Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Järnvägsövergången i centrum av Ekenäs får trots allt bli kvar - planerna för tryggare övergångar på banan Hangö-Hyvinge tar form

Från 2018
Uppdaterad 30.05.2018 13:55.
En järnvägskorsning
Bildtext Korsningen i centrum av Ekenäs blir kvar, men det behövs kanske nya trafikarrangemang.

Trafikverket planerar förbättringar i säkerheten på hela banavsnittet mellan Hangö och Hyvinge. Planerna för Raseborgs del har kommit längst.

Raseborgs stad och Trafikverket har redan sedan i december i fjol fört diskussioner om hur 17 plankorsningar kunde bli tryggare på banan inom Raseborgs område.

Dessutom berörs två korsningar som ligger vid gränsen till Lojo.

Åtminstone sju korsningar kan försvinna helt och hållet.

I mars presenterades planer för två korsningars del, men de planerna har nu förändrats och flera korsningar har kommit till.

Korsningen i Ekenäs centrum kan bli kvar

I centrum av Ekenäs mellan Pehr Sommars gata och Järnvägsgatan planerades tidigare att korsningen helt och hållet tas bort. Det här trots att övergången har både ljus och bommar.

Nu har planerna justerats så att korsningen kan bli kvar, men specialtransporter skulle dirigeras andra vägar, säger projektchef Anna Miettinen vid Trafikverket.

- De farliga situationerna har varit med specialtransporterna, inte den andra trafiken. Men korsningen är inte helt bra. Det kan bli aktuellt att se över gatuplanerna, säger Miettinen.

Planerna på en stängning har väckt oro bland annat hos företagare i området.

En karta.
Bild: Google

I dagens läge måste specialtransporter dirigeras via Ekenäs centrum eftersom en av broarna på riksväg 25 är för låg.

Men det har lett farliga situationer och till en krock. År 2016 krockade en rälsbuss och en specialtransport vid övergången. Tre tågpassagerare skadades lindrigt i olyckan.

En långtradare står rakt över en järnvägsövergång. Två brandmän står vid ena sidan av fordonet.
Bildtext Specialatransporten fastnade på övergången.
Bild: Yle/Malin Valtonen

I mars 2017 fastnade en specialtransport på övergången och rälsbussen hann bromsa in i sista sekund.

- Man kunde kanske sänka riksväg 25 så att specialtransporterna kan köra under bron. Eller så kanske man kan dirigera dem via övergången som heter Raseborg. Den finns i Horsbäck, säger Miettinen.

Västerby förbättras redan i år

I Västerby planerade Trafikverket att korsningen vid Strandvägen skulle få varningsanordningar. Den planen gäller fortfarande och det kan hända att korsningen får bommar redan i år.

Men det finns två övergångar i Västerby. Den som ligger närmare bron över Ekenäs kallas för Näseudden.

Enligt de nyaste planerna skulle den helt och hållet stängas och all trafik över järnvägen skulle dirigeras via korsningen vid Strandvägen.

En karta.
Bild: Google

I Trollböle planeras övergången i framtiden bara kunna användas av cyklister och fotgängare. Den leder till en småbåtshamn.

Vid överfarten vid Rödgrund planeras inga förändringar.

I Dragsvik finns planer på att eventuellt stänga överfarten eller att göra förbättringar.

Försvarsmakten använder överfarten, men den saknar säkerhetsanordningar.

Svartåområdet

I planerna för Raseborg finns också korsningar vid och på andra sidan gränsen till Lojo med.

I mars planerade Trafikverket stänga övergången i Gustavsberg nära gränsen till Raseborg. År 2016 dog en 14-årig pojke i en krock mellan ett godståg och en personbil vid övergången.

Nu har planerna utvecklats så att fyra övergångar i området berörs. Tre övergångar skulle tas bort och all trafik skulle styras över den fjärde.

En karta.
Bild: Google

De korsningar som ligger vid Kivelä, Gustavsberg och Bredviksvägen skulle stängas.

All trafik skulle sedan styras via Bålabyvägen och den övergången skulle göras tryggare.

Järnvägsövergången i Svartå centrum vid Lindersvägen har i dag bommar och ljus. På platsen planeras eventuellt en underfart.

Skogby och Leksvall

I Leksvall planeras också förändringar. Överfarterna som kallas för Kisa och Helmström ska enligt planerna tas bort. Övergången i Leksvall har bommar och varningsljus, men uppfyller inte kraven.

Den ska antingen ersättas av en ny överfart eller göras om.

En karta.
Bild: Google

I Skogby ska övergången som stängdes efter en tragisk olycka hösten 2017 mellan ett arméfordon och en rälsbuss hållas stängd.

Istället ska övergången i Skogby centrum göras bättre eller ersättas med en underfart.

Överfarten vid Predium har bommar och trafikljus, men det kan hända att överfarten skulle stängas och trafiken dirigeras via Skogby centrum dit det alltså eventuellt kommer en underfart.

En karta.
Bild: Google

Planerna lever ännu

Allmänheten fick ta sig en första titt på planerna i Ekenäs på tisdagen (29.5).

På onsdag presenteras planerna i Svartå.

- Det var tolv personer på plats i Ekenäs. Det vackra vädret gjorde säkert sitt. Mest frågor väckte korsningen i Ekenäs där man var orolig för en stängning. Försvarsmakten hade en representant på plats som ville veta mer om överfarten i Dragsvik, berättar Anna Miettinen.

I det här skedet handlar det bara om planer. Man hör vad allmänheten säger och beaktar det i den fortsatta planeringen.

Allmänheten kan också ge sina synpunkter på planerna via en blankett som finns på Trafikverkets hemsida.

- Man kan lämna in kommenterar ända till slutet av juni, säger Miettinen.

Hela banan ses över

Fokus nu har varit på Raseborg, men hela sträckan Hangö-Hyvinge synas. I höst är det meningen att motsvarande möten kan hållas på andra orter.

På våren 2019 är målet att lägga fram genomarbetade planer som sedan kan godkännas och vara klara till hösten.

Hur det är med finansieringen är ännu öppet.

Staten har beviljat en del pengar för att förbättra säkerheten vid överfarter.

- Vi gör upp planer för att kunna ta fram dem vid behov. Det sker också en prioritering, säger Anna Miettinen vid Trafikverket.

I Raseborg är staden också med på ett hörn och kommer kanske att själv också bidra till förbättringar.

- Också där för vi diskussioner om hur vi ska prioritera, säger Miettinen.

Diskussion om artikeln