Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Överläkare: Ett vaccin mot borrelios vore drömmen – men ett snabbtest är en bra början

Från 2018
Fästing på hud.
Bildtext Fästing på hud.
Bild: Viktor Cap 2013

Åbo universitet samarbetar just nu med Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) för att förbättra vården av fästingburna sjukdomar.

Forskningen ska bland annat leda till att man på sikt ska kunna ersätta den intravenösa antibiotikan med tablettformad antibiotika. Åbo universitet har också deltagit i utvecklandet av ett nytt snabbtest för borrelios.

Mot fästingburen encefalit (TBE) finns ett effektivt vaccin, men ingen särskild vård. Mot borrelios finns inget vaccin i bruk, men däremot god vård för sjukdomen.

Så kan man sammanfatta läget just nu gällande vården och de förebyggande åtgärder som finns mot fästingburna sjukdomar.

Forskare över hela världen har redan länge sökt ett vaccin mot borrelios. I USA fanns det redan ett vaccin på marknaden, men det drogs tillbaka på grund av misstankar om biverkningar.

I den europeiska utvecklingen av ett vaccin har det funnits flera utmaningar och ett sådant är inte på gång inom den närmaste tiden.

- Ett vaccin mot borrelios vore mycket välkommet av läkare och efterfrågan skulle säkert också vara ganska stor bland befolkningen, säger Jarmo Oksi, överläkare och direktör för avdelningen för infektionssjukdomar vid ÅUCS.

Jarmo Oksi, direktör för avdelningen för infektionssjukdomar vid ÅUCS.
Bildtext Jarmo Oksi, överläkare och direktör för avdelningen för infektionssjukdomar vid ÅUCS.
Bild: Yle/Peter Karlberg

Ersätta intravenös antibiotika med tablettformad antibiotika?

Gällande neuroborrelios finns en aktuell och pågående forskning vid Åbo universitet och ÅUCS, där man jämför effekten av intravenös antibiotika med tablettformad antibiotika.

Rekryteringen av patienter har avslutats och uppföljningen pågår till slutet av det här året. I början av nästa år kan man sedan analysera resultaten.

Även på övriga håll i världen, till exempel i Norge, har man forskat i saken och där konstaterades att intravenös och tablettformad antibiotika fungerar lika bra.

- Vi ville ändå göra vår egen forskning här hos oss eftersom neuroborrelios behandlats främst med intravenös antibiotika i Finland hittills. Det vore lättare för både patienten och hälsovården ifall man kunde ersätta den intravenösa antibiotikan med tablettformad antibiotika.

Ett vaccin mot borrelios vore mycket välkommet av läkare och efterfrågan skulle säkert också vara ganska stor bland befolkningen

― Jarmo Oksi

Ifall man misstänker ledborrelios tas ett prov från ledvätskan, och om man misstänker neuroborrelios behövs ett prov från ryggmärgsvätskan för att en klar diagnos ska kunna ställas.

- Majoriteten av fallen spridd borrelios, cirka 80 procent, är typiska neuroborreliosfall, till vilka hör hjärnhinneinflammation med lindriga symtom och utdragen hjärnhinneinflammation till vilken hör inflammation av nervrötterna. Detta förorsakar nervsmärta i armar och ben som mitt i allt kan byta sida eller nivå, till exempel från övre extremitet till nedre extremitet eller tvärtom.

Till hjärnhinneinflammation eller inflammation i nervrötterna kan ibland höra ansiktsförlamning eller annan störning i hjärnnerv.

Nytt snabbtest för borrelios

Åbo universitet har också deltagit i utvecklandet av ett nytt snabbtest för borrelios. Testet togs i bruk på ÅUCS för cirka en månad sedan.

- Det är ett test som tas från ryggmärgsvätskan och som avsevärt försnabbar den diagnostiska processen av neuroborrelios. Därmed kan man allt snabbare inleda patientens vård.

Utslag som tyder på borrelios.
Bildtext 80 eller 90 procent av borreliossjukdomarna är tidiga tecken på huden, alltså en rodnad som så att säga "vandrar" på huden.
Bild: iStock.com

Borreliossymtomen kan pågå länge

Antibiotikabehandlingen mot spridd borrelios är cirka 3-4 veckor lång. Det finns ingen bevisad nytta av längre antibiotikabehandlingar.

Jarmo Oksi betonar att symtomen ofta fortsätter en tid trots att bakterierna är utplånade.

- Människans immunologiska system är såpass komplicerat att organsystemet kan ha symtom också efter infektionen.

Vanligtvis har cirka 20 procent av patienterna symtom som kommer och går i vågor efter antibiotikabehandlingen. Dessa lugnar oftast ner sig inom cirka två månader. Cirka en procent av patienterna får trots allt mycket långvariga symtom.

8 000 finländare per år får borrelios

I Finland insjuknar uppskattningsvis 8 000 människor per år i borrelios. Till och med 80 eller 90 procent av borreliossjukdomarna är tidiga tecken på huden, alltså en rodnad som så att säga "vandrar" på huden. Dessa konstateras vanligtvis inom öppenhälsovården. Behandlingen påbörjas också där och i dessa fall skickas inte patienten till specialsjukvård.

- Ifall man däremot misstänker spridd borrelios, antingen neuroborrelios eller ledborrelios, skickas patienten vanligtvis för närmare undersökningar till ett centralsjukhus, eller i vårt fall till universitetscentralsjukhusets infektionspoliklinik, där man kan ta fler prov.

Rokotetta laitetaan.
Bildtext Mot TBE finns ett vaccin.
Bild: Pixabay

Fler och fler områden där invånarna får gratis TBE-vaccin

Mot TBE finns ett vaccin och finländarna har börjat ta det allt flitigare under de senaste åren.

Områdena där invånarna får gratis TBE-vaccin har också ökat. De nyaste områdena är Kemis södra stadsdelar, Kotka skärgård, vissa stadsdelar i Villmanstrand och inloppet till Brahestad. För två år sedan fick invånarna i Pargas stad och Simo gratis TBE-vaccin.

Det finns ingen egentlig behandling som biter på viruset. Fästingburen encefalit (TBE) behandlas oftast på sjukhus genom att hålla patientens vitala funktioner under uppsikt och hålla patientens vätskenivå i balans.

- Vi kommer knappast att under den närmaste framtiden hitta en specifik behandling mot viruset eller mot den immunologiska reaktion som viruset utlöser. Men i princip kan en sådan behandling någon gång bli verklighet, säger Jarmo Oksi.

Sjukdomen TBE är trots allt ganska ovanlig i Finland. Under de senaste åren har 40-80 människor per år insjuknat i virussjukdomen.

Endast en procent eller under en procent av fästingarna bär viruset TBE.

Diskussion om artikeln