Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tioårig beredning av Hirvensaloplan fortsätter i åtminstone två veckor till - brofrågan alltjämt en vattendelare

Från 2018
Uppdaterad 28.05.2018 23:45.
En gärsgård vid en åker
Bild: Yle/Kati Grönholm

Bör Åbo stad bygga en ny bro över Långvattnet mellan stadsdelarna Hirvensalo och Uittamo?

Det är alltjämt frågan som allra tydligast delar Åbopolitikerna i skilda läger när framtiden för ön Hirvensalo planeras.

Fullmäktige beslöt att bordlägga frågan vid mötet på måndag kväll.

Bordläggning föreslogs av Vänsterförbundets Alpo Lähteenmäki och han fick stöd av partikamraten Jaakko Lindfors.

Totalt 18 ledamöter stödde förslaget vid en omröstning, vilket räcker för bordläggning.

Planen har behandlats på olika nivåer i stadens beslutsmaskineri i över tio år. Nu blir det alltså ytterligare två veckor till, då frågan med all sannolikhet tas upp vid nästa fullmäktigemöte som samtidigt är det sista innan sommaruppehållet.

Då blir det klart om planen avancerar i sin nuvarande form.

I planen ingår nya bostäder för upp till 15 000 nya invånare, men det är framför allt just den planerade bron som delar åsikter bland både politiker och invånare.

Den godkända planen innebär inte automatiskt att bron byggs. Men nog att det finns en reserverad plats för den i planen, om staden i framtiden anser att bron behövs då invånarantalet ökar. Enligt de flesta bedömare dröjer det troligen minst tio år innan byggandet blir aktuellt.

Naturvärden ställdes mot behovet att styra trafiken och erbjuda nya bostäder

Argumenten för och emot Hirvensaloplanen var bekanta, och hänförde sig i första hand till broplanerna.

Förespråkarna betonar behovet av bättre förbindelser mellan Hirvensalo och fastlandet i framtiden då boende för upp till 15 000 nya invånare planeras på ön.

- En bro minskar på trafikstockningar och är helt nödvändig, sade Niko Aaltonen (Saml).

Enligt Aaltonen motsatte sig många Biblioteksbron och Tomasbron i tiderna medan de flesta uppskattar dem i dag.

SFP:s Ulla Achrén gillar också tanken på en ny bro.

- Hirvensalo- och Kakskertaborna förtjänar att veta att staden driver deras intressen.

Achréns partikollega Nicke Wulff (SFP) var däremot av motsatt åsikt.

- Jag tror inte på motiveringen att bron skulle minska på trafikstockningen vid Stålarmsgatan, såsom det påstås.

- Vidare skulle den planerade bron öka trafiken i riktning mot Uittamo och Ilpois och det är områden som inte alls är lämpade för ökad trafik.

Andra talare påpekade att trafikökningen skulle störa både invånare och naturområden i Uittamo med omnejd samt lugnet runt simstranden i Ispois.

- En bro skulle innebära en oåterkallelig välfärdsförlust för invånarna i området, sade Jaakko Lindfors (Vf).

Flera ledamöter ville också påminna om att planen inte per automatik auktoriserar byggandet av en bro, utan att den möjliggör byggande i framtiden.

Diskussion om artikeln