Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Revisionsnämnden granskas och politiker vill hålla Dalsbruks hälsostation öppen i sommar - servicens framtid är ändå oviss

Från 2018
Uppdaterad 28.05.2018 22:27.
Kimitoöns kommunflagga.
Bildtext Vård och revisionsnämnden diskuterades på måndagens fullmäktigemöte.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Alkoholkonsumtionen inom kommunen ifrågasattes offentligt av Kimitoöns revisionsnämnds vice ordförande Janne Salonen (obunden) i höstas vilket ogillades av nämndens medlemmar.

Saken borde enligt överenskommelse ha diskuterats internt och därför ifrågasätts förtroendet inom nämnden.

Kommunfullmäktige beslöt att tillsätta ett tillfälligt utskott som ska granska revisionsnämndens funktionsduglighet då förtroendet medlemmarna emellan är lågt.

- Beslutet var enhetligt med en avvikande åsikt, säger Tomy Wass (VF).

Kimitoöns revisionsnämnds förtroende blir en fråga för fullmäktige
Örö-seminariet med bjudsprit får efterföljder – visselblåsaren krävs på förklaring

Politiker vill hålla Dalsbruks hälsostation öppen

Man beslöt också att hälsostationen i Dalsbruk ska hållas öppen 2-3 dagar i veckan och begärde att tjänstemännen ska lägga fram ett förslag på förverkligandet av planen.

Man tänker sig att stationen fungerar som sköterskemottagning med laboratorietjänster samt erbjuder barn- och mödrarådgivning.

Fullsatt mötessal i Dalsbruk
Bildtext Dalsbruks fullmäktigesal var fullsatt.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Enligt Tomy Wass är man inte helt främmande för att köpa hälsovårdstjänsterna av privata aktörer som komplement. Han anser ändå inte att man behöver tilläggsrekrytera personal i någon större utsträckning.

- Vid behov kan man minska på personalen i Kimito så att man ser till att någon är här, säger han.

Företagshälsovården konkurrensutsätts

Ett annat förslag var att man skulle konkurrensutsätta, det vill säga sälja företagshälsovårdsservicen.

- På grund av Abloys och FN-Steels nedläggningar har så många personer fallit bort att kundunderlaget inte räcker till, säger Tomy Wass.

Enligt honom ger man en privat aktör större möjligheter att sköta servicen då man nu ska slå ihop verksamheten vid Dalmed och den kommunala företagshälsovården till ett enda paket.

Dalsbruks hälsostation kanske rivs

Efter kommunfullmäktiges möte ordnade man en öppen frågestund där allmänheten fick ställa sina frågor till politiker och tjänstemän och det var vården man hade kommit för att diskutera.

Eftersom man i kommunen anser att hälsovårdstjänsterna måste omstruktureras - vare sig det blir reform eller ej - söker man olika sätt att kunna garantera vård för sin åldrande befolkning.

- När det nya landskapet ser över hälsovården i kommunerna är det min uppfattning att man inte kommer att se någon möjlighet att erbjuda Kimitoöborna två hälsostationer, säger kommundirektör Anneli Pahta.

Men hon kommer med en konkret plan - nämligen ett seniorhus som skulle byggas på samma tomt där hälsostationen i Dalsbruk står i dag. Det är stiftelsen Yrjö ja Hanna som står bakom initiativet.

Det är min uppfattning att man inte kommer att erbjuda Kimitoöborna två hälsostationer om det blir en reform

Anneli Pahta

- Man brukar förena många olika typer av verksamheter i denna typ av seniorhus, till exempel små butiker, frisör och man kan också tänka sig någon typ av vardagsrum för byborna, säger Pahta.

Om hälsostationen rivs är det tänkt byborna kunde få hälsovårdsservice i seniorhuset.

På kommunförbundet har man gett som generellt råd till kommunerna att inte göra "oåterkalleliga beslut", till exempel försäljning av fastigheter och tjänster. Kommuner som har sålt ut all verksamhet före reformen har fått kritik.

Anneli Pahta pratar i mikrofon.
Bildtext Anneli Pahta
Bild: Amanda Vikman/Yle

Anneli Pahta säger att vad man än har tänkt göra så hinner man inte förverkliga några beslut före man vet om reformen träder i kraft eller inte.

På frågan om när man tänker göra beslut om seniorhusen svarar hon att hon vill driva ärendet vidare nu eftersom processen är så lång.

- Vi utreder vidare saken, jag hoppas få ett principbeslut från styrelsen. Jag vill konkret gå vidare då processen är lång, säger Pahta.

Hon tillägger att hon är väldigt intresserad av den här investeringen som enligt henne skulle kunna garantera de äldre ett kvalitativt boende.

Diskussion om artikeln