.

- Vi förstår att det här är väldigt svårt och arbetsdrygt. Det kräver att man har egen övervakning som går utöver det som lagen kräver. Det kräver eget initiativ.

För många företag är det viktigt att agera ansvarsfullt och värna om sin image. Ifall det kommer fram att företagets underleverantörer utnyttjar arbetskraft eller på något annat sätt bryter mot reglerna kan företaget mista kunder, säger Ollus.

Under den senaste tiden har vi hört om kommuner där det finns problem, speciellt inom städbranschen

I Danmark blev det för några år sedan skandal då det avslöjades att ett stort städföretag anlitade en underleverantör som grovt utnyttjade utsatta rumäner för att städa kommunala fastigheter.

Skandalen blev dyr för det stora städföretaget. Anseendet skadades, företaget förlorade kunder och omsättningen minskade.

Också i Finland finns det risk för samma sak, säger Ollus.

- Vi har fått antydningar om att det är ett problem. Under den senaste tiden har vi hört om kommuner där det finns problem, speciellt inom städbranschen.

Hjälp underleverantören att lära sig reglerna

Utnyttjande av arbetskraft sker speciellt inom låglönejobb där det förekommer mycket underleverantörer och tillfällig arbetskraft som kan ha bristande språkkunskaper.

Ifall man upptäcker problem i hur underleverantörer behandlar sin personal behöver man inte nödvändigtvis genast säga upp kontraktet, säger Ollus.

- Samtidigt som det är viktigt att kunna säga upp ett kontrakt där det är någonting som är fel kanske det inte alltid är den bästa lösningen. Det bästa skulle vara att föra en dialog med underleverantören och tillsammans kommer fram till hur man kunde göra saker rätt.

Det här kan leda till underleverantörens personal får bättre arbetsförhållanden. Ifall kontraktet sägs upp kanske de anställda förlorar sina jobb, konstaterar Natalia Ollus.

- Målet är att få slut på utnyttjandet och att stöda företagen att göra rätt, säger Ollus.

När det gäller misstankar om grovt utnyttjande och människohandel ska man anmäla fallet till myndigheterna.

Mera information om människohandel hittar du här.

Diskussion om artikeln