Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny forskning: 1-2-åringars kognitiva förmågor utvecklas bättre på dagis än hemma

Från 2018
Uppdaterad 30.05.2018 12:13.
Två barn med böcker.
Bild: Yle/Markku Pitkänen

En omfattande finländsk forskning utmanar uppfattningen om att småbarn mår bäst av att bli omskötta i det egna hemmet.

Det är Löntagarnas forskningsinstitut och Statens ekonomiska forskningscentral som forskat i hur hemvårdsstödet inverkar på vilket typ av vård barnen får och hur de klarar sig i kognitiva test.

Kognitiva förmågor handlar om färdighet att behandla information – alltså tänkande, lärande och problemlösning.

Enligt forskningen skulle en höjning av hemvårdsstödet betyda att mammorna stannar hemma längre.

De barn som vårdats hemma länge fick sämre resultat i de kognitiva testerna än barnen som deltagit i småbarnspedagogik.

– Resultatet kan tolkas som så att också små barn lär sig något nyttigt genom småbarnspedagogik, säger forskningsledare Tuomas Kosonen från Löntagarnas forskningsinstitut.

Största skillnaderna bland 4-5-åringarna

Skillnaderna var tydligast bland barn i 4-5-årsåldern. Deras kognitiva förmågor mättes med ett test där barnen bland annat skulle känna igen färger och rita en människa med huvud, kropp och lemmar.

Skillnaderna verkar ändå jämna ut sig med tiden och lämnar inga avtryck på grundskolans avgångsbetyg eller på studentexamensbetyget.

– Även om småbarnspedagogik enligt testerna är till nytta för oväntat små barn, kanske utjämningen som sker med tiden dämpar oron för dem som inte har sina barn i dagvård, säger Kosonen.

Finländska barn stannar hemma längre än andra nordiska barn

Forskningen tar inte ställning till annat än hur hemvård påverkar barnens kognitiva förmågor. Man har inte undersökt till exempel hur olika vårdformer påverkar barnens förmåga att knyta an till andra människor eller om dagisgrupperna orsakar stress.

Forskningsledare Tuomas Kosonen bedömer ändå att man antagligen skulle märka av stress och andra besvär i samband med testen.

I Finland vårdas under 3-åringar hemma i betydligt större utsträckning än i många andra OECD-länder.

Även äldre barn stannar hemma relativt ofta, särskilt i jämförelse med de övriga nordiska länderna. Den här skillnaden jämnar ut sig först i förskoleåldern.

En orsak till de långa hemvårdsperioderna är systemet med hemvårdsstöd som uppmuntrar många föräldrar att stanna hemma med sina barn. Besluten om stödet är i politikernas händer.

Den här artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel Uusi tutkimus: 1–2 -vuotiaiden ajattelutaidot kehittyvät paremmin päivähoidossa kuin kotihoidossa av Paula Tiessalo.

Diskussion om artikeln